25.02.2015 14:25

K pramenům

  Poradní odbor pro vzdělávání laiků při synodní radě Českobratrské církve evangelické opět připravuje jarní Křesťanský kurz pod názvem: K pramenům. Kurz proběhne v termínu 25. dubna – 2. května 2015 v Janských...
20.02.2015 13:21

Mezi nebem a zemí v sobotu v ČRo

  Český rozhlas připravil nový magazín o víře a spiritualitě v souvislostech, který si mohou posluchači naladit na regionálních stanicích Českého rozhlasu každou sobotu po 9. hodině. ( 104,7 FM a 101,0 FM Pardubicko a Chrudimsko...
19.02.2015 07:34

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

  V úterý 17. února 2015 se ke svému pravidelnému zasedání sešla synodní rada Českobratrské církve evangelické. Připravený program zasedání měl přes 35 bodů z různých oblastí správy církve, které má synodní rada...
18.02.2015 11:34

Popeleční středa

  Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Datum Popeleční středy je pohyblivé a odvíjí se od Velikonoc. Zavedení popeleční „středy“ se...
E-církev.cz
28.02.2015 00:00

Postila, kázání na první neděli postní

Ještě jest mi velmi znamenité, že Pán Ježíš tiše přeslyšel ďábla v písmě: toho nynější preláti nechtí trpěti, aby neřku ďábel, ale věrný křesťan s nimi v písmě mluvil a odpovídal, a rádi by, aby nižádný písmo člověk světský neuměl. I slyšel jsem od věrného dobré paměti od Mikuláše, jenž slul Faulfiš, že když byl v Englantu, poznal jednoho kuchaře, s ním jest stál na stravě, když biskup tázal ho, proč by četl písmo anglicky proti jeho zápovědi, a on se bránil s písmem, tehdy řekl jemu biskup: Víš-li, s kým mluvíš? Odpověděl, že s biskupem člověkem. A biskup dí jemu: I smíš ty, bídný laiče, se mnou s písma mluvit? A on mu odpověděl: Já vím, že ty nejsi větší než Kristus, a mám za to v naději, že já nejsem horší než ďábel; a poněvadž milostivý Kristus tiše slyšel písmo od ďábla, i proč bys ty neslyšel, jsa menší než Kristus, ode mne člověka? A biskup rozhněvav se, nechtěl s nimi mluviti, tak že kuchař přemohl písmem biskupa, jako Kristus ďábla. – Prosmež Krista milého, ať nám dá pomoc, abychom mohli ďáblovo pokušení přemoci, a s Pánem Ježíšem po vítězství se radovati. Amen. (Jan Hus)

 

17.02.2015 19:12

ÚCK ČCE přijme vedoucí/ho oddělení mládeže

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické přijme vedoucí nebo vedoucího oddělení mládeže s nástupním termínem k 1. dubnu 2015. Jedná se o práci se zajímavou věkovou skupinou na pracovní úvazek 0,8 s přiměřeným platovým ohodnocení v přátelské pracovní prostředí v centru Prahy.

Vhodní kandidáti budou vybráni k pohovoru. Termín výběrového řízení bude všem kandidátům zaslán písemně emailem. Bližší informace k výběrovému řízení >>>

 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít