21.07.2016 14:07

VĚŘÍCÍ Z EVROPY A ASIE SE SETKAJÍ V KRKONOŠÍCH

  Strávit týden s mladými lidmi z druhého konce světa a hledat, co je spojuje, mohou účastníci International Campu, který od 30. července do 7. srpna pořádá v Krkonoších Českobratrská církev evangelická (ČCE). Nad biblí...
20.07.2016 09:42

GRANTOVÝ SYSTÉM ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

  Letošním rokem spouštíme grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů v rámci naší církve. Tento systém byl schválen letošním zasedáním synodu. Cílem je využití části finančních...
19.07.2016 09:48

MLADÍ UKRAJINCI SE ÚČASTNÍ EVANGELICKÝCH AKCÍ V ČESKU

  Mladí lidé z krajanského sboru v Bohemce na Ukrajině, kteří se účastní v České republice některých letních akcí pořádaných Českobratrskou církví evangelickou, navštívili v pondělí ústřední církevní kancelář....
14.07.2016 09:52

VYŠLO LETNÍ DVOJČÍSLO ČESKÉHO BRATRA

  V celoročním cyklu témat se nové číslo věnuje hněvu. „Znáte někoho hněvivého? Naštvaného už zrána na vše, co se kolem děje? Tlačí se do autobusu, mračí se na všechny kolem… brzy má kolem sebe dost prostoru,...
E-církev.cz

Letošním rokem spouštíme grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů v rámci naší církve. Tento systém byl schválen letošním zasedáním synodu. Cílem je využití části finančních náhrad poskytovaných Českobratrské církvi evangelické na základě smlouvy se státem po schválení zákona 428/2012 Sb. (Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) k rozvoji činnosti našich sborů, aby se tak mohla církev lépe připravit na naplňování svého poslání ve společnosti i po úplném přechodu na samofinancování.

Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje tři výzvy na podávání žádostí o podporu projektů pro rok 2017 v oblastech:

a) Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
b) Diakonická práce
c) Evangelické tábory pro děti a mládež

Podrobnější informace k zaměření jsou uvedeny v jednotlivých výzvách a Pravidlech grantového systému. Pokyny k vyplnění žádostí jsou uvedeny na samostatném listu v žádostech, které jsou připraveny k jednotlivým výzvám. Termín pro podávání žádostí je do 15. října 2016, 16:00 hod.

Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na tomto webu v sekci Ústřední církevní kancelář/Praktické informace pro sbory. Najdete tu také rozdělení prostředků na „mikroprojekty“, které budou rozdělovány mezi jednotlivé sbory prostřednictvím seniorátních výborů dle vlastních pravidel. V průběhu léta sem také vložíme vzorové návrhy smluv.

Vzhledem k tomu, že se tento systém letoškem startuje, připravuje synodní rada školení, na kterých bude možno konzultovat případné dotazy. O místě a termínu budete včas informováni. Jedno školení zřejmě proběhne na Moravě (Brno) a jedno v Čechách (Praha) v průběhu srpna.

Mladí lidé z krajanského sboru v Bohemce na Ukrajině, kteří se účastní v České republice některých letních akcí pořádaných Českobratrskou církví evangelickou, navštívili v pondělí ústřední církevní kancelář. Mluvili o tom, co dělají, jak se u nich žije nebo o tom, že v říjnu oslaví ve své vesnici 20 let od vysvěcení kostela.

Vesnici Bohemku založili v roce 1905 potomci pobělohorských exulantů, reformovaný sbor tam vznikl už o rok později a existoval do roku 1962, kdy byl z nařízení sovětské vlády zrušen. K obnovení došlo po vzniku nezávislé Ukrajiny v roce 1991 s přímou vazbou na Českobratrskou církev evangelickou.

Základní kámen tamního kostela byl položen v srpnu 1994 za účasti nejvyšších představitelů církve. 20. října 1996 byl kostel slavnostně odevzdán ke svému účelu. Slouží k bohoslužebným shromážděním, biblickým hodinám, výuce dětí – zejména o prázdninách – kterou pravidelně zajišťují studenti z Čech. 

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít