26.05.2015 09:41

UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA JANA HUSA V OSTRAVĚ

  V rámci Husova roku 2015 připravil Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě a Ostravský vikariát Církve československé husitské na neděli 21. června...
25.05.2015 12:27

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL PRO RODINY S DĚTMI

  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi ve spolupráci s městem Mladá Boleslav pořádá v sobotu 6. června 2015 multižánrový festival pro rodiny s dětmi v Havelském parku s názvem Havloděj. V...
22.05.2015 20:13

SBORY ČCE ZAPOJENÉ DO NOCI KOSTELŮ 2015 - abecední přehled

  Informativní přehled kostelů. Kompletní přehled je k dispozici na webových stránkách Noc kostelů 2015 . Benešov Beroun Boskovice Brandýs nad Orlicí Brno – Blahoslavův dům Brno – kostel J. A....
22.05.2015 17:07

POLITICKÁ TEOLOGIE KLIMATICKÉ ZMĚNY

  Ekologická sekce České křesťanské akademie spolu s Evangelickou teologickou fakultou UK zvou na přednášku Political Theology of Climate Change (Politická teologie klimatické změny), která se uskuteční v úterý 26. května...
E-církev.cz
28.05.2015 00:00

Postila, kázání na čtyřiadvacátou neděli po svaté Trojici

Aj dcerú tě nazývá, vieru tvú chválí a zdravie dává; a jakož S. Lukáš svědčí, že řekl jest tobě, Lukáš 8, 48: Jdi u pokoji! dal tobě pokoj král pokojný, jenž jest přišel, aby smieřil člověka s bohem, s angelem, i člověka s člověkem. Aj ten tobě řekl jest: Jdi u pokoji! Prvé byla si v nepokoji s lékaři pro nemoc, již jdi zdráva u pokoji; prvé měla si nepokoj od hřiecha, již jdi mírem jsúc s bohem u pokoji: neb viera tvá ta tě jest uzdravila. (Jan Hus)

 

27.05.2015 00:00

Postila, dodatek, jiné kázání ke čtení 46

Co jest: Jdi, i ty učiň též? než buď milosrdný blížniemu, jako jsem já milosrdný; nepřijímaj osoby, jako já nepřijímám; trp pro spasenie blížnieho, jako sem já trpěl; važ utrpenie mé, nebť sem já vážil oblúpenie i raněnie tvé. Aj z dobré otázky mistra židovského pán Ježíš co nám dal naučenie dobrého, abychom svój nedostatek poznali, jeho dobroděnstvie velmě vážili, a tak jeho ze všeho srdce milovali, blížniemu milosrdni byli, a tak života věčného se dočekali pomocí boží a zaslúžením milostivého pána Krista. (Jan Hus)

 

21.05.2015 07:34

DO NOCI KOSTELŮ SE ZAPOJUJE I ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských, výtvarných a architektonických pokladů zvou chrámy, kostely, kaple i modlitebny v celé republice v pátek 29. května. Akce nazvaná Noc kostelů je znamením spolupráce mezi církvemi, která zaceluje rány vzniklé v minulých stoletích. Přidávají se i sbory Českobratrské církve evangelické (ČCE). Většina z nich připomene i Jana Husa, od jehož mučednické smrti letos uplyne 600 let.

V Praze se zapojují téměř všechny evangelické sbory. Nahlédnout tak lze do kostelů na Vinohradech, Smíchově, v Braníku, ve Střešovicích i jinde. Navštívit lze i Milíčovu kapli, která se po mnoha letech dočká rekonstrukce a přístavby.

V Brně se do Noci kostelů zapojí všechny čtyři sbory ČCE. Největší z nich nabídne bohatý program v chrámě Jana Amose Komenského častěji známého jako Červený kostel. „Tvoří jednu z brněnských dominant. Byl postaven v letech 1863-1867 podle návrhu vídeňského architekta H. Ferstla. Ve své době byl jedním z největších evangelických kostelů v katolických zemích,“ popsal farář tamního sboru Jiří Gruber. Návštěvníci se seznámí s historií kostela, vyslechnou příběh Jana Husa nebo varhanní koncert. Vystoupí uskupení Korajunglejazz s africkou harfou a kytarou. Program zakončí půlnoční bohoslužba.

V Olomouci mohou zájemci zavítat do kostela na křižovatce ulic Husova a Blahoslavova. Tento kostel na břehu řeky Moravy, který je zajímavý propojením se sborovým domem, byl nedávno zařazen na seznam kulturních památek. Stavba podle návrhu architekta Otto Kulhmanna byla postavena v letech 1914-1918. Při noci kostelů zazní slovo o Janu Husovi nebo vystoupení několika skupin. Zahraje Pozounový soubor Konzervatoře Evangelické akademie.

Do akce se zapojují i sbory v malých obcích. Například v Jaroměři na Náchodsku pravidelně křesťanské církve spojují své síly. „Jednotlivé kostely připravují vlastní program. Celou akci však završí společná Modlitba v duchu komunity Taizé ve Francii od 23 hodin v Husově sboru v Jaroměři,“ vysvětlil farář sboru ČCE v Jaroměři-Semonicích Radim Žárský. Přímo v semonickém kostele se návštěvníci mohou těšit na komentované prohlídky kostela, varhan a věže, syrské národní písně v podání Rameha Al Ibrahima nebo uvedení výstavy obrazů Ludmily Vlkové.

Přehled kostelů ČCE, které se do akce zapojí. Podrobnější informace o programu na www.nockostelu.cz.

 

26.03.2015 16:10

PROGRAM HUSOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 2015

Rok 2015 vyhlásila Českobratrská církev evangelická rokem Mistra Jana Husa. V roce 2015 uplyne 600 let od Husova odsouzení na kostnickém koncilu. Husův rok 2015 nabízí řadu shromáždění a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty a výstavy až po divadelní vystoupení, přednášky a diskuze, které mají připomenout tuto nepřehlédnutelnou osobnost církevních i kulturních dějin.

Vrcholem roku Mistra Jana Husa budou Husovské slavnosti 2015 na Staroměstském náměstí v Praze ve dnech 5. a 6. července 2015. Jde o největší akci v rámci 600. výročí, která je dobrou příležitostí k připomenutí odkazu a myšlenek Mistra Jana Husa a to nejen pro církevní veřejnost, ale pro celou společnost. Tímto bychom Vás rádi pozvali k účasti na Husovských slavnostech 2015, kde budeme moci společně sdílet jedinečnou atmosféru tohoto významného výročí, přemýšlet o odkazu mistra Jana a diskutovat o jeho vlivu na přítomnost skrze 6. století. Srdečně všechny zveme!

 

 

Přílohy

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít