24.04.2014 09:29

Mezinárodní seminář Po stopách Jana Husa a Martina Luthera

  Kamkoli se podíváte, můžete vidět jeho obrazy, můžete vidět jeho jméno na nejrůznějších místech a můžete slyšet, jak o něm lidi mluví. O koho jde? Je pravděpodobně jedním z nejznámějších lidí v České republice a v...
22.04.2014 22:23

Pluralitní společnost a čeští evangelíci

  Nejen v Evropě, ale i v jiných světadílech se téměř každá země zabývá otázkami vztahů mezi domácím obyvatelstvem a lidmi odjinud, kteří do země přišli jako přistěhovalci, hledající práci či lepší podmínky pro...
18.04.2014 16:05

Velikonoce 2014

  Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže...
17.04.2014 15:18

Velikonoční svátky v Ústřední církevní kanceláři

  V rámci zahájení velikonočních svátků proběhla na Zelený čtvrtek, 17. dubna, od 14:00 hodin v Ústřední církevní kanceláři velikonoční pobožnost se čtením pašijí, kterou připravil synodní senior Českobratrské církve...
E-církev.cz
24.04.2014 09:29

Mezinárodní seminář Po stopách Jana Husa a Martina Luthera

Kamkoli se podíváte, můžete vidět jeho obrazy, můžete vidět jeho jméno na nejrůznějších místech a můžete slyšet, jak o něm lidi mluví. O koho jde? Je pravděpodobně jedním z nejznámějších lidí v České republice a v Praze. Jmenuje se Jan Hus. Pro většinu z nás, ve Spojených státech, není příliš známý, snad kromě těch, kteří jsou nějakým způsobem spjati s českým dědictvím nebo jsou nadšenými studenty reformace.

Jan Hus byl jedním z prvních reformátorů, ještě před Martinem Lutherem a Janem Kalvínem. Později se stal jedním z otců českého národa. Komunistický režim ho viděl jako příkladného občana, muže, který bojoval proti zkorumpovaným institucím v zájmu prostých lidí. Stejně jako u Martina Luthera si budeme brzy připomínat jeho výročí a rok 2015 je rokem Jana Husa. Před 600 lety, dne 6. 7. 1415, byl upálen na hranici. Jeho socha stojí ve středu Staroměstského náměstí v centru Prahy, ulice, mosty a náměstí nesou jeho jméno. Já pracuji v domě nesoucím jeho jméno, v Husově domě.

Lidé v celé České republice se chystají oslavit toto významné výročí a naši partneři v Českobratrské církvi evangelické (ČCE) nejsou výjimkou. Církev spolupracuje na přípravě různých akcí v rámci tohoto výročí s dalšími denominacemi, zejména s Církví československou husitskou. Také Presbyterní církev ve Spojených státech amerických (PC USA) společně s ČCE naplánovala a připravila k tomuto výročí cestovně-studijní seminář s názvem „Po stopách Jana Husa a Martina Luthera“.

Šestnáct lidí z USA, Kanady, Anglie, Německa, Norska a Švédska se v rámci semináře bude od 28. dubna do 6. května dozvídat více o Janu Husovi a spojení mezi českou a německou reformací. Na přípravě tohoto semináře se také podílí řada lidí z České republiky a Německa. V rámci semináře vystoupí přednášející z Evangelické teologické fakulty a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Uskuteční se také výlety mimo Prahu, do dalších částí České republiky. Jednou ze zastávek budou Kralice nad Oslavou, kde je muzeum historie vzniku Bible kralické. Stejně jako King James Bible utvářela nejen víru bezpočtu křesťanů, ale také dala tvar anglickému jazyku, tak i Bible kralická formovala víru mnoha křesťanů a pomáhala utvářet český jazyk.

Skupina seminaristů se také vydá do Telče, jednoho z nejstarších a nejkrásnějších měst v České republice, kde se dozví o trvalém dědictví české reformace v současné církvi. V rámci semináře se rovněž uskuteční výlet do historického města Tábor. Táborité a husité byli Husovými následovníky, kteří se snažili pokračovat v jeho reformách. Kromě cest do dalších měst a nejrůznějších prezentací bude skupina objevovat také Prahu. Skupina navštíví památky reformace a různé další kulturní památky, např. Pražský hrad a Židovskou čtvrť.

Samozřejmě bude prostor i pro zábavu. Skupina bude mít možnost shlédnout českou operu v Národním divadle nebo koncert ve slavné koncertní síni Rudolfinum. A samozřejmě se bude účastnit také bohoslužeb. Seminář bude zahájen bohoslužbami s večeří Páně v evangelickém kostele Martin ve zdi a rovněž v rámci průběhu celého semináře se budou konat pobožnosti.

Seminář bude zakončen výletem do německých Drážďan a návštěvou historického města reformace Lutherstadt Wittenberg. Tam se dozvíme více o Martinu Lutherovi a jeho nadcházejícím jubileu v roce 2017. Snad budeme mít ke konci semináře lepší přehled o propojení německé a české reformace. Po návštěvě historické části města se budou konat závěrečné bohoslužby.

Seminář bude zakončen večeří, na kterou symbolicky pozveme dva slavné hosty: Katharinu von Bora, manželku Martina Luthera a Barbaru Cranach, manželku slavného malíře Louise Cranacha. Cranach a jeho manželka byli blízcí přátelé s Lutherovými. Katharina a Barbara s námi budou sdílet některé věci ze života svých manželů a zkušenosti z jejich účasti na reformaci.

Jsem velmi vděčná za veškerou podporu, která umožnila naši společnou službu. Děkuji za modlitby, finanční podporu a účast v našem projektu.

Vybízím k modlitbám za další partnerství mezi ČCE a PCUSA, prosím, modlete se za ty, kteří seminář připravují i ty, kteří se ho zúčastní. Prosím modlete se za církve v celé České republice i Evropě a jejich svědectví.

 

S radostným srdcem,


Karen Moritz

ECCB Central Church office, Ecumenical Department

(Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře

ČCE)

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít