Ex 15,11Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy?

Jan Hudec (1950-2021)

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani žádná moc nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 8, 38)

24. 9. 2021, 17:12
celý článek
FACEBOOK