Ezechiel 37,14: Dám Ducha svého do vás, abyste ožili, a osadím vás v zemi vaší, i zvíte, že já Hospodin mluvím i činím.

Možnost sledovat slavnostní shromáždění v Obecním domě online

Slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení církve nabídneme i prostřednictvím internetového přenosu. Dění v Obecním domě bude možné sledovat 16. prosince od 15.30 hodin.

13.12.2018, 19:49

Program slavnostního shromáždění v Obecním domě

Zveřejňujeme program výročního setkání, které se koná 16. prosince v pražském Obecním domě.

29.11.2018, 17:29

Vyznáváme a jsme vděčni

Prohlášení synodní rady ke 100 letům od vzniku Českobratrské církve evangelické.

14.12.2018, 01:00

Vyjádření Ekumenické rady církví ke zdanění restitucí

Ekumenická rada církví v ČR vydala souhrnné prohlášení, v němž komentuje aktuální politické diskuze ve věci zdanění finančních náhrad.

13.12.2018, 19:59

Ex archivis ecclesiae II.

Sborník příspěvků k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích.

04.12.2018, 14:29

Denní čtení na rok 2019

365 krátkých zamyšlení a modliteb, jejichž autoři patří k sedmi církvím české ekumeny.

22.10.2018, 16:01