02.11.2017, 10:13

Krabice od bot 2017

Již pošesté se koná předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin. Sběr probíhá od 13. listopadu do 8. prosince.

04.12.2017, 11:15

Církve se zabývaly budoucností Evropy

Konference ekumenických pracovníků a vedoucích církevních představitelů církví z regionu střední Evropy se uskutečnilo na přelomu listopadu a prosince v Praze. Setkání, které organizuje bruselská Konference evropských církvi (KEK) a Ekumenická rada církví v České republice (ERC), se zabývala otázkou, jaká je budoucnost Evropy a jak mohou církve přispět k budování hodnot.

28.11.2017, 16:22

Prohlášení účastníků konference církevního školství

Ve dnech 14. - 16. 11. 2017 se v Hradci Králové konala každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. Sešlo se na ní 140 účastníků, kteří zastupovali škálu od mateřských škol po vyšší odborné školy napříč ekumenickým spektrem. Ředitelé a zástupci zřizovatelů přijali společné prohlášení.

21.11.2017, 15:20

Daniel Ženatý byl zvolen předsedou Ekumenické rady církví v ČR

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR zvolilo v úterý 21. listopadu 2017 nové předsednictvo ve složení: předseda Daniel Ženatý, 1. místopředseda Petr Procházka, 2. místopředseda Marián Čop.

22.11.2017, 15:27

70. výročí svěcení žen v Církvi československé husitské

Českobratrská církev evangelická ordinuje (tedy povolává do služby farářky) ženy od roku 1953, čímž se stala teprve druhou církví v Československu, kde ženy tuto možnost měly. Jen o pár let dřív začala udělovat ženám svěcení Církev československá husitská. Letos si tak její členové připomínají 70. výročí této události.