Žalm 116,3.4: Ovinuly mě provazy smrti, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím...

Slovo Petra Tureckého na úterý: Ježíšova moc

Přinášíme naději pro každý den.

17.03.2020, 00:00

Večerní modlitba na úterý 7. dubna

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

20.03.2020, 19:18

Pašijová hudba na pokračování - doporučení od Petera Morée

Pusťte si ty nejlepší nahrávky, které v doporučení na pokračování od učitele ETF UK a historika Petera Morée. Každý den něco nového...

06.04.2020, 13:12

Svíce v oknech připomenou Kristovo vzkříšení

Na Bílou sobotu rozzáří křesťanské domácnosti svíce v oknech. Věřící po celé zemi je zapálí po setmění na znamení Kristova zmrtvýchvstání a jako symbol věčné naděje pro tento svět.

06.04.2020, 18:18