Žalm 65,6: Ty jsi nadějí všech končin země i moří dalekých.

Zvony na Loretě zněly za čínské křesťany

V neděli 13. května se před Loretou uskutečnilo setkání na podporu čínských křesťanů, kterým v Česku nebyl udělen azyl. Zvonohra a modlitba zněly za 70 bratří a sester, jimž hrozí deportace a následně perzekuce v Číně.

14.05.2018, 22:11

Náboženský exil v českých zemích v raném novověku

Srdečně zveme na kolokvium Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století. Kolokvium se uskuteční 22. května od 10 do 17:30 hod. v Husově domě v Praze (Jungmannova 9).

07.05.2018, 16:57

Ekumenická rada církví podepsala memorandum s Letištěm Praha

Pražské letiště navázalo spolupráci s Ekumenickou radou církví v oblasti duchovní podpory. Během mimořádných událostí bude možné poskytovat útěchu cestujícím, příbuzným či zaměstnancům letiště.

07.05.2018, 18:25

Okupace 1968 - výzva spoluobčanům

Iniciativa "Okupace 1968" připomíná oběti srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejší ČSSR. Cílem je označení skutečných míst, kde došlo k násilí a tragickým událostem, a jejich případné osazení pomníčky a pamětními deskami.

04.05.2018, 14:33