2.Mojžíšova 15,13: Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil.

Memorandum o spolupráci v Truhlářské

Bývalá toleranční modlitebna v Truhlářské ulici v Praze má před sebou zajímavou budoucnost. Ke spolupráci při její obnově se zavázali představitelé Českobratrské církve evangelické a městské části Praha 1.

21.11.2019, 20:09

Výročí 17. listopadu 1989

Přijměte pozvání ke společné připomínce třiceti svobodných let

14.11.2019, 09:05

Ordinace nových kazatelů

Slavnostní bohoslužby s ordinací nových výpomocných kazatelů Českobratrské církve evangelické se konají v průběhu prosince a ledna ve farních sborech ČCE.

22.11.2019, 00:34

Český Schindler obdržel Řád TGM

Evangelický farář Jan Jelínek (1912-2009) se stal nositelem Řádu T. G. Masaryka.

08.11.2019, 14:35

Modlitba vděčnosti za svobodu

Ekumenická rada církví vás zve na setkání, které se bude konat v sobotu 16. listopadu 2019 od 21.00 hod. v evangelickém kostele U Martina ve zdi.

14.11.2019, 10:11