02.11.2017, 10:13

Krabice od bot 2017

Již pošesté se koná předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin. Sběr probíhá od 13. listopadu do 8. prosince.

21.11.2017, 15:20

Daniel Ženatý byl zvolen předsedou Ekumenické rady církví v ČR

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR zvolilo v úterý 21. listopadu 2017 nové předsednictvo ve složení: předseda Daniel Ženatý, 1. místopředseda Petr Procházka, 2. místopředseda Marián Čop.

14.11.2017, 11:21

Lidé se spojí ke vzpomínce na oběti dopravních nehod

Při shromážděních v Praze a Plzni budou lidé o dvou listopadových nedělích vzpomínat na ty, kdo se nevrátili ze svých cest. V České republice se akce ke Světovému dni obětí dopravních nehod konají již po desáté.

22.11.2017, 15:27

70. výročí svěcení žen v Církvi československé husitské

Českobratrská církev evangelická ordinuje (tedy povolává do služby farářky) ženy od roku 1953, čímž se stala teprve druhou církví v Československu, kde ženy tuto možnost měly. Jen o pár let dřív začala udělovat ženám svěcení Církev československá husitská. Letos si tak její členové připomínají 70. výročí této události.