5.Mojžíšova 6,16: Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého.

prof. Petr Pokorný (1933-2020)

V sobotu 18. ledna zemřel po krátké nemoci bratr Petr Pokorný, dlouholetý profesor Nového zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

18.01.2020, 14:02

Obcování svatých

Kdo je svatý a co dělá, když obcuje? Prosincové vydání časopisu Český bratr se zabývá tématem společenství a účasti na Božím díle. Číslo je ke čtení i k poslechu na webových stránkách ceskybratr.cz.

16.01.2020, 15:03
ilustrační foto

Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Zveme na společnou ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Koná se v pondělí 20. ledna od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích.

16.01.2020, 18:35

Setkání křesťanů proběhne ve Štýrském Hradci

Zveme vás na setkání křesťanů ve Štýrském Hradci. Koná se od 3. do 5. července 2020 a přihlašování již bylo spuštěno.

10.01.2020, 18:58

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Zveme sbory a společenství k účasti na tradičním Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se koná od 18. do 25. ledna. Letošní téma zní: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2).

06.01.2020, 19:26

Evangelická teologická fakulta zve na den otevřených dveří

Zájemci o studium evangelické teologie i dalších příbuzných oborů mají otevřené dveře na jednu z nejlepších humanitních fakult v Česku.

13.01.2020, 17:52