Žalm 71,17: Od mladosti, Bože, jsi mě vyučoval a já dosud oznamuji tvoje divy.
18.06.2018, 19:03

Noví kazatelé Českobratrské církve evangelické

Kontakty s Presbyterní církví v USA – tradice i živá současnost

Českobratrská církev evangelická dlouhodobě rozvíjí vztahy s Presbyterní církví ve Spojených státech amerických. Další dobrou příležitostí k setkání byla cesta představitelů naší církve po USA.

20.06.2018, 11:19

Česká delegace v USA: setkání v San Antoniu

Další zastávkou na cestě synodního seniora Daniela Ženatého po Spojených státech amerických je San Antonio. S Generální presbyterkou Presbyterní církve v USA hovořil i o pomoci uprchlíkům.

18.06.2018, 04:48

Žlutá stužka: běh podpořil lidi vracející se po výkonu trestu

K Pražské štafetě se letos připojili i zástupci Ekumenické rady církví a České biskupské konference. Běh se žlutou stužkou s podtitulem "Uteč předsudkům" upozorňuje na problematiku lidí vracejících se na svobodu po výkonu trestu.

19.06.2018, 09:45