Ex 15,11: Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích...

Ať zvony ohlašují mír!

V pátek 21. září se od 18.00 hodin u příležitosti Mezinárodního dne míru rozezní zvony katedrál, chrámů, kostelů, kaplí a zvoniček. Svým zvukem připomenou solidaritu a mír napříč hranicemi.

19.09.2018, 21:55

Bůh miluje cizince! - výstava o uprchlících a migraci v Bibli

Bible je plná osobních příběhů o životě ve vyhnanství. Jak se Písmo dívá na cizince, solidaritu či pohostinnost? Máme cizince vítat, nebo tolerovat? Hostit je, nebo jen pomoci jim přežít?

10.09.2018, 19:27

Zasedá Společenství evangelických církví v Evropě

Od 13. do 18. září zasedá v Basileji Valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě. Českobratrskou církev evangelickou zastupuje synodní senior Daniel Ženatý.

13.09.2018, 18:33
20.09.2018, 19:55

Ve Valdicích odhalili pamětní desku páteru Josefu Toufarovi

Ukliďme Česko. Letos podruhé, už 15. září

Podzimní termín dobrovolnické akce Ukliďme svět - ukliďme Česko se blíží. Účastníci se sejdou v sobotu 15. září, aby ulehčili životnímu prostředí o desítky tun odpadků a černých skládek.

10.09.2018, 18:15

Podrobný program zářijových oslav je tady!

Nahlédněte do kompletního programu pardubických oslav 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické.

03.09.2018, 18:02