Aktuality

Moc předivná

Sdílet na Facebooku

Píseň německého teologa Dietricha Bonhoeffera "Moc předivná" v interpretaci evangelického vikáře Jordana Tomeše zní obzvlášť silně ve dnech, kdy si připomínáme 75. výročí konce 2. světové války.

Autor písně, německý evangelický teolog, etik a bojovník proti nacismu Dietrich Bonhoeffer byl na přímý rozkaz Adolfa Hitlera popraven jako jeden z posledních odpůrců režimu 9. dubna 1945 v koncentračním táboře Flossenbürg.

Text písně napsal ve vězení, krátce před svou popravou. Do češtiny jej přeložili Dagmar Pokorná a Petr Pokorný. Hudbou jej následně doplnil Miloš Rejchrt. Skladbu vám nabízíme ve výjimečné interpretaci vikáře Českobratrské církve evangelické Jordana Tomeše. 

Moc předivná

Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn.

Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den.

Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok.

Jí obklopen i dnes chci zůstat s vámi a s vámi prožít tento nový rok.

Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto chvil;

ach, Pane, podej vyplašené duši svou spásu, již jsi pro ni připravil.

Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje,

my přijmeme jej, nechceme se třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.

A kdybys dopřál, Bože milostivý, na světě radost v jasu slunečním,

pak prožitého dobře pamětlivi svůj život celý dáme službám tvým.

Své tiché světlo, jež se jasné skvěje nech teple prozařovat naši noc.

A dej, ať smíme spatřit obličeje Svých milých, které provází tvá moc.

Když po vichřici soumrak plyne tiše, rád chorálu bych lidstva naslouchal

a za zdmi slyšel nést se výš a výše tvých věrných dětí vděčnou píseň chval.

7. 5. 2020, 1:44