Zachariáš 7,10Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího.
FACEBOOK