Nehemiáš 9,20Dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, aby je poučoval.

Joel Pokorný (1929-2021)

V úterý 19. ledna 2021 zemřel ve věku 91 let bratr Joel Pokorný, v letech 1997-2003 člen synodní rady a první náměstek synodní kurátorky. S…

21. 1. 2021, 16:29
celý článek
FACEBOOK