Žalm 25,5Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.
FACEBOOK