Výsledky hledání
Jmenování nového ředitele Diakonie ČCE

Jmenování nového ředitele Diakonie ČCE

Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v souč asné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní rada na svém zasedání 24. ledna. Jeho jmenování...

01.02.2017, 14:03
foto není k dispozici

Synodní rada

Synodní rada je nejvyšší správní orgán Českobratrské církve evangelické, který je volený synodem na šest let. Je šestičlenná (tři duchovní a tři laici). V čele stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik)....

09.12.2016, 09:42
foto není k dispozici

Struktura církve

Církev je zřízena a spravuje se podle zásad presbyterně-synodních ve třech stupních: 1. základní jednotkou je farní sbor (stručně sbor) 2. širší jednotkou je seniorátní sbor (stručně seniorát) 3. nejširší jednotkou je povšechný sbor, celá církev

Sbory Sbor je...

18.08.2011, 11:45
foto není k dispozici

Církevní zřízení Českobratrské církev evangelické

Celocírkevní řády, které církevní zřízení provádějí, usnáší synod a jsou závazné pro celou církev. Jsou to zejména tyto řády: a. Řád členství v církvi (ŘČC); b. Řád sborového života (ŘSŽ); c. Řád o správě církve (ŘSC); d. Jednací a volební řád...

02.07.2010, 10:34