co děláme    Vzdělávání    Hudba

Církevní hudba

Církevní hudba je uměním a zároveň službou. Má zvěstovatelskou a misijní úlohu. Je především výrazem víry, vděčnosti, chvály a oslavy Boha. Souvisí s liturgií, dotváří ji, výrazně ovlivňuje její estetickou kvalitu, svými specifickými prostředky může posílit zvěst evangelia. Je komunikačním kanálem mezi světem viditelným a neviditelným, může se stávat prostorem pro Boží zkušenost. Je žádoucí, aby církevní hudba byla proměnlivá a měla polyfonní profil, v němž různé styly se doplňují, aby vytvářely barevnou mozaiku projevů. Církevní hudba vytváří příležitosti, aby více lidí mělo aktivní podíl na bohoslužebném dění. Je kulturním mostem mezi církví a společnosti. Pomáhá integrovat hudbymilovné lidi do církve. Zpěv upevňuje společenství, které se aktivně podílí na oslavě Hospodina. Hudba vytváří atmosféru, vede k pobožnosti a pomáhá ke slavení.

Za rozvoj církevní hudby je zodpovědný celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, který je také vedoucím Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), jehož cílem je vzdělávání evangelických církevních hudebníků. Absolventi SCHEA založili Spolek evangelických církevních hudebníků. Mnozí z nich působí jako kantoři / kantorky ve svých farních sborech, kde pečují o lokální církevní hudbu. Kromě absolventů SCHEA v naších sborech působí řada hudebníků (amatérů i profesionálů), kteří vykonávají varhanní službu, vedou pěvecké sbory, muzicírují v různých hudebních tělesech a uskupeních.

08.12.2016, 12:56

Nový evangelický zpěvník bude brzo na světě

Přípravy nového zpěvníku nejen pro společný bohoslužebný zpěv vrcholí. Všechny písně i další informace najdete na novém webu www.evangelickyzpevnik.cz

Církev společně zpívá a provozuje hudbu i v 21. století. Máme inspirativní písňové bohatství mnoha epoch, hledáme však také nové a aktuální způsoby duchovního hudebního vyjadřování. Proto vzniká nový evangelický zpěvník. Praktický i hezký průvodce nejen pro společný bohoslužebný zpěv.

Kromě starých i nových písní tu najdete krátké modlitby, malé liturgie pro nejrůznější situace z běžného života nebo biblické oddíly upravené k recitaci pro situace, kdy není možné zpívat.

Přáním těch, kdo u společného díla stojí, je, aby nový zpěvník nepatřil jen do kostelních lavic či regálů, ale také do batohu, na noční stolek či do mobilu nebo tabletu. Aby byl místem, kterým si rádi listujeme, kam se rádi vracíme, které potěší i nakopne, povzbudí, posílí i rozezní – jinak návštěvu u lůžka nemocného, jinak malou partu mládeže na vodě, jinak nabitý kostel při bohoslužbách, jinak zase tiché osobní přemýšlení a rozjímání.

Nový zpěvník vyjde přibližně za dva roky. Ale spousta práce už je hotová. Abyste už teď mohli ochutnávat, připravili jsme pro vás nový web www.evangelickyzpevnik.cz, kde najdete (ještě ne úplně finální) verze všech písní i odpovědi na mnohé otázky, které s novým zpěvníkem souvisejí. A když se k nám přidáte na Facebooku (fb.com/evangelickyzpevnik), můžete třeba sledovat postupné představování nových písniček.

25.08.2018, 18:23