co děláme    Prohlášení    Prohlášení synodu

Prohlášení synodu

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické, složené ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů (napůl duchovní a napůl laici) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve. Synod zasedá jednou ročně v květnu a rozhoduje o dalším směřování církve. Ze svého středu volí synodní radu.

14.11.2016, 11:41
Prohlášení synodu k aktuálnímu společenskému dění

Prohlášení synodu k aktuálnímu společenskému dění

Čtvrté zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické, které se sešlo v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijalo toto prohlášení:

18.07.2018, 10:36
Slovo synodu k nadcházejícím volbám (2017)

Slovo synodu k nadcházejícím volbám (2017)

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky.

Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je...

23.05.2017, 14:50
Dopis papeži Františkovi (2016)

Dopis papeži Františkovi (2016)

V roce 2015 přijal papež František delegaci z České republiky, v níž byli i zástupci Českobratrské církve evangelické. Setkání se konalo při příležitosti Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení mistra Jana Husa....

14.11.2016, 12:14
K teroristickým útokům a uprchlické krizi (2015)

K teroristickým útokům a uprchlické krizi (2015)

Nebojte se a zmužile sobě počínejte! Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast těm, kteří ztratili své blízké. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za bezpečnost a vládu práva tváří v tvář těm,...

14.11.2016, 12:11
Ke sjednocování Evropy (2012)

Ke sjednocování Evropy (2012)

Dokument ke sjednocování Evropy

Sjednocování Evropy v podobu Unie je bezesporu jedním z nejvýznamnějších procesů celosvětového významu od poloviny 20. století. Srovnávat s tím lze snad jenom vlnu osamostatňování kolonií v Africe a Asii, mocenský vzestup a pád...

14.11.2016, 12:09
K vysídlení sudetských Němců (1995)

K vysídlení sudetských Němců (1995)

1. Historie soužití

1.1. Počátky a základní charakter

Víme, že němečtí osadníci se v českých zemích usazovali od středověku na pozvání českých panovníků ku pomoci při zvelebení země; k němu nesporně přispěli. Dělo se tak ostatně v rámci...

14.11.2016, 13:02
Omluva ekumeně za jednání v době totality (1991)

Omluva ekumeně za jednání v době totality (1991)

Litujeme, že jsme v minulosti neinformovali světovou ekumenu pravdivě o poměrech v naší zemi v období diktatury komunistické strany. Zamlčovali jsme mocenskou manipulaci, jejíž jsme byli obětí jako občané i jako církve. Zaváděli jsme tak na scestí mnohé naše bratry a sestry,...

14.11.2016, 11:56