co děláme    Vzdělávání    Evangelické školy

Evangelické školy

Evangelická akademie je církevní zařízení, která sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy ukončené maturitou nebo výučním listem a základní školu, která umožňuje také domácí vzdělávání. Školy zahájily činnost ve školním roce 1990/1991. Vzdělávací proces probíhá podle osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, navíc klade silný důraz na etické životní hodnoty.

 

 

 

 

 

Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem těchto škol:

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha

Bratrská škola - církevní základní škola v Praze

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně

Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod

 

Cílem výchovy a vzdělávání v Českobratrské církvi evangelické je vést členy církve všech generací k Ježíši Kristu, k samostatné a živé víře, k odpovědnosti ve sboru, církvi, společnosti, ke křesťanské službě a pomoci a ekumenické spolupráci. Církev přijímá spoluodpovědnost za společnost, v níž žije. Proto do své výchovy a vzdělávání zahrnuje působení ve školách. Do škol, jichž je zřizovatelem, však přijímá žáky bez rozdílu vyznání.

 

 

07.11.2016, 11:00