kdo jsme    Současnost    Lidé

Synodní rada

Synodní rada je nejvyšší správní orgán Českobratrské církve evangelické, který je volený synodem na šest let. Je šestičlenná (tři duchovní a tři laici). V čele stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik). Zasedání se konají v Praze jednou za dva týdny.

 

Prohlášení synodní rady

 

Členové synodní rady zvolení na období 2015 - 2021:

 

09.12.2016, 09:42
Daniel Ženatý

Synodní senior

Daniel Ženatý

Daniel Ženatý (1954) byl od roku 2005 farářem v Pardubicích. Dříve působil jako farář v Novém Městě na Moravě (1990 – 2005) a ve Valašském Meziříčí (1980 – 1990). Sedm let pracoval také jako kaplan pardubické věznice.

V synodní radě již působil, a to ve funkci prvního náměstka synodního seniora (v letech 1997 – 2003 a 2009 – 2015).

Je ženatý, má čtyři děti.

Kalendář synodního seniora >>>

předchozí měsíc
následující měsíc

Pavel Pokorný

1. náměstek synodního seniora

Pavel Pokorný

Pavel Pokorný (1960) je od roku 2000 farářem sboru v Praze-Střešovicích. Jeho předchozím působištěm byl Trutnov (1987 – 1999), kam nastoupil po studiích a po základní vojenské službě.

Při svém ročním pobytu v USA se zaměřil na pastoraci. Působí též jako nemocniční kaplan pro mobilní hospic Cesta domů.

Je ženatý, má čtyři děti.

Ondřej Titěra

2. náměstek synodního seniora

Ondřej Titěra

Ondřej Titěra (1964) je od roku 2014 farářem sboru v Jablonci nad Nisou.

Dříve působil jako farář v Miroslavi (1998 – 2014) a ve Vilémově u Golčova Jeníkova (1989 – 1998).

Je ženatý, má čtyři děti.

Vladimír Zikmund

Synodní kurátor

Vladimír Zikmund

Vladimír Zikmund (1955) pracoval od ukončení studií na ČVUT v roce 1980 až do nástupu do funkce synodního kurátora ve vývoji valivých ložisek, v posledních letech jako ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj v Brně.

Od roku 1996 působí jako kurátor sboru ČCE v Brně-Husovicích, dříve byl i seniorátním kurátorem Brněnského seniorátu. Je ordinovaným presbyterem.

Je ženatý, má dva dospělé syny a jednu vnučku.

Jiří Schneider

1. náměstek synodního kurátora

Jiří Schneider

Jiří Schneider (1963) je ředitelem Aspen Institute v Praze. Dříve působil v české diplomacii. Vystudoval geodézii a kartografii na ČVUT a religionistiku na University of Cambridge. 

Je ženatý, má tři dospělé děti.

Eva Zadražilová

2. náměstkyně synodního kurátora

Eva Zadražilová

Eva Zadražilová (1962) je čtvrté volební období neuvolněnou starostkou v malé obci Moraveč na Pelhřimovsku a současně pracuje jako soukromá účetní.

Od roku 2009 je členkou synodní rady ve funkci druhé náměstkyně synodního kurátora.

Je vdaná, má dvě dospělé děti.

Synod a předsednictvo synodu

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické, složené ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů (napůl duchovní a napůl laici) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve. Synod zasedá jednou ročně v květnu a rozhoduje o dalším směřování církve. Synod volí synodní radu.

Více o synodu

Prohlášení synodu

 

Předsednictvo synodu je voleno na čtyři roky. Složení pro období 2015 - 2019:

Za kazatele: Jiří Gruber (předseda), Jan Plecháček, Miroslav Pfann

Za laiky: Vladimír Buzek, Daniel Heller, Jaroslav Andrejs

09.12.2016, 09:52
Jiří Gruber

Předseda synodu ČCE

Jiří Gruber

Lidé

Ústřední církevní kancelář

Ústřední církevní kancelář pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje věci dané synodem, potřebami sborů, činností poradních odborů. Zřizuje ji synodní rada z odborníků pro jednotlivé úseky církevní práce.

03.10.2016, 15:18
Ing. JAROMÍR PLÍŠEK

Vedoucí tajemník ÚCK ČCE

Ing. JAROMÍR PLÍŠEK

Mikuláš Vymětal

Farář pro menšiny

Mikuláš Vymětal

Mikuláš Vymětal byl v roce 2015 povolán na místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Soustředí se na pomoc v konkrétních případech - a také na zapojení církve na rovině sborů i seniorátů. Spolupracuje také s koordinátorkou pro práci s uprchlíky.

Ladislav Moravetz

Celocírkevní kantor

Ladislav Moravetz

Ladislav Moravetz je od roku 2001 pověřen péčí o rozvoj církevní hudby v Českobratrské církvi evangelické. Pravidelně navštěvuje sbory a kazatelské stanice, spolupracuje na přípravách bohoslužeb, podílí se na vzniku nového zpěvníku, organizuje kurzy pro vzdělávání varhaníků a sbormistrů nebo pořádá koncerty. Je také autorem a aranžérem mnoha církevních skladeb.

Alena Fendrychová

Práce s uprchlíky

Alena Fendrychová

Alena Fendrychová je od začátku roku 2016 pověřena koordinací pro práci s uprchlíky. Organizuje přednášky a besedy, spolupracuje se Zařízením pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové, podporuje evangelické sbory i jednotlivce při jejich snaze přijímat uprchlíky a migranty a zapojit je do života v místní komunitě a poskytuje podporu rodinám i jednotlivcům, kteří do Česka přicházejí.

Více na http://prouprchliky.cz/