co děláme    Akce    Výročí

Hledáme dobrovolníky

23.04.2018, 08:13
100 let ČCE

100 let ČCE

27.02.2018, 16:12
100 let Českobratrské církve evangelické

100 let Českobratrské církve evangelické

Motto slavnostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Pro informace o událostech a aktivitách ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické vznikl samostatný web.

26.02.2018, 12:37
100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické

100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické

V roce 2018 si Českobratrská církev evangelická připomene sto let od svého vzniku. Zároveň uplyne sto let od konce prvé světové války a následného rozpadu Rakousko-uherské monarchie, což není souvislost ryze náhodná. Jako občané monarchie byli čeští a moravští...

10.11.2016, 12:57
500 let od začátku evropské reformace

500 let od začátku evropské reformace

V roce 2017 uplyne 500 let od okamžiku, který je považován za počátek evropské reformace. Tím bylo sepsání 95 tezí Martinem Lutherem. Ve Wittenbergu se na začátku 16. století koncentrovaly reformní myšlenky, které v krátké době přesáhly hranice města i země. V českých...

10.11.2016, 12:56
600 let od upálení Jeronýma Pražského

600 let od upálení Jeronýma Pražského

V roce 2016 uplynulo 600 let od upálení Jeronýma Pražského na kostnické hranici. Jeroným Pražský se narodil okolo roku 1378. V roce 1398 dokončil studia na pražské univerzitě. Z Oxfordu přivezl do Prahy Wyclifovy nejdůležitější spisy. Přednášel na pařížské Sorbonně a...

09.11.2016, 13:53
600 let od upálení Jana Husa

600 let od upálení Jana Husa

V roce 2015 uplynulo 600 let od upálení mistra Jana Husa na kostnické hranici. Jan Hus se narodil okolo roku 1370 v Husinci. Studoval na Karlově univerzitě v Praze, kde také vyučoval, a stal se později i jejím rektorem. Deset let působil jako kazatel v Betlémské kapli. Základem...

09.11.2016, 12:28
600 let od počátku vysluhování podobojí

600 let od počátku vysluhování podobojí

V roce 2014 uplynulo 600 let od prvního vysluhování podobojí - tedy od přijímání chleba i vína při Večeři Páně všemi přítomnými (nikoli jen kněžími) tak, jak to ustanovil Ježíš Kristus při poslední veřeři s učedníky před jeho ukřižováním.

Tuto myšlenku...

09.11.2016, 12:11
400 let od vydání Bible kralické

400 let od vydání Bible kralické

V roce 2013 uplynulo 400 let od posledního vydání Bible kralické. Rok 1613 byl ovšem jen poslední veřejně známou událostí procesu, který trval přes 30 let. Tehdy v Kralicích na jižní Moravě vznikalo monumentální dílo, jehož význam pro církevní i obecné kulturní dějiny...

09.11.2016, 12:02
1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje

1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje

V roce 2013 uplynulo 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje ze Soluně na naše území. Česká republika slaví svátek těchto zvěstovatelů křesťanské víry 5. července. Na toto datum připadá jejich příchod na Velkou Moravu. V 9. století ovlivnili také Rusko,...

09.11.2016, 11:58
NAŠE REFORMACE

NAŠE REFORMACE

Projekt Naše reformace se věnuje církevním výročním v letech 2013 - 2018, která jsou významná nejen pro Českobratrskou církev evangelickou. Chceme si tam výrazněji připomenout ojedinělé jevy své dávnější i bližší minulosti. Přijímáme je jako vrcholy, na kterých...

03.10.2016, 16:03