co děláme    Vztahy    Ekumena

Ekumena

Slovo „ekumena“ pochází z řeckého „oikoumené“, které původně znamenalo „všechen obydlený svět“, a chce nám připomenout, že nejsme sami, ale ve spojení s dalšími lidmi. V církevní tradici označuje slovo ekumena vzájemné vstřícné vztahy mezi křesťanskými církvemi a někdy i obecně společenství všech církví. V každém případě jde o to, že ekumenické aktivity se snaží překročit hranice vlastního církevního společenství. V historii křesťanství byla období mnoha rozdělení a vymezení, která vedla k různým církevním tradicím. Silné ekumenické hnutí vzniklo v 19. století. Základem ekumenických snah je přesvědčení, že všechny církve mají své společné kořeny v Ježíši Kristu.

Českobratrská církev evangelická se už od svého vzniku v roce 1918 aktivně účastní ekumenického hnutí. Je členkou organizací, v nichž se tato jednota vzájemnými rozhovory o sporných otázkách a spoluprací na společných úkolech hledá. Na české úrovni to je Ekumenická rada církvíčeský synod leuenberských církví.

Na mezinárodní úrovni je naše církev členem těchto organizací: Světová rada církví, Světové společenství reformovaných církví, Světová luterská federace, Společenství evangelických církví v Evropě a Konference evropských církví. Spolupracujeme s Pomocným dílem evangelických církví ve Švýcarsku a s pomocným dílem evangelických církví v Německu, který nese jméno Gustav-Adolf-Werk. Vedle toho máme živé partnerské vztahy s mnoha církvemi po celém světě. Jedná se zejména o reformované, luterské, unionované a presbyterní církve v Evropě, v USA a v Jižní Koreji.

Udržujeme také úzké vztahy s evangelickými sbory ve východní Evropě, které mají exulantské kořeny.

Ekumenické aktivity se dějí i na úrovni jednotlivých společenství (sborů, farností, náboženských obcí). Jedná se například o společné bohoslužby nebo spolupráci s partnerskými sbory v zahraničí.

Pro zahraniční zájemce o zprávy z Českobratrské církve evangelické vydáváme Ekumenický bulletin v angličtině a němčině.

17.08.2016, 11:34

Sesterské církve

Českobratrská církev evangelická má bohatě rozvinutá partnerství a přátelské vztahy s mnoha zahraničními církvemi. Některá partnerství vznikla na základě oficiální smlouvy, zatímco většina vztahů je daná tím, že existuje mnoho historických nebo současných vazeb, které vycházejí ze sousedství s Českou republikou nebo z podobných historických zkušeností.

 

Českobratrská církev evangelická má vztahy s těmito církvemi v evropských zemích (řazené podle českého názvu země):

 

Francie

Spojená protestantská církev ve Francii – Eglise Protestante Unie de France

www.eglise-protestante-unie.fr

 

 

Itálie

Federace evangelických církví v Itálii – La Federazione delle chiese evangeliche in Italia

sdružuje několik protestantských církví

www.fedevangelica.it

 

Valdenská církev v Itálii – Chiesa Evangelica Valdese

www.chiesavaldese.org 

 

 

Maďarsko

Reformovaná církev v Maďarsku – Magyarországi Református Egyház

www.reformatus.hu

 

Evangelická luterská církev v Maďarsku – Magyarországi Evangélikus Egyház

www.evangelikus.hu

 

 

Německo

Evangelická církev v Německu – Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

sdružuje jednotlivé zemské církve a má svoje sídlo v Hannoveru

www.ekd.de

 

dále 12 zemských církví:

Evangelická zemská církev v Bádensku – Evangelische Landeskirche in Baden

www.ekiba.de

Evangelická luterská církev v Bavorsku – Evangelisch-Lutherische Landeskirche in Bayern

www.bayern-evangelisch.de

Evangelická církev Berlín-Braniborsko-slezská Horní Lužice – Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)

www.ekbo.de

Evangelická církev ve Falci – Evangelische Kirche der Pfalz

www.evpfalz.de

Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku – Evangelische Kirche in Hessen-Nassau (EKHN)

www.ekhn.de

Evangelická církev v Kurhessenu-Valdeku – Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

www.ekkw.de

Evangelická církev ve středním Německu – Evangelische Kirche in Mitteldeutschland

www.ekmd.de

Evangelická reformovaná církev – Evangelisch-Reformierte Kirche

www.reformiert.de 

Evangelická církev v Porýní – Evangelische Kirche in Rheinland (EKiR)

www.ekir.de

Evangelická luterská zemská církev Saska – Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens

www.landeskirche-sachsen.de

Evangelická církev ve Württembersku – Evangelische Landeskirche in Württemberg

www.elk-wue.de

 

 

Nizozemí

Protestantská církev v Nizozemí – Protestantse Kerk de Nederland

www.pkn.nl

 

 

Polsko

Reformovaná církev v Polsku – Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce

www.reformowani.pl

 

Evangelická církev a.v. v Polsku – Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

www.luteranie.pl

 

 

Rakousko

Evangelická církev a.v. v Rakousku – Evangelische Kirche A.B. in Österreich

Evangelická církev h.v. v Rakousku – Evangelische Kirche H.B. in Österreich

www.evang.at 

 

 

Slovensko

Evangelická církev augsburského vyznání – Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV)

www.ecav.sk

 

Křesťanská reformovaná církev na Slovensku – Kresťanská reformovaná církev na Slovensku

www.reformata.sk

 

 

Švýcarsko:

Švýcarský svaz evangelických církví – Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund

www.sek.ch

 

Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku – Hilfswerk der Evangelische Kirchen Schweiz (HEKS)

www.heks.ch

 

 

Velká Británie

Spojená reformovaná církev – United Reformed Church (URC)

www.urc.org.uk

 

Skotská presbyterní církev – Church of Scotland

www.churchofscotland.org.uk

 

 

 

Českobratrská církev evangelická má vztahy s těmito církvemi na jiných kontinentech:

 

USA

Presbyterní církev v USA – Presbyterian Church (U.S.A)

www.pcusa.org

 

Evangelická luterská církev v Americe – Evangelical Lutheran Church in America

obzvlášť s regionem kolem města La Crosse (Wisconsin) – La Crosse Area Synod

www.lacrosseareasynod.org

 

 

Korea

Presbyterní církev v Koreji – The Presbyterian Church in Korea

www.pck.or.kr/Eng/Main/engMain.asp

 

Presbyterní církev v republice Korea – The Presbyterian Church in the Republic of Korea

www.prok.org/gnu

 

 

Tajvan

Presbyterní církev na Tajvanu – Presbyterian Church in Taiwan

english.pct.org.tw

 

10.10.2017, 15:02