Aktuality
O roli církví v integraci uprchlíků v Evropě

O roli církví v integraci uprchlíků v Evropě

O roli církví v integraci uprchlíků a migrantů diskutovali představitelé církevních organizací, vlády České republiky a dalších mezinárodních agentur na valném shromáždění Komise církví pro migranty v Evropě.

29.06.2017, 08:31
Usnesení ze zasedání synodu

Usnesení ze zasedání synodu

Synodní rada vyhlásila na svém zasedání v úterý 27. června usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE, který se konal 18. - 20. května 2017 v Praze.

28.06.2017, 13:38
Příběh víry a krásy přibližuje společná výstava tří náboženství

Příběh víry a krásy přibližuje společná výstava tří náboženství

Ukázat, jak jsou zobrazovány věci víry v různých náboženstvích, upozornit na odlišnosti i společné rysy a dát prostor k zamyšlení, jak a proč vyjadřovat krásu víry. To je cílem výstavy, kterou v Praze společně pořádají křesťané, židé a muslimové.

27.06.2017, 13:24
Vikáři převzali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě

Vikáři převzali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě

Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické převzali vikáři Karel Müller a Filip Boháč.

27.06.2017, 07:34
Studium na Evangelické teologické fakultě UK

Studium na Evangelické teologické fakultě UK

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje prodloužený termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18.

26.06.2017, 14:57
Dějiny reformace putují po Česku

Dějiny reformace putují po Česku

Dějiny reformace v Českých zemích představuje dvojjazyčná výstava, která v současné době putuje po Česku a Německu. Zahrnuje deset bohatě ilustrovaných bannerů věnujícím se širokému spektru témat od Jana Husa přes Martina Luthera, toleranční patent až k protestantismu v současné době.

21.06.2017, 10:50
Výstava k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible

Výstava k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible

V pražském Klementinu je k vidění výstava připomínající vydání prvního překladu Bible do církevní slovanštiny. František Skorina, lékař a překladatel pocházející z Polocku v dnešním Bělorusku, vytiskl v Praze v letech 1517–1519 pod názvem „Bible ruská“ celkem 23 starozákonních knih.

20.06.2017, 16:10
Červnové číslo časopisu Český bratr se věnuje síle slova

Červnové číslo časopisu Český bratr se věnuje síle slova

Hledání slova. Takové je téma červnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Nabízí rozhovor s katechetkou Danielou Bednaříkovou o výuce náboženství, reportáž ze semináře o uprchlictví a integraci cizinců, článek o besedách s pamětníky 20. století nebo ohlédnutí za nezamýšleným sociálním experimentem Diakonie ČCE.

13.06.2017, 13:42
500 let evropské reformace

500 let evropské reformace

Celocírkevní slavnost k 500. výročí evropské reformace se uskuteční 10. září v Ratiboři. Program začne dopoledními bohoslužbami. Odpolednem se pak prolne koncert, přednáška, divadelní představení nebo komentovaná prohlídka. Chybět nebude program pro děti, stánky s knihami nebo občerstvení.

09.06.2017, 13:04
Do nemocnic vyráží noví kaplani

Do nemocnic vyráží noví kaplani

Slavnostní zakončení kurzu Nemocniční kaplan se v pátek 2. června uskutečnilo v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kurz organizovala fakulta ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a s podporou jednotlivých církví v České republice. Úspěšné absolvování je podmínkou pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.

06.06.2017, 10:02
Den pro Diakonii

Den pro Diakonii

Svatodušní neděle, která letos připadá na 4. června, je tradičně spojena se sbírkou z evangelických bohoslužeb po celé zemi určenou pro Diakonii ČCE.

02.06.2017, 11:00
Noc kostelů 2017

Noc kostelů 2017

Přes 1500 chrámů, kostelů a modliteben včetně těch evangelických otevře v pátek 9. června po celé České republice na Noc kostelů. Přístupné budou často i prostory, kam se běžně nelze podívat. Vstup bude všude zdarma.

01.06.2017, 11:06
Setkání s biskupem Waclawkem

Setkání s biskupem Waclawkem

Synodní rada se setkala s odcházejícím biskupem Slezské církve evangelické a. v. Janem Waclawkem, aby se s ním rozloučila a poděkovala mu za budování dobrých vztahů mezi našimi církvemi.

31.05.2017, 14:54
Kirchentag - Berlín září oranžově

Kirchentag - Berlín září oranžově

Ulicemi proudí davy lidí s oranžovými šálami Kirchentagu. Nejživěji je na výstavišti, ať už před hlavním pódiem, kde lidé sedí v přírodním amfiteátru na trávě, nebo ve výstavních halách, kde svou činnost prezentují nejrůznější církevní a neziskové organizace nebo podpůrné a charitativní spolky.

28.05.2017, 10:52
Pamětní medaile pro synodního seniora

Pamětní medaile pro synodního seniora

Pamětní list a medaili od předsednictva Evangelické církve a. v. na Slovensku převzal v neděli 21. května v Žilině synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

23.05.2017, 15:08
Slovo synodu k volbám

Slovo synodu k volbám

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky. Nejvyšší církevní shromáždění proto vydává slovo k těmto volbám.

13.10.2017, 12:44
Církev bude od roku 2018 používat nové logo

Církev bude od roku 2018 používat nové logo

Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže.

20.05.2017, 13:52
Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

V podvečer 18. května se sešli synodálové a další hosté v pražském kostele u Klimenta k bohoslužbám s večeří Páně, kterou vysluhovali členové předsednictva synodu. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu.

19.05.2017, 10:01
Evangelíci podporují stanovisko České biskupské konference

Evangelíci podporují stanovisko České biskupské konference

Synodní rada vyjádřila podporu stanovisku českých a moravských biskupů k současnému politickému dění v České republice.

18.05.2017, 17:02
Bylo zahájeno jednání synodu ČCE

Bylo zahájeno jednání synodu ČCE

V odpoledním jednání projednal synod procedurální záležitosti, zvolil členy a náhradníky do různých grémií a vyslechl zprávy z různých oblastí života církve a rozpravy k předloženým zprávám.

18.05.2017, 16:25
V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické se stala první Češkou v radě Luterského světového svazu. Byla zvolena na dvanáctém valném shromáždění svazu, které se ve Windhoeku v Namibii koná v těchto dnech.

15.05.2017, 13:47
Květnové číslo Českého bratra se věnuje politice

Květnové číslo Českého bratra se věnuje politice

Církev versus politika. Takové je téma květnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Nabízí rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem nebo s farářem Jakubem Trojanem, který pohřbíval Jana Palacha.

15.05.2017, 13:11
Samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising

Samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE) vypisuje výběrové řízení na pozici: samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising.

10.05.2017, 16:24
3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické se koná 18. – 20. května 2017 v Praze.

08.05.2017, 17:36
Jiří Drahoš byl hostem synodní rady ČCE

Jiří Drahoš byl hostem synodní rady ČCE

Synodní rada ČCE přijala na svém pravidelném zasedání v úterý 2. května vzácného hosta – kandidáta pro prezidentské volby 2018 – profesora Jiřího Drahoše.

03.05.2017, 21:34
Samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti

Samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti.

28.04.2017, 13:07
Diskuzní speciál o osobnosti M. Luthera v ČT

Diskuzní speciál o osobnosti M. Luthera v ČT

V neděli 23. dubna 2017 uvede Česká televize na svém druhém kanálu (ČT2) od 12:30 hodin diskuzní speciál Křesťanského magazínu věnovaného osobnosti Martina Luthera a ekumenickému dialogu církví.

19.04.2017, 14:09
Vyšlo velikonoční číslo Českého bratra

Vyšlo velikonoční číslo Českého bratra

Spása zadarmo? je téma dubnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Schází se zde dva důrazy: ten reformační, který vychází z Lutherova pojetí ospravedlnění z milosti a ne za zásluhy, a ten obecnější – velikonoční, v němž jde o to, že za nás Kristus zemřel a z mrtvých vstal, abychom my byli živi. Zadarmo.

18.04.2017, 08:30
Radujme se, veselme se, jsme svobodní

Radujme se, veselme se, jsme svobodní

Velikonoce 2017. Radujme se, veselme se, jsme svobodní, kromě Krista nad námi nikdo nepanuje, smíme si dovolit mít rádi sebe i druhé lidi a všem přát dobrý život.

12.04.2017, 15:27
Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky–asistenty na dětské tábory a rodinné pobyty s dětmi a mládeží s postižením.

12.04.2017, 15:22
Léto 2017 s ČCE

Léto 2017 s ČCE

Na táborech a rodinných pobytech především v srpnu 2017 v Bělči nad Orlicí a Herlíkovicích zbývá poslední měsíc.

12.04.2017, 14:50
Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

Modleme se za pokoj a smíření. Čiňme tak při velikonočních bohoslužbách, v dalších dnech, ve shromážděních církve i v soukromí.

12.04.2017, 10:49
O grantových projektech s Vladimírem Zikmundem

O grantových projektech s Vladimírem Zikmundem

Letos opět mohou farní sbory žádat o finanční podporu diakonických a rozvojových projektů. Putuje na ně část peněz z finančních náhrad. Jak to fungovalo při první výzvě v loňském roce? Přinášíme rozhovor se synodním kurátorem Vladimírem Zikmundem.

07.04.2017, 15:47
Přímý přenos bohoslužeb na Velký pátek

Přímý přenos bohoslužeb na Velký pátek

Česká televize odvysílá na Velký pátek ve 14 hodin přímý přenos bohoslužeb ze sboru naší církve v Plzni.

04.04.2017, 09:57
Bohoslužba vděčnosti a společenský večer

Bohoslužba vděčnosti a společenský večer

Pro Gerharda Frey-Reininghause, náměstka pro ekumenu a zahraniční vztahy, byl první duben prvním důchodovým dnem. Pro Českobratrskou církev evangelickou pracoval šestadvacet let. Do České republiky přišel záhy po revoluci, šest let pracoval na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a pak vedl dvacet let ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře.

03.04.2017, 10:21
Nový ředitel Diakonie ČCE

Nový ředitel Diakonie ČCE

A není to apríl. Do funkce jmenovala Jana Soběslavského synodní rada Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Diakonie. K jmenování došlo na doporučení dozorčí rady Diakonie ČCE a na základě výsledku výběrového řízení.

31.03.2017, 10:10
Jak se daří krajanům na Ukrajině?

Jak se daří krajanům na Ukrajině?

Za krajanskými evangelickými sbory na Ukrajině se druhý březnový víkend vydali členové synodní rady. Tamní české vesnice založili na začátku 20. století potomci pobělohorských exulantů a Českobratrská církev evangelická s jejich obyvateli udržuje velmi úzký vztah.

27.03.2017, 09:43
Rozloučení s tajemníkem pro ekumenu a zahraniční vztahy

Rozloučení s tajemníkem pro ekumenu a zahraniční vztahy

Po dvaceti letech působení v Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické odchází na konci března do důchodu vedoucí ekumenického oddělení a náměstek vedoucího tajemníka pro vnější vztahy Gerhard Frey-Reininghaus.

22.03.2017, 10:55
Múzy a víra – nové číslo časopisu Český bratr

Múzy a víra – nové číslo časopisu Český bratr

Proč nejde natočit Ježíše? Jaký měl Martin Luther názor na hudbu? Co znamená ticho? Kromě článků věnujících se těmto tématům nabízí březnové číslo evangelického časopisu Český bratr například i rozhovor s novým vedoucím tajemníkem ústřední církevní kanceláře Jaromírem Plíškem.

14.03.2017, 16:04
Proti proudu? aneb Role křesťanských médií ve společnosti

Proti proudu? aneb Role křesťanských médií ve společnosti

Studijní den Ekumenické rady církví v ČR na téma Proti proudu? s podtitulem Role křesťanských médií v dnešní společnosti se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 v pražském charitním školicím středisku Marianeum.

14.03.2017, 13:33
Luterský nebo luteránský?

Luterský nebo luteránský?

Ve výročním roce Lutherovy reformace lze očekávat, že se budeme hojněji než jindy setkávat s přídavnými jmény od reformátorova jména odvozenými. Luterský nebo luteránský? Je mezi nimi významový rozdíl? Je jedno správné a druhé nesprávné?

13.03.2017, 14:39
Církev pokračuje v adopci hrobů významných osobností

Církev pokračuje v adopci hrobů významných osobností

Českobratrská církev evangelická se rozhodla pro adopci pátého hrobu, tentokrát architekta Bohumila Bareše.

10.03.2017, 09:57
Zástupci mládeže se setkali v Brně

Zástupci mládeže se setkali v Brně

Volba nového celocírkevního odboru mládeže (COM) byla vrcholem Porady mládeže, na kterou se první březnový víkend sjeli do Brna zástupci mládeže ze všech koutů republiky.

08.03.2017, 10:49
Slovo pro postní čas

Slovo pro postní čas

Slovo synodní rady pro postní čas.

07.03.2017, 09:09
Peníze z Bavorska podpoří projekty ČCE

Peníze z Bavorska podpoří projekty ČCE

Peníze z postní sbírky z celého Bavorska půjdou na podporu tří projektů Českobratrské církve evangelické.

06.03.2017, 14:50
Stanovisko k zamýšlenému obnovení Mariánského sloupu

Stanovisko k zamýšlenému obnovení Mariánského sloupu

Obnova Mariánského sloupu na pražském staroměstském náměstí je v odpovědnosti městského obvodu Praha 1. Jako církev jsme připraveni, jednotlivě i v rámci Ekumenické rady církví, jednat s těmi, kterých se rozhodování o obnově sloupu týká.

27.02.2017, 13:39
Poděkování za propuštění Petra Jaška

Poděkování za propuštění Petra Jaška

V neděli večer se do České republiky vrátil misionář Petr Jašek, kterého letos v lednu poslal súdánský soud na víc než dvacet let do vězení.

27.02.2017, 10:13
Náměty pro postní období

Náměty pro postní období

Co můžeme udělat pro svět kolem nás? I k takovému zamyšlení vede postní období, tedy čas před Velikonocemi, který letos začíná 1. března. Nabízíme několik netradičních možností, jak tuto dobu strávit, a to Postní kalendář nebo akci Autopůst.

22.02.2017, 10:46
Medaile vděčnosti pro Františka Radkovského

Medaile vděčnosti pro Františka Radkovského

Medaili vděčnosti převzal v pondělí 20. února z rukou synodní rady Českobratrské církve evangelické emeritní biskup římskokatolické plzeňské diecéze František Radkovský.

21.02.2017, 10:40
Porada mládeže 2017

Porada mládeže 2017

3. – 4. března se v Brně uskuteční Porada mládeže, na kterou se sjíždějí zástupci ze seniorátních odborů mládeže. Letos bude porada volební – ze svých řad zvolí účastníci nový Celocírkevní odbor mládeže (COM).

20.02.2017, 15:20
Postní sbírka německých evangelíků podpoří české projekty

Postní sbírka německých evangelíků podpoří české projekty

Fastenopfer, postní sbírka, je jednou z šesti celocírkevních sbírek v roce, kterými Evangelická luterská církev v Bavorsku pomáhá lidem v nouzi, projektům v krizových regionech nebo podporuje různé záměry svých partnerských církví.

14.02.2017, 14:08
Reakce na změny v návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny

Reakce na změny v návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny

Návrh zákona o ochraně přírody a krajiny podle změn, které navrhli v lednu senátoři, povede k vyprázdnění pojmu „národní park“, varuje poradní odbor Českobratrské církve evangelické pro otázky životního prostředí.

13.02.2017, 10:04
Hledáme jednatele společnosti Kalich

Hledáme jednatele společnosti Kalich

Českobratrská církev evangelická (ČCE) jako jediný společník vypisuje výběrové řízení na obsazení místa jednatele společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.

13.02.2017, 13:34
Třicátý sbormistrovský kurz

Třicátý sbormistrovský kurz

V termínu 24. – 26. února se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem uskuteční již 30. sbormistrovský kurz.

06.02.2017, 15:34
Dvacet let česko-německé deklarace

Dvacet let česko-německé deklarace

Před dvaceti lety, 21. ledna 1997 byla v Praze podepsána Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Podepsali ji tehdejší český ministerský předseda Václav Klaus, německý spolkový kancléř Helmut Kohl a ministři zahraničí obou zemí. Cílem deklarace bylo zlepšit vztahy mezi oběma zeměmi a zmírnit napětí mající příčiny ještě ve druhé světové válce.

02.02.2017, 09:18
Nové webové stránky

Nové webové stránky

Nové webové stránky Českobratrské církve evangelické nabízí přehlednější web se základními informacemi o naší církvi a lze na něm nalézt to nejzajímavější a nejdůležitější z aktuálního dění.

12.12.2016, 17:05
Ohlédnutí za farářským kurzem 2017

Ohlédnutí za farářským kurzem 2017

Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

31.01.2017, 10:51
Prohlášení synodní rady k odosuzení pana Jaška v Súdánu

Prohlášení synodní rady k odosuzení pana Jaška v Súdánu

Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co nejdříve podniklo účinné kroky k jeho propuštění.

31.01.2017, 19:16
Jmenování nového ředitele Diakonie ČCE

Jmenování nového ředitele Diakonie ČCE

Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v souč asné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní rada na svém zasedání 24. ledna. Jeho jmenování...

01.02.2017, 14:03
Přihlašování na Kirchentag 2017 je spuštěno

Přihlašování na Kirchentag 2017 je spuštěno

Křesťané všech generací z celého světa se pravidelně jednou za dva roky sjíždějí na Kirchentag do Německa.Tématem toho nadcházejícího, který se koná v termínu 24. – 28. května 2017 v Berlíně a Wittenbergu, je „Ty mě vidíš“ (1. Mojžíšova 16,13).

31.01.2017, 19:20
Svíčka pro Aleppo

Svíčka pro Aleppo

V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem, na které dolehla válka v Sýrii i poutníkům na cestě mírového pochodu z Berlína do Aleppa. Promluvil také člen...

01.02.2017, 13:54
Týden modliteb za jednotu křesťanů

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů se letos koná v termínu 18. – 25. ledna. Téma zní Smíření – Kristova láska nás nutí (podle biblického verše z knihy II Korintským).

Jedná se o pozvání ke společným modlitbám. Skrze modlitbu vcházíme do společenství...

01.02.2017, 13:51
Pochod pro Aleppo

Pochod pro Aleppo

Českou republikou prochází mezi 9. lednem a 2. únorem pochod pro Aleppo, jehož trasa vede z Berlína do syrského Aleppa. Cílem této iniciativy je podpořit ty, kdo byli kvůli válce nuceni opustit svoji zemi, a uctít památku těch, kdo cestou ke svobodě přišli o život....

01.02.2017, 13:53
Farářský kurz 2017

Farářský kurz 2017

Farářský kurz, kterým se letos bude prolínat téma moci z různých úhlů pohledu, se uskuteční v Praze v termínu 23. – 27. ledna. Zahajovací bohoslužba se koná v pondělí v 17 hodin v kostele u Martina ve Zdi.

Od úterý budou probíhat přednášky, převážně...

01.02.2017, 13:50
Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě UK

Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě UK

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá 16. ledna od 14 do 18 hodin Den otevřených dveří. Budova fakulty se nachází v Praze na adrese Černá 9.

Součástí bude představení studijních oborů, informací o přijímacím řízení a studiu. Chybět nebude...

01.02.2017, 13:48
Biblické heslo na rok 2017

Biblické heslo na rok 2017

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Ústy Ezechielovými informuje Hospodin o bídném stavu izraelského domu. Říká, poskvrnili svou cestu hnusnými skutky a modlami… jala mne lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům,...

01.02.2017, 13:47
Alianční týden modliteb za děti

Alianční týden modliteb za děti

V týdnu od 8. do 15. ledna se uskuteční Alianční týden modliteb 2017. Tentokrát bude věnovaný modlitbám za děti. Děti jsou budoucností tohoto světa a stejně jako dospělí mají duchovní potřeby.

Tato akce je příležitostí pro setkání a uspořádání společných...

01.02.2017, 13:46
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

I v roce 2017 pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Do ulic se na začátku nového roku vydali koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem přejí šťastný nový rok, zpívají koledy a prosí o...

01.02.2017, 13:43
Nepalme odpad, vyzývají evangelíci

Nepalme odpad, vyzývají evangelíci

Láska k bližním a péče o životní prostředí patří neodmyslitelně ke křesťanskému směřování. Člověk byl podle Bible pověřen správcovstvím Země a podle toho by se k ní měl chovat. Evangelíci proto v zimním období spouští webové stránky upozorňující na...

01.02.2017, 13:42
Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2017

Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2017

Symbolem Vánoc se stalo světlo. Ve dnech, kdy ho je venku nejméně, je příjemné posezení u zapálené svíčky nebo u zářícího vánočního stromku. Umíme prožít tyto sváteční chvíle a jsme za ně vděčni. O to více buďme vděční a radujme se z toho, že nás v životě...

01.02.2017, 13:41
Reakce na události v Berlíně

Reakce na události v Berlíně

V pondělí večer vjel do davu na vánočních trzích v centru Berlína nákladní vůz. V důsledku tohoto činu zemřelo zatím 12 lidí a dalších pět desítek je zraněných.

Jsme spolu s ostatními touto událostí hluboce otřeseni. V modlitbách myslíme na rodiny obětí a...

01.02.2017, 12:09
Přímluvné modlitby za sjednocení lidu v Koreji

Přímluvné modlitby za sjednocení lidu v Koreji

Sedmdesát let od konce druhé světové války, po níž došlo k osvobození Korejského poloostrova od japonské nadvlády a k rozdělení Koreje na severní a jižní část, vydala Presbyterní církev v Koreji 100 modlitebních témat, jejichž prostřednictvím vyzývá nyní své...

01.02.2017, 12:04
Peníze z finančních náhrad pro diakonické a rozvojové projekty

Peníze z finančních náhrad pro diakonické a rozvojové projekty

Českobratrská církev evangelická letos poprvé spustila grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů. Jeho cílem je využití části finančních náhrad poskytovaných církvi na základě smlouvy se státem po schválení zákona o majetkovém...

01.02.2017, 11:57
Zemřela Hebe Kohlbrugge

Zemřela Hebe Kohlbrugge

V noci na 13. prosince zemřela nizozemská reformovaná teoložka a členka odboje za druhé světové války Hebe Kohlbrugge. Odešla po krátkém pobytu v nemocnici v tichosti a míru. Pohřeb se uskuteční 21. 12. v 11:00 v nizozemském Zeistu.

Hebe Kohlbrugge se narodila 8. srpna...

01.02.2017, 11:43
Evangelická akademie získala ocenění za práci s Romy

Evangelická akademie získala ocenění za práci s Romy

Za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity získala cenu Roma Spirit 2016 Evangelická akademie v Praze. Při předávání vystoupil také zpěvák Radek Banga. Vedení evangelické církve si váží jeho odvahy.

13.12.2016, 12:22
Synodní rada má za sebou první rok práce

Synodní rada má za sebou první rok práce

Nedávno uplynul rok od okamžiku, kdy se funkce ujala synodní rada v čele s Danielem Ženatým a Vladimírem Zikmundem. Se všemi šesti členy jsme natočili rozhovory, které v následujících šesti dnech postupně zveřejníme na Youtube kanálu E-církev.cz .

Jak vnímají první...

01.02.2017, 11:25
Evropské setkání mladých v Rize

Evropské setkání mladých v Rize

Tisíce mladých lidí z celého světa se zúčastní pětidenního setkání pořádaného ekumenickou komunitou Taizé, tentokrát v hlavním městě Lotyšsa Rize v termínu 28. prosince 2016 až 1. ledna 2017. Před dvěma lety se toto Evropské setkání mladých konalo v Praze a...

08.12.2016, 11:04
Společné prohlášení luteránů a katolíků

Společné prohlášení luteránů a katolíků

Synodní rada Českobratrské církve evangelické, jakožto členské církve Světového luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Vyzýváme místní sbory a farnosti, aby se jím nechaly inspirovat k setkáváním a tvořivé spolupráci.

08.12.2016, 11:02
Začíná nový církevní rok

Začíná nový církevní rok

První adventní nedělí začíná nový církevní rok. Zpomalme v předvánočním shonu. Advent je pro křesťany obdobím očekávání narození Spasitele. Dříve byl dokonce dobou postní. Půst církev zachovávala mezi 11. listopadem a 6. lednem. Těchto osm týdnů představovalo, s...

08.12.2016, 11:01
PRAHOU PROJEL KAMION PŘIPOMÍNAJÍCÍ EVROPSKOU REFORMACI

PRAHOU PROJEL KAMION PŘIPOMÍNAJÍCÍ EVROPSKOU REFORMACI

21. a 22. listopadu 2016 hostila Praha jako jediné místo v České republice kamion, který cestuje Evropou a v jednotlivých zemích připomíná význam reformace. Cílem projektu je zdůraznit, že toto téma se netýká pouze Německa a nevyčerpává se Martinem Lutherem (od jehož...

12.12.2016, 21:23
Do Prahy zamířil kamion, který připomíná evropskou reformaci

Do Prahy zamířil kamion, který připomíná evropskou reformaci

Na začátku listopadu vyrazil ze Ženevy reformační kamion, který bude brázdit Evropu. Zastaví na 67 místech v 19 zemích a v květnu 2017 ukončí svou cestu ve Wittenbergu. V Praze bude 21. a 22. listopadu jeho jediná zastávka v České republice. Cílem projektu Reformace na...

08.12.2016, 11:00
Den boje za svobodu a demokracii

Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad je dnem boje za svobodu a demokracii. Připomínáme si dvě významné historické události. Od roku 1941 je tento den rozhodnutím londýnského mezinárodního studentského sněmu slaví jako Mezinárodní den studentů a připomíná nacistické perzekuce na českých...

08.12.2016, 10:56
Krabice od bot pro děti z chudých rodin

Krabice od bot pro děti z chudých rodin

Potěšit o Vánocích děti z chudých rodin v Česku je cílem akce Krabice od bot. Zapojit se můžete každý, když s dětmi naplní krabici od bot dárky a donese na sběrné místo. Je potřeba dárek doprovodit informací o pohlaví a věku dítěte, pro které je určen.

Příjem...

08.12.2016, 10:53
Nové farářky a faráři

Nové farářky a faráři

Českobratrská církev evangelická má šest nových farářů a farářek. V neděli 30. října byli v kostele v Praze na Vinohradech pověřeni ke službě slova a svátostí Tomáš Cejp, Alžběta Matějovská, Juliana Rampich Hamariová, Martin Sabo, Jiří Šamšula a Kamil...

08.12.2016, 10:52
Dědictví reformace

Dědictví reformace

V úterý 25. října se v Praze uskutečnila závěrečná prezentace projektu Zachování odkazu památek reformace , který Českobratrská církev evangelická zahájila v roce 2010. Cílem projektu je propagace památek reformace a zpřístupnění našeho kulturního dědictví...

08.12.2016, 10:52
Sbírka na pomoc Haiti

Sbírka na pomoc Haiti

Před dvěma týdny zasáhl Haiti hurikán Matthew. Zničil 90 % jižní části ostrova, nejméně 900 lidí bylo zabito a humanitární pracovníci odhadují, že už 1,4 miliony dětí a dospělých potřebují akutní pomoc. Diakonie ČCE proto vyhlásila sbírku na pomoc Haiti, ke které se...

08.12.2016, 10:51
Připojili jsme se k výzvě Bells for Aleppo

Připojili jsme se k výzvě Bells for Aleppo

Českobratrská církev evangelická se rozhodla podpořit výzvu Bells for Aleppo (Zvony pro Aleppo). Jedná se o aktivitu Evangelické luterské církve ve Finsku, která prosí, aby se po celém světě rozezněly zvony kostelů vždy v 17 hodin místního času a aby se lidé připojili...

08.12.2016, 10:50
Reakce synodní rady na zneužívání pojmu

Reakce synodní rady na zneužívání pojmu "křesťanské hodnoty"

Jsme hluboce znepokojeni způsobem, jakým v posledních měsících někteří veřejní činitelé volají po návratu ke „křesťanským hodnotám nebo kořenům“, „semknutí se kolem své křesťanské identity“ nebo „návratu ke svým křesťanským kořenům“. Přijetí zákona...

08.12.2016, 10:49
Na Sjezd mládeže do Třebíče přijelo přes 400 lidí

Na Sjezd mládeže do Třebíče přijelo přes 400 lidí

Přes čtyři sta mladých věřících zamířilo o víkendu 7. – 9. října do Třebíče. Setkali se na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Ústřední téma znělo „Dál tou vodou“ a prolínalo se do většiny připravovaných programů.

Velký úspěch sklidila novinka...

08.12.2016, 10:48
Modlitba za domov 2016

Modlitba za domov 2016

V den státního svátku v pátek 28. října 2016 se bude v Praze při příležitosti oslav k připomenutí vzniku samostatného československého státu konat desátý ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov. Mottem letošního ročníku je "Díky za domov,...

08.12.2016, 10:46
Brožurky o životních událostech

Brožurky o životních událostech

Skládačky na téma víra, křest, večeře Páně, svatba a pohřeb. Knížečky napomáhají v první orientaci v zásadních situacích, které postupně přináší život a dokáží odpovědět na mnohé otázky, které si lze v této souvislosti klást. Autory textů jsou Pavel...

01.02.2017, 14:26
Do Prahy zamíří kamion, který připomene evropskou reformaci

Do Prahy zamíří kamion, který připomene evropskou reformaci

Od začátku listopadu 2016 do května 2017 bude Evropu brázdit reformační kamion. Zastaví na 68 místech v 19 zemích. Začne v Ženevě a skončí ve Wittenbergu. V Praze bude 21. a 22. listopadu a je to jeho jediná zastávka v ČR. Cílem projektu Reformace na cestě je zdůraznit,...

01.02.2017, 14:28
Věřící vyrazí do kostela na kole

Věřící vyrazí do kostela na kole

Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena – s takovým heslem vyrazí stovky věřících z celé republiky v neděli 18. září (případně už v sobotu 17. září) do kostela. Zapojí se do ekumenické akce Do kostela na kole. „Smyslem je propagovat cyklistickou...

08.12.2016, 10:45
K situaci pronásledovaných čínských křesťanů

K situaci pronásledovaných čínských křesťanů

Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR apeluje na členy Vlády ČR ve věci brzkého vyhovění žádosti o azyl pronásledovaným čínským křesťanům. Tito lidé, kteří dočasně pobývají v České republice, se nacházejí ve velmi nejisté situaci. Předsednictvo ERC v ČR...

01.02.2017, 14:30
Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2016 v Třebíči

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2016 v TřebíčiVoda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří, překročí své břehy a ničí. Tématu vody z různých úhlů pohledu se bude věnovat Sjezd...

01.02.2017, 14:32
Mladí věřící z Evropy a Asie se setkali v Krkonoších

Mladí věřící z Evropy a Asie se setkali v KrkonošíchVýlet na Sněžku, indické tance, pomalované obličeje, debaty o plánu Boží záchrany – to všechno a mnohé další spojilo na týden mladé věřící z Evropy a Asie. Setkali se na začátku srpna na International Campu, který v Krkonoších pořádalo oddělení mládeže...

08.12.2016, 10:42
Evangelíci si připomínají romský holocaust

Evangelíci si připomínají romský holocaustV noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka zavražděno 2898 Romů – mužů, žen i dětí – většinou nemocných a starých lidí, kteří byli posledními romskými vězni tábora. Celkem bylo do Osvětimi deportováno přibližně...

08.12.2016, 10:38
« 12345