Aktuality
12 » 
13. 10. 2017

Slovo k volbám

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky.

Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je nízká. Jsme přesvědčeni, že stojí za to usilovat o zlepšení správy veřejných věcí a že má cenu se občansky angažovat. Nechceme se vzdávat odpovědnosti za veřejné věci. Jako občané se snažme poznat ty, kdo usilují o veřejné funkce, jejich programy i jejich dosavadní působení, abychom mohli posoudit, komu dát svou důvěru.

Křesťanství není politický program. Následující výzva není vázána na žádnou politickou stranu, ale na respekt k základním hodnotám lidského soužití.

Při volbě podporujme kandidáty, od nichž lze očekávat, že ve své politické funkci

* budou mluvit pravdu a jednat v souhlase s tím, co pověděli,

* budou dávat přednost obecnému prospěchu, a nejen soukromým nebo skupinovým zájmům,

* budou usilovat o spravedlnost a dosavadním osobním příkladem dosvědčují úctu k právu, vzdělání a tradičním hodnotám slušnosti,

* budou zvyšovat respekt k pravdě a ke svobodě a čelit tak těm, kteří šířením strachu usilují o lacinou popularitu,

* budou i ve vypjatých chvílích povzbuzovat k odvaze hájit lidská práva a pomáhat tam, kde jsou lidé postiženi neštěstími,

* budou naslouchat bolestem a starostem spoluobčanů, hledat pokojná řešení a zabývat se problémy postihujícími celou společnost,

* budou si vážit lidí úspěšných, poctivých, nesobeckých a zároveň věnovat pozornost lidem v jakémkoli ohledu slabým a společností vyřazovaným,

* budou brát vážně problémy týkající se životního prostředí a podporovat rozhodnutí odpovědná vůči životu následujících generací a stavu planety vůbec,

* budou připraveni zasahovat aktivně do událostí překračujících naši domácí politiku, hledat prospěch širšího celku a pěstovat solidaritu uvnitř Evropské unie i mimo její hranice.

Nadcházející volby chápeme jako příležitost pozitivně ovlivnit roli, kterou bude Česká republika hrát v následujících letech v evropské i světové politice. V řadě zemí získávají převahu – ani u nás nechybějí – hlasy, zpochybňující základní pilíře demokracie, svrchovanost práva, svobodu slova, solidaritu, a tím i sám unikátní evropský politický projekt, jehož jsme součástí. Historie nás poučila, že odvržení těchto hodnot by mohlo mít neblahé dopady na životy nás všech.

Mějme naději, že každý z nás může běh věcí ovlivnit a že apatie a sobectví nepřeváží nad touhou po pokojném a tvůrčím spolužití.

 

Poslanci synodu Českobratrské církve evangelické

V Praze 20. 5. 2017

 

Slovo synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého:

Konference „Martin Luther pro dnešek“

11.10.2017 Konference „Martin Luther pro dnešek“

Kdo byl Martin Luther a jak se jeho odkaz projevuje v současném světě? Tomu se bude věnovat česko-německá konference „Martin Luther pro dnešek“. Uskuteční se v pátek 20. října od 9 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze. více

Evangelíci a Charta 77 – protest jako dluh a úkol

9.10.2017 Evangelíci a Charta 77 – protest jako dluh a úkol

Moderovaný rozhovor s farářem, disidentem a mluvčím Charty 77 Milošem Rejchrtem o nepolitické politice evangelíků za normalizace a dnes se uskuteční v úterý 31. října od 19 hodin v Knihovně Václava Havla (Ostrovní 13, Praha 1). více

Hledání ztraceného Boha v Bibli, umění i mobilu

9.10.2017 Hledání ztraceného Boha v Bibli, umění i mobilu

Bůh se ztratil. Proč, jak a jestli vůbec ho hledat - to bylo tématem letošního Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který se 6. - 8. října konal v Jablonci nad Nisou. Přijelo na něj 500 lidí. více

Modlitba za Domov - Všechno tvořím nové

4.10.2017 Modlitba za Domov - Všechno tvořím nové

Ekumenické setkání lidí dobré vůle Modlitba za domov, která se tradičně koná při příležitosti výročí vzniku Československa, se uskuteční v sobotu 28. října v Praze. Téma letošního ročníku zní "Všechno tvořím nové". více

Medaile vděčnosti Ernstu Fenglerovi

3.10.2017 Medaile vděčnosti Ernstu Fenglerovi

Za dlouholeté přátelství a podporu Českobratrské církve evangelické převzal z rukou synodní rady v pondělí 2. října medaili vděčnosti německý farář Ernst Fengler. více

Kirchentag v Sedmihradsku

2.10.2017 Kirchentag v Sedmihradsku

Při příležitosti 500. výročí reformace se ve dnech 29. 9. - 1. 10. v Brašově/Kronstadtu konal Evangelický Kirchentag – setkání křesťanů – všech evangelíků v Rumunsku. více

Změna v oprávnění oddávat

2.10.2017 Změna v oprávnění oddávat

Budete se vdávat nebo ženit a chcete svatbu v naší církvi? Tak si dejte pozor, kdo vás může oddávat. Od 1. ledna 2018 bude toto oprávnění náležet pouze farářům a jáhnům v činné službě (jsou povoláni ve farním, seniorátním nebo povšechném sboru). více

Ordinace nových farářů

27.09.2017 Ordinace nových farářů

V neděli 1. října 2017 budou ordinováni faráři Českobratrské církve evangelické Filip Boháč a Karel Müller. více

Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

20.09.2017 Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen, které přináší rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní ekonomickou silou. Obětmi jsou nejen dospělé ženy, mladé i staré, ale také dívky včetně kojenců. Synodní rada vyhlásila sbírku pro nemocnici, která těmto obětem pomáhá. více

K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

15.09.2017 K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Pražští zastupitelé neodsouhlasili ve čtvrtek 14. září návrh postavit na Staroměstském náměstí znovu Mariánský sloup. Toto rozhodnutí vítáme, protože obnovu sloupu nepovažujeme za vhodný krok směrem k jednotě církví, odstraňování vzájemných předsudků a smíření. více

Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

14.09.2017 Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

Bůh se ztratil. Má cenu ho hledat? Proč? Jak o něm začít znovu mluvit tak, aby se nevytvářel paralelní virtuální myšlenkový svět k tomu skutečnému? Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu začít smysluplně mluvit? Nebo snad On hledá nás?! A ztrácíme se my? Tématu hledání ztraceného Boha se bude věnovat Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se koná v Jablonci nad Nisou 6. – 8. října. více

Češi se představili na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

13.09.2017 Češi se představili na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

V týdnu od 30. srpna do 4. září se ve Wittenbergu ve zvlášť pro výstavu postaveném stanu Luterského světového svazu prezentovala i Českobratrská církev evangelická (ČCE). více

Slavnost v Ratiboři připomněla 500. výročí světové reformace

11.09.2017 Slavnost v Ratiboři připomněla 500. výročí světové reformace

Bohoslužbami, které vedla místní farářka Jarmila Wiera Jelinek a kázal při nich synodní senior ČCE Daniel Ženatý, začala celodenní slavnost k 500. výročí světové reformace. více

Výběrové řízení: Ředitel nakladatelství KALICH

1.09.2017 Výběrové řízení: Ředitel nakladatelství KALICH

Českobratrská církev evangelická (ČCE) jako jediný společník vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: výkonný ředitel společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o. více

Češi na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

31.08.2017 Češi na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

Světové reformační výstavy, která ve Wittenbergu připomíná 500. výročí evropské reformace. více

Věřící vyrazí do kostela na kole

28.08.2017 Věřící vyrazí do kostela na kole

Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena – s takovým heslem vyrazí stovky věřících z celé republiky v neděli 17. září (případně už v sobotu 16. září) do kostela. Zapojí se do desátého ročníku ekumenické akce Do kostela na kole. více

Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

18.08.2017 Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

U příležitosti 500. výročí evropské reformace vydává nakladatelství a knihkupectví Kalich čtyři publikace věnující se životu a dílu Martina Luthera. více

500. výročí evropské reformace

14.08.2017 500. výročí evropské reformace

K letošnímu výročí evropské reformace, spojené s osobností Martina Luthera, chystá Českobratrská církev evangelická na neděli 10. září 20017 v Ratiboři církevní slavnost. více

Výběrová řízení na pozice v církevním ústředí

1.08.2017 Výběrová řízení na pozice v církevním ústředí

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické hledá v současné době pracovníky/pracovnice na pozice: referent pro stavební záležitosti, personální a mzdový referent, samostatný účetní. více

Luther přibil ve Wittenbergu své teze. Teď tam jedou miliony lidí

31.07.2017 Luther přibil ve Wittenbergu své teze. Teď tam jedou miliony lidí

Na dveře chrámu ve Wittenbergu přibil podle legendy před 500 lety Martin Luther svých 95 tezí. K tomuto okamžiku se váže začátek evropské reformace, jejíž výročí tam letos připomíná Světová reformační výstava. Na přelomu srpna a září se na ní představí i Českobratrská církev evangelická společně se Slezskou církví evangelickou a. v. více

K čemu a o čem je vikariát?

27.07.2017 K čemu a o čem je vikariát?

Než absolvent evangelické teologie poprvé vystoupí na kazatelnu jako farář, musí projít ročním vikariátem, který ho na toto povolání připravuje. Před měsícem převzali končící vikáři Karel Müller a Filip Boháč osvědčení o způsobilosti k ordinované službě. Za měsíc nastupují na svá první farářská místa. K čemu a o čem je vlastně vikariát? více

Vyšlo letní číslo Českého bratra

24.07.2017 Vyšlo letní číslo Českého bratra

Katolíci o nás. Tak zní téma červnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Nabízí rozhovory s biskupem Václavem Malým nebo spisovatelkou a knižní redaktorkou Františkou Jirousovou. Martin C. Putna se zamýšlí nad poetickou teologií. více

Věřící si připomenou oběti romského holocaustu

19.07.2017 Věřící si připomenou oběti romského holocaustu

V noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka zavražděno téměř tři tisíce Romů – mužů, žen i dětí – většinou nemocných a starých lidí, kteří byli posledními romskými vězni tábora. 2. srpna si Romové z celé Evropy tuto událost připomínají. K uctění obětí se i letos připojí také Českobratrská církev evangelická. více

Hostem Hovorů Českého rozhlasu byl Daniel Ženatý

17.07.2017 Hostem Hovorů Českého rozhlasu byl Daniel Ženatý

Hostem Hovorů Českého rozhlasu Plus byl v neděli 16. 7. Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické. Z iniciativy právě této církve vznikla ekumenická komsie, ve které budou katolíci, protestanti a historici společně zkoumat pobělohorskou dobu s cílem odstranit předsudky a najít vzájemné porozumění. více

Nabídka pronájmu rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázní

17.07.2017 Nabídka pronájmu rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázní

Českobratrská církev evangelická nabízí od data 1. 12. 2017 k ekonomickému pronájmu objekt rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázních. Uzávěrka pro podání nabídek je 31. 8. 2017. více

Velehrad 2017: Ocenění pro Jakuba S. Trojana

11.07.2017 Velehrad 2017: Ocenění pro Jakuba S. Trojana

Pamětní medaili České biskupské konference dostal 5. července na Velehradě mezi pěti oceněnými také prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, evangelický farář a učitel Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. více

Reformované církve se přidaly ke sjednocujícímu procesu

10.07.2017 Reformované církve se přidaly ke sjednocujícímu procesu

Zástupci Světového společenství reformovaných církví připojili svůj podpis ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění. více

Předsedou Ekumenické rady církví v ČR se stal Daniel Ženatý

7.07.2017 Předsedou Ekumenické rady církví v ČR se stal Daniel Ženatý

Novým předsedou Ekumenické rady církví v ČR je od 1. července 2017 synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Daniel Ženatý, který do 30. června 2017 zastával funkci 1. místopředsedy ERC, se stal automaticky předsedou ERC poté, co předchozí předseda ERC Daniel Fajfr rezignoval na svou funkci. více

Hledáme referenta pro stavební záležitosti

7.07.2017 Hledáme referenta pro stavební záležitosti

Vypisujeme výběrové řízení na samostatného referenta/referentku pro stavební záležitosti. více

O roli církví v integraci uprchlíků v Evropě

29.06.2017 O roli církví v integraci uprchlíků v Evropě

Diskuze o roli církví v integraci uprchlíků a migrantů s představiteli církevních organizací, vlády České republiky a dalších mezinárodních agentur. Tomu se věnovalo dvacáté valné shromáždění Komise církví pro migranty v Evropě (Churches´ Commision for Migrants in Europe). více

Usnesení ze zasedání synodu

28.06.2017 Usnesení ze zasedání synodu

Synodní rada vyhlásila na svém zasedání v úterý 27. června usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE, který se konal 18. - 20. května 2017 v Praze. více

Příběh víry a krásy přibližuje společná výstava tří náboženství

27.06.2017 Příběh víry a krásy přibližuje společná výstava tří náboženství

Ukázat, jak jsou zobrazovány věci víry v různých náboženstvích, upozornit na odlišnosti i společné rysy a dát prostor k zamyšlení, jak a proč vyjadřovat krásu víry. To je cílem výstavy, kterou v Praze společně pořádají křesťané, židé a muslimové. více

Vikáři převzali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě

27.06.2017 Vikáři převzali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě

Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické převzali vikáři Karel Müller a Filip Boháč. více

Studium na Evangelické teologické fakultě UK

26.06.2017 Studium na Evangelické teologické fakultě UK

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje prodloužený termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18. více

Dějiny reformace putují po Česku

21.06.2017 Dějiny reformace putují po Česku

Dějiny reformace v Českých zemích představuje dvojjazyčná výstava, která v současné době putuje po Česku a Německu. Zahrnuje deset bohatě ilustrovaných bannerů věnujícím se širokému spektru témat od Jana Husa přes Martina Luthera, toleranční patent až k protestantismu v současné době. více

Výstava k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible

20.06.2017 Výstava k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible

V pražském Klementinu je k vidění výstava připomínající vydání prvního překladu Bible do církevní slovanštiny. František Skorina, lékař a překladatel pocházející z Polocku v dnešním Bělorusku, vytiskl v Praze v letech 1517–1519 pod názvem „Bible ruská“ celkem 23 starozákonních knih. více

Červnové číslo časopisu Český bratr se věnuje síle slova

13.06.2017 Červnové číslo časopisu Český bratr se věnuje síle slova

Hledání slova. Takové je téma červnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Nabízí rozhovor s katechetkou Danielou Bednaříkovou o výuce náboženství, reportáž ze semináře o uprchlictví a integraci cizinců, článek o besedách s pamětníky 20. století nebo ohlédnutí za nezamýšleným sociálním experimentem Diakonie ČCE. více

500 let evropské reformace

9.06.2017 500 let evropské reformace

Celocírkevní slavnost k 500. výročí evropské reformace se uskuteční 10. září v Ratiboři. Program začne dopoledními bohoslužbami. Odpolednem se pak prolne koncert, přednáška, divadelní představení nebo komentovaná prohlídka. Chybět nebude program pro děti, stánky s knihami nebo občerstvení. více

Do nemocnic vyráží noví kaplani

6.06.2017 Do nemocnic vyráží noví kaplani

Slavnostní zakončení kurzu Nemocniční kaplan se v pátek 2. června uskutečnilo v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kurz organizovala fakulta ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a s podporou jednotlivých církví v České republice. Úspěšné absolvování je podmínkou pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních. více

Den pro Diakonii

2.06.2017 Den pro Diakonii

Svatodušní neděle, která letos připadá na 4. června, je tradičně spojena se sbírkou z evangelických bohoslužeb po celé zemi určenou pro Diakonii ČCE. více

Noc kostelů 2017

1.06.2017 Noc kostelů 2017

Přes 1500 chrámů, kostelů a modliteben včetně těch evangelických otevře v pátek 9. června po celé České republice na Noc kostelů. Přístupné budou často i prostory, kam se běžně nelze podívat. Vstup bude všude zdarma. více

Setkání s biskupem Waclawkem

31.05.2017 Setkání s biskupem Waclawkem

Synodní rada se setkala s odcházejícím biskupem Slezské církve evangelické a. v. Janem Waclawkem, aby se s ním rozloučila a poděkovala mu za budování dobrých vztahů mezi našimi církvemi. více

Kirchentag - Berlín září oranžově

28.05.2017 Kirchentag - Berlín září oranžově

Ulicemi proudí davy lidí s oranžovými šálami Kirchentagu. Nejživěji je na výstavišti, ať už před hlavním pódiem, kde lidé sedí v přírodním amfiteátru na trávě, nebo ve výstavních halách, kde svou činnost prezentují nejrůznější církevní a neziskové organizace nebo podpůrné a charitativní spolky. více

Pamětní medaile pro synodního seniora

23.05.2017 Pamětní medaile pro synodního seniora

Pamětní list a medaili od předsednictva Evangelické církve a. v. na Slovensku převzal v neděli 21. května v Žilině synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. více

Slovo synodu k volbám

20.05.2017 Slovo synodu k volbám

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky. Nejvyšší církevní shromáždění proto vydává slovo k těmto volbám. více

Církev bude od roku 2018 používat nové logo

20.05.2017 Církev bude od roku 2018 používat nové logo

Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže. více

Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

19.05.2017 Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

V podvečer 18. května se sešli synodálové a další hosté v pražském kostele u Klimenta k bohoslužbám s večeří Páně, kterou vysluhovali členové předsednictva synodu. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu. více

Evangelíci podporují stanovisko České biskupské konference

Evangelíci podporují stanovisko České biskupské konference

Synodní rada vyjádřila podporu stanovisku českých a moravských biskupů k současnému politickému dění v České republice. více

Bylo zahájeno jednání synodu ČCE

18.05.2017 Bylo zahájeno jednání synodu ČCE

V odpoledním jednání projednal synod procedurální záležitosti, zvolil členy a náhradníky do různých grémií a vyslechl zprávy z různých oblastí života církve a rozpravy k předloženým zprávám. více

V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické se stala první Češkou v radě Luterského světového svazu. Byla zvolena na dvanáctém valném shromáždění svazu, které se ve Windhoeku v Namibii koná v těchto dnech. více

Květnové číslo Českého bratra se věnuje politice

Květnové číslo Českého bratra se věnuje politice

Církev versus politika. Takové je téma květnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Nabízí rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem nebo s farářem Jakubem Trojanem, který pohřbíval Jana Palacha. více

Samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising

10.05.2017 Samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE) vypisuje výběrové řízení na pozici: samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising. více

3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

8.05.2017 3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické se koná 18. – 20. května 2017 v Praze. více

Jiří Drahoš byl hostem synodní rady ČCE

3.05.2017 Jiří Drahoš byl hostem synodní rady ČCE

Synodní rada ČCE přijala na svém pravidelném zasedání v úterý 2. května vzácného hosta – kandidáta pro prezidentské volby 2018 – profesora Jiřího Drahoše. více

Samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti

28.04.2017 Samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti. více

Diskuzní speciál o osobnosti M. Luthera v ČT

19.04.2017 Diskuzní speciál o osobnosti M. Luthera v ČT

V neděli 23. dubna 2017 uvede Česká televize na svém druhém kanálu (ČT2) od 12:30 hodin diskuzní speciál Křesťanského magazínu věnovaného osobnosti Martina Luthera a ekumenickému dialogu církví. více

Vyšlo velikonoční číslo Českého bratra

18.04.2017 Vyšlo velikonoční číslo Českého bratra

Spása zadarmo? je téma dubnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Schází se zde dva důrazy: ten reformační, který vychází z Lutherova pojetí ospravedlnění z milosti a ne za zásluhy, a ten obecnější – velikonoční, v němž jde o to, že za nás Kristus zemřel a z mrtvých vstal, abychom my byli živi. Zadarmo. více

Radujme se, veselme se, jsme svobodní

12.04.2017 Radujme se, veselme se, jsme svobodní

Velikonoce 2017. Radujme se, veselme se, jsme svobodní, kromě Krista nad námi nikdo nepanuje, smíme si dovolit mít rádi sebe i druhé lidi a všem přát dobrý život. více

Hledáme dobrovolníky

12.04.2017 Hledáme dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky–asistenty na dětské tábory a rodinné pobyty s dětmi a mládeží s postižením. více

Léto 2017 s ČCE

12.04.2017 Léto 2017 s ČCE

Na táborech a rodinných pobytech především v srpnu 2017 v Bělči nad Orlicí a Herlíkovicích zbývá poslední měsíc. více

Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

12.04.2017 Prosba o přímluvné modlitby za pronásledované křesťany

Modleme se za pokoj a smíření. Čiňme tak při velikonočních bohoslužbách, v dalších dnech, ve shromážděních církve i v soukromí. více

O grantových projektech s Vladimírem Zikmundem

7.04.2017 O grantových projektech s Vladimírem Zikmundem

Letos opět mohou farní sbory žádat o finanční podporu diakonických a rozvojových projektů. Putuje na ně část peněz z finančních náhrad. Jak to fungovalo při první výzvě v loňském roce? Přinášíme rozhovor se synodním kurátorem Vladimírem Zikmundem. více

Přímý přenos bohoslužeb na Velký pátek

4.04.2017 Přímý přenos bohoslužeb na Velký pátek

Česká televize odvysílá na Velký pátek ve 14 hodin přímý přenos bohoslužeb ze sboru naší církve v Plzni. více

Bohoslužba vděčnosti a společenský večer

3.04.2017 Bohoslužba vděčnosti a společenský večer

Pro Gerharda Frey-Reininghause, náměstka pro ekumenu a zahraniční vztahy, byl první duben prvním důchodovým dnem. Pro Českobratrskou církev evangelickou pracoval šestadvacet let. Do České republiky přišel záhy po revoluci, šest let pracoval na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a pak vedl dvacet let ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře. více

Nový ředitel Diakonie ČCE

31.03.2017 Nový ředitel Diakonie ČCE

A není to apríl. Do funkce jmenovala Jana Soběslavského synodní rada Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Diakonie. K jmenování došlo na doporučení dozorčí rady Diakonie ČCE a na základě výsledku výběrového řízení. více

Jak se daří krajanům na Ukrajině?

27.03.2017 Jak se daří krajanům na Ukrajině?

Za krajanskými evangelickými sbory na Ukrajině se druhý březnový víkend vydali členové synodní rady. Tamní české vesnice založili na začátku 20. století potomci pobělohorských exulantů a Českobratrská církev evangelická s jejich obyvateli udržuje velmi úzký vztah. více

Rozloučení s tajemníkem pro ekumenu a zahraniční vztahy

22.03.2017 Rozloučení s tajemníkem pro ekumenu a zahraniční vztahy

Po dvaceti letech působení v Ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické odchází na konci března do důchodu vedoucí ekumenického oddělení a náměstek vedoucího tajemníka pro vnější vztahy Gerhard Frey-Reininghaus. více

Múzy a víra – nové číslo časopisu Český bratr

15.03.2017 Múzy a víra – nové číslo časopisu Český bratr

Proč nejde natočit Ježíše? Jaký měl Martin Luther názor na hudbu? Co znamená ticho? Kromě článků věnujících se těmto tématům nabízí březnové číslo evangelického časopisu Český bratr například i rozhovor s novým vedoucím tajemníkem ústřední církevní kanceláře Jaromírem Plíškem. více

Proti proudu? aneb Role křesťanských médií ve společnosti

14.03.2017 Proti proudu? aneb Role křesťanských médií ve společnosti

Studijní den Ekumenické rady církví v ČR na téma Proti proudu? s podtitulem Role křesťanských médií v dnešní společnosti se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 v pražském charitním školicím středisku Marianeum. více

Luterský nebo luteránský?

13.03.2017 Luterský nebo luteránský?

Ve výročním roce Lutherovy reformace lze očekávat, že se budeme hojněji než jindy setkávat s přídavnými jmény od reformátorova jména odvozenými. Luterský nebo luteránský? Je mezi nimi významový rozdíl? Je jedno správné a druhé nesprávné? více

Církev pokračuje v adopci hrobů významných osobností

10.03.2017 Církev pokračuje v adopci hrobů významných osobností

Českobratrská církev evangelická se rozhodla pro adopci pátého hrobu, tentokrát architekta Bohumila Bareše. více

Zástupci mládeže se setkali v Brně

8.03.2017 Zástupci mládeže se setkali v Brně

Volba nového celocírkevního odboru mládeže (COM) byla vrcholem Porady mládeže, na kterou se první březnový víkend sjeli do Brna zástupci mládeže ze všech koutů republiky. více

Slovo pro postní čas

7.03.2017 Slovo pro postní čas

Slovo synodní rady pro postní čas. více

Peníze z Bavorska podpoří projekty ČCE

6.03.2017 Peníze z Bavorska podpoří projekty ČCE

Peníze z postní sbírky z celého Bavorska půjdou na podporu tří projektů Českobratrské církve evangelické. více

Stanovisko k zamýšlenému obnovení Mariánského sloupu

27.02.2017 Stanovisko k zamýšlenému obnovení Mariánského sloupu

Obnova Mariánského sloupu na pražském staroměstském náměstí je v odpovědnosti městského obvodu Praha 1. Jako církev jsme připraveni, jednotlivě i v rámci Ekumenické rady církví, jednat s těmi, kterých se rozhodování o obnově sloupu týká. více

Poděkování za propuštění Petra Jaška

27.02.2017 Poděkování za propuštění Petra Jaška

V neděli večer se do České republiky vrátil misionář Petr Jašek, kterého letos v lednu poslal súdánský soud na víc než dvacet let do vězení. více

Náměty pro postní období

22.02.2017 Náměty pro postní období

Co můžeme udělat pro svět kolem nás? I k takovému zamyšlení vede postní období, tedy čas před Velikonocemi, který letos začíná 1. března. Nabízíme několik netradičních možností, jak tuto dobu strávit, a to Postní kalendář nebo akci Autopůst. více

Medaile vděčnosti pro Františka Radkovského

21.02.2017 Medaile vděčnosti pro Františka Radkovského

Medaili vděčnosti převzal v pondělí 20. února z rukou synodní rady Českobratrské církve evangelické emeritní biskup římskokatolické plzeňské diecéze František Radkovský. více

Porada mládeže 2017

20.02.2017 Porada mládeže 2017

3. – 4. března se v Brně uskuteční Porada mládeže, na kterou se sjíždějí zástupci ze seniorátních odborů mládeže. Letos bude porada volební – ze svých řad zvolí účastníci nový Celocírkevní odbor mládeže (COM). více

Postní sbírka německých evangelíků podpoří české projekty

15.02.2017 Postní sbírka německých evangelíků podpoří české projekty

Fastenopfer, postní sbírka, je jednou z šesti celocírkevních sbírek v roce, kterými Evangelická luterská církev v Bavorsku pomáhá lidem v nouzi, projektům v krizových regionech nebo podporuje různé záměry svých partnerských církví. více

Reakce na změny v návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny

13.02.2017 Reakce na změny v návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny

Návrh zákona o ochraně přírody a krajiny podle změn, které navrhli v lednu senátoři, povede k vyprázdnění pojmu „národní park“, varuje poradní odbor Českobratrské církve evangelické pro otázky životního prostředí. více

Hledáme jednatele společnosti Kalich

10.02.2017 Hledáme jednatele společnosti Kalich

Českobratrská církev evangelická (ČCE) jako jediný společník vypisuje výběrové řízení na obsazení místa jednatele společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. více

Třicátý sbormistrovský kurz

6.02.2017 Třicátý sbormistrovský kurz

V termínu 24. – 26. února se ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem uskuteční již 30. sbormistrovský kurz. více

Dvacet let česko-německé deklarace

2.02.2017 Dvacet let česko-německé deklarace

Před dvaceti lety, 21. ledna 1997 byla v Praze podepsána Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Podepsali ji tehdejší český ministerský předseda Václav Klaus, německý spolkový kancléř Helmut Kohl a ministři zahraničí obou zemí. Cílem deklarace bylo zlepšit vztahy mezi oběma zeměmi a zmírnit napětí mající příčiny ještě ve druhé světové válce. více

Nové webové stránky

31.01.2017 Nové webové stránky

Nové webové stránky Českobratrské církve evangelické nabízí přehlednější web se základními informacemi o naší církvi a lze na něm nalézt to nejzajímavější a nejdůležitější z aktuálního dění. více

Ohlédnutí za farářským kurzem 2017

30.01.2017 Ohlédnutí za farářským kurzem 2017

Jak funguje moc? Takové bylo téma letošního farářského kurzu, který se v druhé půlce ledna konal v Praze. Většina programu se odehrála v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. více

Prohlášení synodní rady k odosuzení pana Jaška v Súdánu

29.01.2017 Prohlášení synodní rady k odosuzení pana Jaška v Súdánu

Vyzýváme české ministerstvo zahraničních věcí, aby co nejdříve podniklo účinné kroky k jeho propuštění. více

Jmenování nového ředitele Diakonie ČCE

25.01.2017 Jmenování nového ředitele Diakonie ČCE

Novým ředitelem Diakonie Českobratrské církve evangelické se od 1. dubna stane Jan Soběslavský, který je v souč asné době ředitelem brněnského střediska a členem správní rady Diakonie ČCE. Do funkce jej jmenovala synodní rada na svém zasedání 24. ledna. Jeho jmenování... více

Přihlašování na Kirchentag 2017 je spuštěno

18.01.2017 Přihlašování na Kirchentag 2017 je spuštěno

Křesťané všech generací z celého světa se pravidelně jednou za dva roky sjíždějí na Kirchentag do Německa.Tématem toho nadcházejícího, který se koná v termínu 24. – 28. května 2017 v Berlíně a Wittenbergu, je „Ty mě vidíš“ (1. Mojžíšova 16,13). více

Svíčka pro Aleppo

17.01.2017 Svíčka pro Aleppo

V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem, na které dolehla válka v Sýrii i poutníkům na cestě mírového pochodu z Berlína do Aleppa. Promluvil také člen... více

Týden modliteb za jednotu křesťanů

14.01.2017 Týden modliteb za jednotu křesťanů

Tradiční týden modliteb za jednotu křesťanů se letos koná v termínu 18. – 25. ledna. Téma zní Smíření – Kristova láska nás nutí (podle biblického verše z knihy II Korintským).

Jedná se o pozvání ke společným modlitbám. Skrze modlitbu vcházíme do společenství... více

Pochod pro Aleppo

13.01.2017 Pochod pro Aleppo

Českou republikou prochází mezi 9. lednem a 2. únorem pochod pro Aleppo, jehož trasa vede z Berlína do syrského Aleppa. Cílem této iniciativy je podpořit ty, kdo byli kvůli válce nuceni opustit svoji zemi, a uctít památku těch, kdo cestou ke svobodě přišli o život.... více

Farářský kurz 2017

12.01.2017 Farářský kurz 2017

Farářský kurz, kterým se letos bude prolínat téma moci z různých úhlů pohledu, se uskuteční v Praze v termínu 23. – 27. ledna. Zahajovací bohoslužba se koná v pondělí v 17 hodin v kostele u Martina ve Zdi.

Od úterý budou probíhat přednášky, převážně... více

Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě UK

11.01.2017 Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě UK

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá 16. ledna od 14 do 18 hodin Den otevřených dveří. Budova fakulty se nachází v Praze na adrese Černá 9.

Součástí bude představení studijních oborů, informací o přijímacím řízení a studiu. Chybět nebude... více

Biblické heslo na rok 2017

6.01.2017 Biblické heslo na rok 2017

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26

Ústy Ezechielovými informuje Hospodin o bídném stavu izraelského domu. Říká, poskvrnili svou cestu hnusnými skutky a modlami… jala mne lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům,... více

Alianční týden modliteb za děti

5.01.2017 Alianční týden modliteb za děti

V týdnu od 8. do 15. ledna se uskuteční Alianční týden modliteb 2017. Tentokrát bude věnovaný modlitbám za děti. Děti jsou budoucností tohoto světa a stejně jako dospělí mají duchovní potřeby.

Tato akce je příležitostí pro setkání a uspořádání společných... více

Tříkrálová sbírka

4.01.2017 Tříkrálová sbírka

I v roce 2017 pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Do ulic se na začátku nového roku vydali koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem přejí šťastný nový rok, zpívají koledy a prosí o... více

Nepalme odpad, vyzývají evangelíci

29.12.2016 Nepalme odpad, vyzývají evangelíci

Láska k bližním a péče o životní prostředí patří neodmyslitelně ke křesťanskému směřování. Člověk byl podle Bible pověřen správcovstvím Země a podle toho by se k ní měl chovat. Evangelíci proto v zimním období spouští webové stránky upozorňující na... více

Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2017

23.12.2016 Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2017

Symbolem Vánoc se stalo světlo. Ve dnech, kdy ho je venku nejméně, je příjemné posezení u zapálené svíčky nebo u zářícího vánočního stromku. Umíme prožít tyto sváteční chvíle a jsme za ně vděčni. O to více buďme vděční a radujme se z toho, že nás v životě... více

12 »