Aktuality

Setkání představitelů katolické a evangelické církve

Kardinál Dominik Duka byl hostem předsedy Ekumenické rady církví Daniela Ženatého.

Předseda Ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý pozval k neoficiálnímu setkání kardinála Dominika Duku. Hovořili spolu například o současné společenské situaci, o postavení církví ve společnosti, o potřebě společného postupu České biskupské konference a Ekumenické rady církví při jednáních o zřízení kaplí v nemocnicích a sociálních ústavech, o nutnosti společně jednat o možnostech vyučování katecheze na školách a dalších záležitostech.

Stavíme školu – společný projekt s Prahou 7 na 99 let

Stavíme školu – společný projekt s Prahou 7 na 99 let

Začátek společné cesty stvrdili svými podpisy synodní senior Daniel Ženatý a synodní kurátor Vladimír Zikmund se starostou Městské části Praha 7 Janem Čižinským.

15.02.2018
Povzbuzení ke studiu teologie

Povzbuzení ke studiu teologie

Přemýšlíte o studiu teologie? Staňte se faráři a farářkami. Je jich málo. Potřebujeme vás.

15.02.2018
Slovo pro postní období

Slovo pro postní období

Slovo synodní rady Českobratrské církve evangelické k postnímu období, které začíná Popeleční středou.

14.02.2018
Co můžeme udělat pro svět? Zamyšlení v postním období

Co můžeme udělat pro svět? Zamyšlení v postním období

Co můžeme udělat pro svět kolem nás? I k takovému zamyšlení vede postní období, tedy čas před Velikonocemi, který letos začíná 14. února.

5.02.2018
Farář z Glasgow pečuje o vztahy s anglicky mluvícími zeměmi

Farář z Glasgow pečuje o vztahy s anglicky mluvícími zeměmi

K péči o bohaté vztahy mezi Českobratrskou církví evangelickou a církvemi v anglicky mluvících zemích významně přispívá farář Skotské presbyterní církve David Sinclair. Od Nového roku působí v ekumenickém oddělené Ústřední církevní kanceláře ČCE, kde stráví následující čtyři roky.

5.02.2018
Cena Floccus patří Institutu důstojného stárnutí

Cena Floccus patří Institutu důstojného stárnutí

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE získal Cenu Floccus. Uděluje ji Nadace České spořitelny a letos proběhl již čtvrtý ročník. Cena má vyzvednout organizace a jednotlivce, kteří věnují péči, čas a energii seniorům, lidem s postižením a prevenci a léčbě drogové závislosti.

1.02.2018
Návštěva z komunity Sant Egidio

Návštěva z komunity Sant Egidio

Mezinárodní křesťanské hnutí pomáhá potřebným i v Česku. Její zástupce se setkal s nejvyšším představitelem Českobratrské církve evangelické.

31.01.2018
Pozvánka na sbormistrovský kurz

Pozvánka na sbormistrovský kurz

Už 32. sbormistrovský kurz se uskuteční druhý březnový víkend v Bystřici pod Hostýnem.

30.01.2018
Farářský kurz se věnuje práci ve společenství

Farářský kurz se věnuje práci ve společenství

Jak se dělá sbor. Tak zní téma letošního farářského kurzu, který se koná 22. - 26. ledna v Praze.

24.01.2018
Církev postaví na Praze 7 novou školní budovu

Církev postaví na Praze 7 novou školní budovu

V Rajské ulici vyroste nová základní škola. Postaví ji Českobratrská církev evangelická, která do nových prostor přesune Bratrskou školu ze sousedního objektu, pronajatého od městské části. Do uvolněné budovy Praha 7 umístí svou základní školu.

22.01.2018
Ekumenická slavnost v Týdnu za jednotu křesťanů

Ekumenická slavnost v Týdnu za jednotu křesťanů

Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů zní „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“. Ekumenická slavnost se uskuteční v pondělí 22. ledna.

19.01.2018
Prohlášení k prezidentským volbám

Prohlášení k prezidentským volbám

Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické ke 2. kolu prezidentských voleb.

19.01.2018
Zdravotnický asistent – nový obor Evangelické akademie v Náchodě

Zdravotnický asistent – nový obor Evangelické akademie v Náchodě

Nový studijní obor otevře od školního roku 2018/19 SOŠ sociální a zdravotnická – Evangelická akademie v Náchodě.

18.01.2018
Pověření ke službě Slova a svátosti

Pověření ke službě Slova a svátosti

Jaroslava Michnová bude 21. ledna ve 14 hodin v Jasenné ordinována ke službě Slova a svátostí.

16.01.2018
Na pomoc znásilňovaným ženám v Kongu putuje téměř půl milionu

Na pomoc znásilňovaným ženám v Kongu putuje téměř půl milionu

Mimořádná sbírka pro nadaci pomáhající obětem znásilnění v Kongu vynesla přes 434 tisíc korun.

13.01.2018
Noví kazatelé

Noví kazatelé

Olga Navrátilová a Matěj Cháb budou v neděli 14. ledna 2018 ve sboru v Praze – Vinohradech ordinováni ke službě Slova a svátostí.

10.01.2018
Farářský kurz se letos bude věnovat práci ve sboru

Farářský kurz se letos bude věnovat práci ve sboru

Jak se dělá sbor. Tak zní téma letošního farářského kurzu, který se uskuteční 22. - 26. ledna v Praze.

10.01.2018
Radujme se vždy společně – 100 let od vzniku naší církve

Radujme se vždy společně – 100 let od vzniku naší církve

Radujeme se, když vyjde slunce. Když jsou nám přátelé oporou. Radujeme se z víry. Radost můžeme sdílet. Jaké jsou její zdroje? Co nám v ní brání? Je potřeba radovat se vždy? A je potřeba radovat se společně?

10.01.2018
39 plus 1

39 plus 1

100 let od vzniku Českobratrské církve evangelické si (mimo jiné) připomeneme celocírkevním setkáním poslední zářijový víkend. Každý týden až do tohoto slavnostního setkání můžete sledovat novou zajímavost ze života naší církve na http://www.39plus1.cz/

Od nového roku v novém stylu

Od nového roku v novém stylu

Od 1. ledna 2018 změnila Českobratrská církev evangelická svůj kabát. Poprvé tak má nové logo s vpracovaným maunálem.

3.01.2018
Novoroční promluva synodního seniora

Novoroční promluva synodního seniora

Novoroční promluva synodního seniora Českobratrské církve evangelické a předsedy Ekumenické rady církví v ČR Daniela Ženatého.

2.01.2018
Novoroční ekumenická slavnost

Novoroční ekumenická slavnost

Novoroční ekumenická slavnost se uskuteční 1. ledna 2018 v 18:00 hodin v kostele sv. Anežky České v Praze na Spořilově.

27.12.2017
Den otevřených dveří na ETF UK

Den otevřených dveří na ETF UK

Den otevřených dveří na Evangelická teologické fakultě Univerzity Karlovy se uskuteční 15. ledna 2018.

21.12.2017
Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2018

Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2018

Vánoce naplněné radostí i vděčností a dobrý rok 2018 přeje Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické.

20.12.2017
Web Naše reformace mapoval 5 let významná výročí

Web Naše reformace mapoval 5 let významná výročí

Redakční rada pro web Naše reformace se sešla naposledy. Tým se scházel od roku 2013, aby připravoval materiály a vytvářel webové stránky věnované církevním výročím.

20.12.2017
Smlouva o duchovní službě ve vězeňských zařízeních

Smlouva o duchovní službě ve vězeňských zařízeních

ERC a ČBK uznávají Vězeňskou duchovenskou péči, z. s. za nadkonfesijní sdružení, které pečuje o vyváženou a poučenou duchovní a pastorační činnost ve věznicích a vazebních věznicích v ČR.

18.12.2017
Církve se zabývaly budoucností Evropy

Církve se zabývaly budoucností Evropy

Konference ekumenických pracovníků a vedoucích církevních představitelů církví z regionu střední Evropy se zabývala otázkou, jaká je budoucnost Evropy a jak mohou církve přispět k budování hodnot

4.12.2017
Prohlášení účastníků konference církevního školství

Prohlášení účastníků konference církevního školství

Ve dnech 14. - 16. 11. 2017 se konala každoroční Konference církevních škol a školských zařízení. Sešlo se na ní 140 účastníků, od mateřských škol po vyšší odborné školy.

28.11.2017
70. výročí svěcení žen v Církvi československé husitské

70. výročí svěcení žen v Církvi československé husitské

Českobratrská církev evangelická ordinuje (tedy povolává do služby farářky) ženy od roku 1953, čímž se stala teprve druhou církví v Československu, kde ženy tuto možnost měly.

22.11.2017
Daniel Ženatý byl zvolen předsedou Ekumenické rady církví v ČR

Daniel Ženatý byl zvolen předsedou Ekumenické rady církví v ČR

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR zvolilo v úterý 21. listopadu 2017 nové předsednictvo.

21.11.2017
Pohled do života evangelické fary v Přešticích

Pohled do života evangelické fary v Přešticích

Dokument z cyklu Náš venkov věnující se pohledu do života a dobročinných aktivit evangelické fary v Přešticích bude mít premiéru v sobotu 18. 11. v 9:00 na ČT 2.

15.11.2017
Lidé se spojí ke vzpomínce na oběti dopravních nehod

Lidé se spojí ke vzpomínce na oběti dopravních nehod

Při shromážděních v Praze a Plzni budou lidé o dvou listopadových nedělích vzpomínat na ty, kdo se nevrátili ze svých cest. V České republice se akce ke Světovému dni obětí dopravních nehod konají již po desáté.

14.11.2017
Bienále pro Diakonii

Bienále pro Diakonii

Benefiční čtyřdenní maraton aukcí, výstav, koncertů, ochutnávek kávy, vína, autorského čtení a šachové partie se koná od 23. do 26. 11. v Brně. Výtěžek bude věnován letovické Diakonii na pořízení a vybavení bezbariérového vozu pro přepravu hendikepovaných klientů.

9.11.2017
Smíchovský sbor hledá architekty pro úpravu kostela

Smíchovský sbor hledá architekty pro úpravu kostela

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze na Smíchově hledá architekty pro úpravy vnitřních prostor kostela.

8.11.2017
Evangelická akademie kvalitně připravuje absolventy pro trh práce

Evangelická akademie kvalitně připravuje absolventy pro trh práce

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie v Náchodě získala nominaci na ocenění Škola firmě 2017 a poděkování od Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory KHK.

7.11.2017
Společné prohlášení k připomínce reformace

Společné prohlášení k připomínce reformace

Společné prohlášení Světového luterského svazu a Papežské rady pro jednotu křesťanů k závěru roku, v němž jsme si připomínali 500 let evropské reformace.

3.11.2017
Krabice od bot 2017

Krabice od bot 2017

Tradiční předvánoční akce potěší děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Sběr probíhá od 13. listopadu do 8. prosince.

2.11.2017
O životě evangelíků v době Charty 77

O životě evangelíků v době Charty 77

O životě v komunisty ovládaném Československu, okolnostech vzniku Charty 77 a životě v evangelické církvi mluvil farář, disident a mluvčí Charty 77 Miloš Rejchrt na konci října v Knihovně Václava Havla v Praze.

1.11.2017
Den, kdy Martin Luther zveřejnil své teze proti odpustkům

Den, kdy Martin Luther zveřejnil své teze proti odpustkům

Na konci října 1517 podle legendy přibil kněz Martin Luther na vrata kostela ve Wittenbergu 95 tezí proti zneužívání odpustků. Tímto gestem začala evropské reformace.

31.10.2017
Den reformace 2017 - Livestream

Den reformace 2017 - Livestream

Živé vysílání Světového luterského svazu ze sedmi regionů ke Dni reformace.

31.10.2017
Advent - uvedení českého překladu islandského klenotu

Advent - uvedení českého překladu islandského klenotu

Uvedení nového českého překladu knihy Gunnara Gunnarssona Advent se uskuteční 27. října v 19 hodin v Literární kavárně Řetězová v Praze.

23.10.2017
Církev na veletrhu o důstojném umírání

Církev na veletrhu o důstojném umírání

Mezinárodní veletrh pohřebnictví a důstojného umírání „Poslední cesta“ se uskuteční začátkem listopadu v Lysé nad Labem. Zúčastní se ho i Českobratrská církev evangelická.

17.10.2017
Slovo k volbám

Slovo k volbám

V České republice stojíme před důležitými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v lednu pak budeme volit prezidenta republiky. Slovo k volbám nedávno vydal synod - nejvyšší církevní shromáždění. Představitelé církve vyzývají - pojďme k volbám.

13.10.2017
Konference „Martin Luther pro dnešek“

Konference „Martin Luther pro dnešek“

Reformátorovi Martinu Lutherovi a jeho odkazu pro současnost se bude věnovat česko-německá konference „Martin Luther pro dnešek“ v Senátu Parlamentu ČR.

11.10.2017
Evangelíci a Charta 77 – protest jako dluh a úkol

Evangelíci a Charta 77 – protest jako dluh a úkol

Rozhovor s farářem, disidentem a mluvčím Charty 77 Milošem Rejchrtem o nepolitické politice evangelíků za normalizace a dnes se uskuteční na konci října v Praze.

9.10.2017
Hledání ztraceného Boha v Bibli, umění i mobilu

Hledání ztraceného Boha v Bibli, umění i mobilu

Bůh se ztratil. Proč, jak a jestli vůbec ho hledat - to bylo tématem letošního Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který se 6. - 8. října konal v Jablonci nad Nisou. Přijelo na něj 500 lidí.

9.10.2017
Modlitba za Domov - Všechno tvořím nové

Modlitba za Domov - Všechno tvořím nové

Při příležitosti výročí vzniku Československa se uskuteční tradiční ekumenická Modlitba za domov. Téma letošního ročníku zní "Všechno tvořím nové".

4.10.2017
Medaile vděčnosti Ernstu Fenglerovi

Medaile vděčnosti Ernstu Fenglerovi

Za dlouholeté přátelství a podporu Českobratrské církve evangelické převzal z rukou synodní rady v pondělí 2. října medaili vděčnosti německý farář Ernst Fengler.

3.10.2017
Kirchentag v Sedmihradsku

Kirchentag v Sedmihradsku

Při příležitosti 500. výročí reformace se ve dnech 29. 9. - 1. 10. v Brašově/Kronstadtu konal Evangelický Kirchentag – setkání křesťanů – všech evangelíků v Rumunsku.

2.10.2017
Změna v oprávnění oddávat

Změna v oprávnění oddávat

Svatby v Českobratrské církvi evangelické čekají změny. Od 1. ledna 2018 bude toto oprávnění náležet pouze farářům a jáhnům v činné službě (jsou povoláni ve farním, seniorátním nebo povšechném sboru).

2.10.2017
Ordinace nových farářů

Ordinace nových farářů

Ordinace nových farářů Českobratrské církve evangelické se uskutečí první říjnovou neděli v Praze.

27.09.2017
Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění jako válečná zbraň - sbírka na pomoc ženám v Kongu

Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň. Obětmi jsou nejen dospělé ženy, mladé i staré, ale také dívky včetně kojenců. Synodní rada vyhlásila sbírku pro nemocnici, která těmto obětem pomáhá.

20.09.2017
K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

K návrhu na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Pražští zastupitelé neodsouhlasili návrh postavit na Staroměstském náměstí znovu Mariánský sloup. Jak to vnímá vedení Českobratrské církve evangelické?

15.09.2017
Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

Sjezd mládeže: Hledání ztraceného Boha

Bůh se ztratil. Má cenu ho hledat? Tématu hledání ztraceného Boha se bude věnovat Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se koná v Jablonci nad Nisou 6. – 8. října.

14.09.2017
Češi se představili na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

Češi se představili na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

V týdnu od 30. srpna do 4. září se ve Wittenbergu ve zvlášť pro výstavu postaveném stanu Luterského světového svazu prezentovala i Českobratrská církev evangelická (ČCE).

13.09.2017
Slavnost v Ratiboři připomněla 500. výročí světové reformace

Slavnost v Ratiboři připomněla 500. výročí světové reformace

Českobratrská církev evangelická si v Ratiboři připomněla půl století od počátku evropské reformace symbolizované Martinem Lutherem.

11.09.2017
Výběrové řízení: Ředitel nakladatelství KALICH

Výběrové řízení: Ředitel nakladatelství KALICH

Českobratrská církev evangelická (ČCE) jako jediný společník vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: výkonný ředitel společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o.

1.09.2017
Češi na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

Češi na Světové reformační výstavě ve Wittenbergu

Světové reformační výstavy, která ve Wittenbergu připomíná 500. výročí evropské reformace.

31.08.2017
Věřící vyrazí do kostela na kole

Věřící vyrazí do kostela na kole

Měli bychom pečovat o zemi, která nám byla svěřena. To chce připomenout tradiční akce Do kostela na kole. Uskuteční se třetí víkend v září.

28.08.2017
Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

Vycházejí unikátní publikace věnující se Martinu Lutherovi

U příležitosti 500. výročí evropské reformace vydává nakladatelství a knihkupectví Kalich čtyři publikace věnující se životu a dílu Martina Luthera.

18.08.2017
500. výročí evropské reformace

500. výročí evropské reformace

K výročí evropské reformace chystá Českobratrská církev evangelická na neděli 10. září 20017 v Ratiboři církevní slavnost.

14.08.2017
Výběrová řízení na pozice v církevním ústředí

Výběrová řízení na pozice v církevním ústředí

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické hledá v současné době pracovníky/pracovnice na pozice: referent pro stavební záležitosti, personální a mzdový referent, samostatný účetní.

1.08.2017
Luther přibil ve Wittenbergu své teze. Teď tam jedou miliony lidí

Luther přibil ve Wittenbergu své teze. Teď tam jedou miliony lidí

Ve Wittenbergu přibil podle legendy před 500 lety Martin Luther svých 95 tezí. Tím začala evropská reformace, jejíž výročí tam letos připomíná Světová reformační výstava. Na přelomu srpna a září se na ní představí i Českobratrská církev evangelická společně se Slezskou církví evangelickou a. v.

31.07.2017
K čemu a o čem je vikariát?

K čemu a o čem je vikariát?

Než absolvent evangelické teologie poprvé vystoupí na kazatelnu jako farář, musí projít ročním vikariátem, který ho na toto povolání připravuje. Před měsícem převzali končící vikáři Karel Müller a Filip Boháč osvědčení o způsobilosti k ordinované službě. Za měsíc nastupují na svá první farářská místa. K čemu a o čem je vlastně vikariát?

27.07.2017
Vyšlo letní číslo Českého bratra

Vyšlo letní číslo Českého bratra

Katolíci o nás. Tak zní téma červnového čísla evangelického časopisu Český bratr.

24.07.2017
Věřící si připomenou oběti romského holocaustu

Věřící si připomenou oběti romského holocaustu

Zavraždění tisíců Romů v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka si připomínají 2. srpna Romové z celé Evropy. K uctění obětí se i letos připojí také Českobratrská církev evangelická.

19.07.2017
Hostem Hovorů Českého rozhlasu byl Daniel Ženatý

Hostem Hovorů Českého rozhlasu byl Daniel Ženatý

Nejen o vzniku ekumenické komsie, ve které budou katolíci, protestanti a historici společně zkoumat pobělohorskou dobu s cílem odstranit předsudky a najít vzájemné porozumění, mluvil v Českém rozhlase synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

17.07.2017
Nabídka pronájmu rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázní

Nabídka pronájmu rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázní

Českobratrská církev evangelická nabízí od data 1. 12. 2017 k ekonomickému pronájmu objekt rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázních. Uzávěrka pro podání nabídek je 31. 8. 2017.

17.07.2017
Velehrad 2017: Ocenění pro Jakuba S. Trojana

Velehrad 2017: Ocenění pro Jakuba S. Trojana

Pamětní medaili České biskupské konference dostal na Velehradě také evangelický farář a učitel Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub S. Trojan.

11.07.2017
Reformované církve se přidaly ke sjednocujícímu procesu

Reformované církve se přidaly ke sjednocujícímu procesu

Zástupci Světového společenství reformovaných církví připojili svůj podpis ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění.

10.07.2017
Předsedou Ekumenické rady církví v ČR se stal Daniel Ženatý

Předsedou Ekumenické rady církví v ČR se stal Daniel Ženatý

Novým předsedou Ekumenické rady církví v ČR je od 1. července 2017 synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Daniel Ženatý, který do 30. června 2017 zastával funkci 1. místopředsedy ERC, se stal automaticky předsedou ERC poté, co předchozí předseda ERC Daniel Fajfr rezignoval na svou funkci.

7.07.2017
Hledáme referenta pro stavební záležitosti

Hledáme referenta pro stavební záležitosti

Vypisujeme výběrové řízení na samostatného referenta/referentku pro stavební záležitosti.

7.07.2017
O roli církví v integraci uprchlíků v Evropě

O roli církví v integraci uprchlíků v Evropě

O roli církví v integraci uprchlíků a migrantů diskutovali představitelé církevních organizací, vlády České republiky a dalších mezinárodních agentur na valném shromáždění Komise církví pro migranty v Evropě.

29.06.2017
Usnesení ze zasedání synodu

Usnesení ze zasedání synodu

Synodní rada vyhlásila na svém zasedání v úterý 27. června usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE, který se konal 18. - 20. května 2017 v Praze.

28.06.2017
Příběh víry a krásy přibližuje společná výstava tří náboženství

Příběh víry a krásy přibližuje společná výstava tří náboženství

Ukázat, jak jsou zobrazovány věci víry v různých náboženstvích, upozornit na odlišnosti i společné rysy a dát prostor k zamyšlení, jak a proč vyjadřovat krásu víry. To je cílem výstavy, kterou v Praze společně pořádají křesťané, židé a muslimové.

27.06.2017
Vikáři převzali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě

Vikáři převzali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě

Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické převzali vikáři Karel Müller a Filip Boháč.

27.06.2017
Studium na Evangelické teologické fakultě UK

Studium na Evangelické teologické fakultě UK

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy vypisuje prodloužený termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18.

26.06.2017
Dějiny reformace putují po Česku

Dějiny reformace putují po Česku

Dějiny reformace v Českých zemích představuje dvojjazyčná výstava, která v současné době putuje po Česku a Německu. Zahrnuje deset bohatě ilustrovaných bannerů věnujícím se širokému spektru témat od Jana Husa přes Martina Luthera, toleranční patent až k protestantismu v současné době.

21.06.2017
Výstava k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible

Výstava k 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible

V pražském Klementinu je k vidění výstava připomínající vydání prvního překladu Bible do církevní slovanštiny. František Skorina, lékař a překladatel pocházející z Polocku v dnešním Bělorusku, vytiskl v Praze v letech 1517–1519 pod názvem „Bible ruská“ celkem 23 starozákonních knih.

20.06.2017
Červnové číslo časopisu Český bratr se věnuje síle slova

Červnové číslo časopisu Český bratr se věnuje síle slova

Hledání slova. Takové je téma červnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Nabízí rozhovor s katechetkou Danielou Bednaříkovou o výuce náboženství, reportáž ze semináře o uprchlictví a integraci cizinců, článek o besedách s pamětníky 20. století nebo ohlédnutí za nezamýšleným sociálním experimentem Diakonie ČCE.

13.06.2017
500 let evropské reformace

500 let evropské reformace

Celocírkevní slavnost k 500. výročí evropské reformace se uskuteční 10. září v Ratiboři. Program začne dopoledními bohoslužbami. Odpolednem se pak prolne koncert, přednáška, divadelní představení nebo komentovaná prohlídka. Chybět nebude program pro děti, stánky s knihami nebo občerstvení.

9.06.2017
Do nemocnic vyráží noví kaplani

Do nemocnic vyráží noví kaplani

Slavnostní zakončení kurzu Nemocniční kaplan se v pátek 2. června uskutečnilo v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kurz organizovala fakulta ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a s podporou jednotlivých církví v České republice. Úspěšné absolvování je podmínkou pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.

6.06.2017
Den pro Diakonii

Den pro Diakonii

Svatodušní neděle, která letos připadá na 4. června, je tradičně spojena se sbírkou z evangelických bohoslužeb po celé zemi určenou pro Diakonii ČCE.

2.06.2017
Noc kostelů 2017

Noc kostelů 2017

Přes 1500 chrámů, kostelů a modliteben včetně těch evangelických otevře v pátek 9. června po celé České republice na Noc kostelů. Přístupné budou často i prostory, kam se běžně nelze podívat. Vstup bude všude zdarma.

1.06.2017
Setkání s biskupem Waclawkem

Setkání s biskupem Waclawkem

Synodní rada se setkala s odcházejícím biskupem Slezské církve evangelické a. v. Janem Waclawkem, aby se s ním rozloučila a poděkovala mu za budování dobrých vztahů mezi našimi církvemi.

31.05.2017
Kirchentag - Berlín září oranžově

Kirchentag - Berlín září oranžově

Ulicemi proudí davy lidí s oranžovými šálami Kirchentagu. Nejživěji je na výstavišti, ať už před hlavním pódiem, kde lidé sedí v přírodním amfiteátru na trávě, nebo ve výstavních halách, kde svou činnost prezentují nejrůznější církevní a neziskové organizace nebo podpůrné a charitativní spolky.

28.05.2017
Pamětní medaile pro synodního seniora

Pamětní medaile pro synodního seniora

Pamětní list a medaili od předsednictva Evangelické církve a. v. na Slovensku převzal v neděli 21. května v Žilině synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.

23.05.2017
Slovo synodu k volbám

Slovo synodu k volbám

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky. Nejvyšší církevní shromáždění proto vydává slovo k těmto volbám.

20.05.2017
Církev bude od roku 2018 používat nové logo

Církev bude od roku 2018 používat nové logo

Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže.

20.05.2017
Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

Bohoslužby s představením nových pracovníků v církvi

V podvečer 18. května se sešli synodálové a další hosté v pražském kostele u Klimenta k bohoslužbám s večeří Páně, kterou vysluhovali členové předsednictva synodu. V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní kazatelé od minulého synodu.

19.05.2017
Evangelíci podporují stanovisko České biskupské konference

Evangelíci podporují stanovisko České biskupské konference

Synodní rada vyjádřila podporu stanovisku českých a moravských biskupů k současnému politickému dění v České republice.

Bylo zahájeno jednání synodu ČCE

Bylo zahájeno jednání synodu ČCE

V odpoledním jednání projednal synod procedurální záležitosti, zvolil členy a náhradníky do různých grémií a vyslechl zprávy z různých oblastí života církve a rozpravy k předloženým zprávám.

18.05.2017
V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické se stala první Češkou v radě Luterského světového svazu. Byla zvolena na dvanáctém valném shromáždění svazu, které se ve Windhoeku v Namibii koná v těchto dnech.

Květnové číslo Českého bratra se věnuje politice

Květnové číslo Českého bratra se věnuje politice

Církev versus politika. Takové je téma květnového čísla evangelického časopisu Český bratr. Nabízí rozhovor s prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem nebo s farářem Jakubem Trojanem, který pohřbíval Jana Palacha.

Samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising

Samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ÚCK ČCE) vypisuje výběrové řízení na pozici: samostatný referent / samostatná referentka pro fundraising.

10.05.2017
3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

3. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické se koná 18. – 20. května 2017 v Praze.

8.05.2017
Jiří Drahoš byl hostem synodní rady ČCE

Jiří Drahoš byl hostem synodní rady ČCE

Synodní rada ČCE přijala na svém pravidelném zasedání v úterý 2. května vzácného hosta – kandidáta pro prezidentské volby 2018 – profesora Jiřího Drahoše.

3.05.2017
Samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti

Samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti

Vedoucí tajemník Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: samostatný referent/referentka pro stavební záležitosti.

28.04.2017
Diskuzní speciál o osobnosti M. Luthera v ČT

Diskuzní speciál o osobnosti M. Luthera v ČT

V neděli 23. dubna 2017 uvede Česká televize na svém druhém kanálu (ČT2) od 12:30 hodin diskuzní speciál Křesťanského magazínu věnovaného osobnosti Martina Luthera a ekumenickému dialogu církví.

19.04.2017
12 »