Aktuality

Pastýřský list synodního seniora

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

 

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. 

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus.

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz.

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení.

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.

Pokoj Boží s námi všemi.

 

S úctou

Daniel Ženatý, synodní senior

synodní rada Českobratrské církve evangelické

14.03.2020, 11:38
Svíce v oknech připomenou Kristovo vzkříšení

Svíce v oknech připomenou Kristovo vzkříšení

Na Bílou sobotu rozzáří křesťanské domácnosti svíce v oknech. Věřící po celé zemi je zapálí po setmění na znamení Kristova zmrtvýchvstání a jako symbol věčné naděje pro tento svět.

06.04.2020, 18:31
Pašijový příběh k domácímu poslechu

Pašijový příběh k domácímu poslechu

Čtené pašije s hudbou pro vás. Postupně přidáváme.

06.04.2020, 13:30
Pašijová hudba na pokračování - doporučení od Petera Morée

Pašijová hudba na pokračování - doporučení od Petera Morée

Pusťte si ty nejlepší nahrávky, které v doporučení na pokračování od učitele ETF UK a historika Petera Morée. Každý den něco nového...

06.04.2020, 13:12
Pomoc má mnoho tváří: jak naše Diakonie pomáhá v čase krize

Pomoc má mnoho tváří: jak naše Diakonie pomáhá v čase krize

Přehledná mapa pomoci, krizové linky, veřejná sbírka na pomoc při epidemii i kampaň na podporu lidí v sociálních službách

22.03.2020, 16:57
Zahraniční církve a společenství reagují na mimořádný stav

Zahraniční církve a společenství reagují na mimořádný stav

Rychlá eskalace problému s nákazou novým typem koronaviru zastavila bohoslužebný život v církvích Evropy i světa. Reakcí je vzájemná modlitební podpora a sounáležitost napříč státy i církvemi.

24.03.2020, 13:21
Ekumenická výzva ke společným modlitbám v těžké době

Ekumenická výzva ke společným modlitbám v těžké době

Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají křesťany v České republice k modlitbám... Každý den se v pravé poledne můžeme spojit v prosbách i děkování.

20.03.2020, 20:41
Večerní modlitba na úterý 7. dubna

Večerní modlitba na úterý 7. dubna

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

20.03.2020, 19:20
Pusťe si ze záznamu bohoslužby v ČT z 29. března (Daniel Ženatý)

Pusťe si ze záznamu bohoslužby v ČT z 29. března (Daniel Ženatý)

V době mimořádných opatření nabízí Česká televize bohoslužby každou neděli od 10 hod. v přímém přenosu na ČT 2. Ekumenickou bohoslužbu 29. března vedl synodní senior Daniel Ženatý.

19.03.2020, 12:13
Vysílané evangelické bohoslužby s obrazem

Vysílané evangelické bohoslužby s obrazem

Sledujte živé i natočené bohoslužby z řady sborů.

19.03.2020, 09:45
Církev doma

Církev doma

Křižovatka textů, audionahrávek, videí a nápadů z Evangelické církve pro dny doma.

17.03.2020, 09:58
Slovo Petra Tureckého na úterý: Ježíšova moc

Slovo Petra Tureckého na úterý: Ježíšova moc

Přinášíme naději pro každý den.

16.03.2020, 22:07
Poslech a texty pro Vaše domácí bohoslužby na neděli

Poslech a texty pro Vaše domácí bohoslužby na neděli

Rádi Vám přinášíme texty pro domácí bohoslužby či pobožnosti na neděli tak, jak je připravují faráři a farářky ve svých sborech, kde se bohoslužby nemohou konat.

14.03.2020, 17:34
Online bohoslužby - audio, video, texty

Online bohoslužby - audio, video, texty

Mnohé farní sbory ČCE se rozhodly konat své nedělní bohoslužby v nouzovém stavu virtuálně a přenášet je členům on-line.

13.03.2020, 12:02
Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Synodní rada k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Vedení Českobratrské církve evangelické reaguje na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s postupující epidemií koronaviru.

12.03.2020, 17:16
Kulatý stůl 2020

Kulatý stůl 2020

Ve dnech 11. a 12. 3. se koná jednání představitelů ČCE se zástupci partnerských zahraničních církví, připravených podpořit některý z předložených projektů. Týkají se budování škol Evangelické akademie, vzdělávání církevních pracovníků, podpory práce s mládeží a dětmi a další.

11.03.2020, 16:17
ZRUŠENO: Setkání v centru Prahy dá hlas

ZRUŠENO: Setkání v centru Prahy dá hlas "neviditelným" mezi námi

Důstojnost pro všechny, bez rozdílu původu, vyznání, orientace či sociální situace. Tak by se dalo shrnout základní poselství pochodu a diskuse, které se konají v úterý 17. března v centru Prahy.

11.03.2020, 03:09
Reakce na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Reakce na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Synodní rada Českobratrské církve evangelické reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydané 10. března 2020, kterým se ruší veřejná setkání s účastí 100 a více osob.

10.03.2020, 17:20
Pohled na budoucnost Staroměstského náměstí

Pohled na budoucnost Staroměstského náměstí

D. Ženatý promluvil z pozice předsedy ERC na semináři k budoucnosti Staroměstského náměstí, který pořádal Magistrát hl. m. Prahy. Ve svém vystoupení zdůraznil, že ve sporu o obnovu Mariánského sloupu proti sobě nestojí církve.

09.03.2020, 12:34
Připomenutí utrpení a smrti Josefa Toufara

Připomenutí utrpení a smrti Josefa Toufara

Všichni, bez rozdílu vyznání, usilujme o to, aby žádná vláda na světě nemohla věznit a mučit nevinné.

25.02.2020, 17:56
Herlíkovické výpravy a rozpravy

Herlíkovické výpravy a rozpravy

Třetí ročník setkání v Herlíkovicích se koná od 15. do 21. června.

21.02.2020, 22:04
ZRUŠENO: Setkání Blažkováků všech generací

ZRUŠENO: Setkání Blažkováků všech generací

Blažkov je letní rekreační středisko brněnských sborů. Za dobu své existence se stal srdeční záležitostí mnoha generací. Přijměte pozvání k setkání, příběhům, písním a rozhovorům.

21.02.2020, 21:40
Synodní rada přivítala církevní vedení ECAV

Synodní rada přivítala církevní vedení ECAV

Od 17. do 18. února probíhá v Praze dvoudenní návštěva nejvyšších představitelů slovenské evangelické církve a. v. Se synodní radou ČCE se setkají nad aktuálními společenskými i náboženskými otázkami.

17.02.2020, 23:13
Ctnosti

Ctnosti

Předvídavost, střídmost, spravedlnost, trpělivost, přívětivost, věrnost... Řeč je o ctnostech, kterým se bude věnovat nadcházející 96. ročník časopisu Český bratr. Jeho lednové číslo je k dispozici on-line.

11.02.2020, 17:23
Vedení církve jednalo o situaci v Bratrské škole

Vedení církve jednalo o situaci v Bratrské škole

(AKTUALIZOVÁNO) Synodní rada Českobratrské církve evangelické se zabývala aktuální situací v Bratrské škole v pražských Holešovicích.

11.02.2020, 16:51
Erazim Kohák (1933–2020)

Erazim Kohák (1933–2020)

V sobotu 8. února zemřel filosof a publicista prof. Erazim Kohák. Mnozí jej znali díky publikacím, v nichž zpracovával zejména ekologická témata: Zelená svatozář nebo ve své době unikátní Hesla mladých svišťů.

10.02.2020, 18:19
Rozhovor s ředitelem Evangelické akademie

Rozhovor s ředitelem Evangelické akademie

Ředitel Evangelické akademie Praha Tomáš Biňovec byl v neděli 9. února hostem Zbigniewa Czendlika v pořadu "Jak to vidí..." na Dvojce Českého rozhlasu.

10.02.2020, 17:02
Pastoral Brothers v pořadu

Pastoral Brothers v pořadu "Živě s Noe"

V moderovaném přímém přenosu na TV Noe budou hosty dva mladí evangeličtí faráři, známí z YouTube i Facebooku jako "Pastoral Brothers".

05.02.2020, 14:41
Foto: Z farářského kurzu

Foto: Z farářského kurzu

V rámci farářského kurzu proběhl tradiční otevřený rozhovor se synodní radou.

31.01.2020, 14:22
Dopis církví v Británii církvím v členských státech Evropské unie

Dopis církví v Británii církvím v členských státech Evropské unie

V pátek 31. ledna 2020 ve 23.00 greenwichského času již nebude Spojené království členem Evropské unie.

29.01.2020, 16:05
Synodní rada k situaci v Nigérii

Synodní rada k situaci v Nigérii

Synodní rada Českobratrské církve evangelické se zabývala situací v Nigérii, kde probíhá kruté pronásledování křesťanů.

28.01.2020, 22:06
Církev zpřístupňuje svůj fotoarchiv pod otevřenou licencí

Církev zpřístupňuje svůj fotoarchiv pod otevřenou licencí

Synodní rada Českobratrské církve evangelické se rozhodla zpřístupnit stovky archivních fotografií k volnému užívání a bezplatnému šíření.

24.01.2020, 19:50
Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem – Janské Lázně

Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem – Janské Lázně

Českobratrská církev evangelická vyhlašuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem a provozování rekreačního střediska Sola fide v Janských Lázních, č. p. 14, 542 25 Janské Lázně, okr. Trutnov.

24.01.2020, 12:32
prof. Petr Pokorný (1933-2020)

prof. Petr Pokorný (1933-2020)

V sobotu 18. ledna zemřel po krátké nemoci bratr Petr Pokorný, dlouholetý profesor Nového zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

18.01.2020, 14:30
Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Zveme na společnou ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Koná se v pondělí 20. ledna od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích.

16.01.2020, 18:36
Obcování svatých

Obcování svatých

Kdo je svatý a co dělá, když obcuje? Prosincové vydání časopisu Český bratr se zabývá tématem společenství a účasti na Božím díle. Číslo je ke čtení i k poslechu na webových stránkách ceskybratr.cz.

16.01.2020, 16:39
Církev československá husitská oslavila své 100. výročí

Církev československá husitská oslavila své 100. výročí

V chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze sloužil slavnostní bohoslužbu ke 100. výročí Církve československé husitské (CČSH) celý biskupský sbor pod vedením patriarchy Tomáše Butty.

16.01.2020, 12:46
Evangelická teologická fakulta zve na den otevřených dveří

Evangelická teologická fakulta zve na den otevřených dveří

Zájemci o studium evangelické teologie i dalších příbuzných oborů mají otevřené dveře na jednu z nejlepších humanitních fakult v Česku.

13.01.2020, 18:26
ZRUŠENO: Setkání křesťanů proběhne ve Štýrském Hradci

ZRUŠENO: Setkání křesťanů proběhne ve Štýrském Hradci

Zveme vás na setkání křesťanů ve Štýrském Hradci. Koná se od 3. do 5. července 2020 a přihlašování již bylo spuštěno.

10.01.2020, 18:58
Nejlepší je žít normálně dál, nenechat se zastrašit

Nejlepší je žít normálně dál, nenechat se zastrašit

Rozhovor s předsedou islámské nadace v Brně a Ústředí muslimských obcí v ČR Muneebem Hassanem Alrawim

10.01.2020, 16:35
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020

Zveme sbory a společenství k účasti na tradičním Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se koná od 18. do 25. ledna. Letošní téma zní: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2).

06.01.2020, 19:26
Vyjádření synodní rady k výhrůžkám na brněnské mešitě

Vyjádření synodní rady k výhrůžkám na brněnské mešitě

Od pátku 3. ledna se policie zabývá nenávistným nápisem, který se objevil na zdi mešity ve Vídeňské ulici v Brně.

06.01.2020, 12:44
Novoroční promluva synodního seniora

Novoroční promluva synodního seniora

Novoroční promluva synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého v záznamu České televize.

02.01.2020, 20:10
Finanční podpora míří do Řecka

Finanční podpora míří do Řecka

Synodní rada Českobratrské církve evangelické podpořila mimořádným příspěvkem organizaci Lékaři bez hranic. Částka 200 tisíc Kč by měla přispět k řešení znepokojivé situace uprchlíků na řeckých ostrovech.

02.01.2020, 19:54
Návštěva církevní kanceláře v Drážďanech

Návštěva církevní kanceláře v Drážďanech

V pondělí 16. prosince 2019 navštívili zástupci ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické centrální úřad Evangelické luterské zemské církve Saska (EvLKS).

02.01.2020, 14:08
To si musíš rozhodnout sám

To si musíš rozhodnout sám

Listopadové číslo časopisu Český bratr se zabývá tématem rozhodování. Volby a životní křižovatky. Co za nás rozhodují druzí? A co leží na našich bedrech? Časopis je vám k dispozici on-line ke čtení i k poslechu.

13.12.2019, 16:44
Vracíme úsměv opuštěným dětem na Ukrajině

Vracíme úsměv opuštěným dětem na Ukrajině

V ulicích Kyjeva žijí opuštěné děti. Čelí hladu, násilí, zneužívání. Nechodí do školy, nikam nepatří. Šanci na alespoň trochu normální život pro ně představuje organizace Otcův dům.

12.12.2019, 10:23
Výzva k modlitbám za postižené tragédií v Ostravě

Výzva k modlitbám za postižené tragédií v Ostravě

V úterý 10. prosince v ranních hodinách došlo ke střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava. Útočník zabil šest lidí, další těžce zranil.

11.12.2019, 14:33
Odborná konference ocení vězeňské kaplany

Odborná konference ocení vězeňské kaplany

V Zrcadlové kapli pražského Klementina se 10. prosince od 9.00 hodin koná odborná konference týkající se osobnosti reformátora vězeňství, kněze, pedagoga, spisovatele a politika Františka Josefa Řezáče.

06.12.2019, 19:00
Misijní dárky od Brněnské tiskové misie

Misijní dárky od Brněnské tiskové misie

Nestátní nezisková organizace Brněnská tisková misie slouží všem křesťanským denominacím a připravuje nejen misijní tiskoviny.

06.12.2019, 21:00
Pečovatel/ka roku 2019 zná své vítěze

Pečovatel/ka roku 2019 zná své vítěze

Národní cena sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2019 zná hlavní oceněné. Jejich jména zazněla 4. prosince během slavnostního ceremoniálu na pražské Novoměstské radnici.

06.12.2019, 19:57
Církev československá husitská zahájila rok 100. výročí

Církev československá husitská zahájila rok 100. výročí

Na první adventní neděli 1. prosince 2019 zahájila Církev československá husitská bohoslužbou jubilejní rok 100. výročí od svého historického vzniku.

06.12.2019, 19:11
Zasedalo valné shromáždění Ekumenické rady církví

Zasedalo valné shromáždění Ekumenické rady církví

V úterý 26. listopadu se v prostorách ústředí Českobratrské církve evangelické (ČCE) sešlo ke svému řádnému jednání valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC).

26.11.2019, 17:37
Červená středa - #RedWednesday 2019

Červená středa - #RedWednesday 2019

Letos podruhé se koná Červená středa. Společné modlitby, průvody se svíčkami nebo červeně nasvícené veřejné budovy..., to vše připomíná lidi, kteří po celém světě trpí pro svou víru a náboženské přesvědčení.

26.11.2019, 18:08
Ordinace nových kazatelů

Ordinace nových kazatelů

Slavnostní bohoslužby s ordinací nových výpomocných kazatelů Českobratrské církve evangelické se konají v průběhu prosince a ledna ve farních sborech ČCE.

22.11.2019, 00:34
Memorandum o spolupráci v Truhlářské

Memorandum o spolupráci v Truhlářské

Bývalá toleranční modlitebna v Truhlářské ulici v Praze má před sebou zajímavou budoucnost. Ke spolupráci při její obnově se zavázali představitelé Českobratrské církve evangelické a městské části Praha 1.

21.11.2019, 23:59
foto není k dispozici

100 let Evangelické teologické fakulty pohledem Pastoral Brothers

Evangeličtí youtubeři a jejich svérázný pohled na sté výročí založení Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

15.11.2019, 14:24
Modlitba vděčnosti za svobodu

Modlitba vděčnosti za svobodu

Ekumenická rada církví vás zve na setkání, které se bude konat v sobotu 16. listopadu 2019 od 21.00 hod. v evangelickém kostele U Martina ve zdi.

15.11.2019, 16:22
Výročí 17. listopadu 1989

Výročí 17. listopadu 1989

Přijměte pozvání ke společné připomínce třiceti svobodných let

14.11.2019, 09:08
Český Schindler obdržel Řád TGM

Český Schindler obdržel Řád TGM

Evangelický farář Jan Jelínek (1912-2009) se stal nositelem Řádu T. G. Masaryka.

08.11.2019, 14:57
FOTOGALERIE: Tváře – Hranice – Bratři a sestry

FOTOGALERIE: Tváře – Hranice – Bratři a sestry

Ve čtvrtek 7. listopadu proběhla v Praze U Salvátora vernisáž mezinárodní výstavy Tváře – Hranice – Bratři a sestry. Připomíná společné kořeny evropských evangelických církví.

08.11.2019, 10:01
100 let Evangelické teologické fakulty

100 let Evangelické teologické fakulty

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze zve k oslavám stého výročí vzniku. Oslavy se konají ve dnech 9.–12. listopadu v Praze.

01.11.2019, 14:35
Výstava přináší příběhy bratří a sester napříč hranicemi

Výstava přináší příběhy bratří a sester napříč hranicemi

Vernisáž mezinárodní výstavy "Tváře – Hranice – Bratři a sestry" se koná 7. listopadu od 16.00 v evangelickém kostele v Praze U Salvátora.

01.11.2019, 12:15
Co je svoboda? ...diskutovalo se v Knihovně Václava Havla

Co je svoboda? ...diskutovalo se v Knihovně Václava Havla

Diskuse s pamětníky a současnou mládeží o 30 letech svobody proběhla ve čtvrtek 31. října 2019 v prostorách Knihovny Václava Havla.

01.11.2019, 10:44
Modlitba za domov 2019

Modlitba za domov 2019

Přenos tradiční ekumenické bohoslužby v den státního svátku 28. října. Pořad připravila Česká televize.

29.10.2019, 09:54
Synodní senior na návštěvě v Jižní Koreji

Synodní senior na návštěvě v Jižní Koreji

Synodní senior Daniel Ženatý odcestoval na návštěvu Presbyterní církve v Koreji (PCK).

22.10.2019, 15:45
Patříme k sobě, připomíná letošní Modlitba za domov

Patříme k sobě, připomíná letošní Modlitba za domov

Církve Ekumenické rady církví každý rok spojují své síly k tomu, aby důstojně a s vděčností připomněly vznik našeho samostatného státu. Letošní Modlitba za domov se koná ve sboru ČCE v Praze u Klimenta.

18.10.2019, 15:53
Ordinace nových kazatelů

Ordinace nových kazatelů

Slavnostní bohoslužby s ordinací nových kazatelů Českobratrské církve evangelické se konají v neděli 3. listopadu od 15.00 hodin v pražském evangelickém kostele U Martina ve zdi.

18.10.2019, 15:21
Sami, nebo spolu? Kurz pro studenty SŠ, kteří se zajímají o druhé

Sami, nebo spolu? Kurz pro studenty SŠ, kteří se zajímají o druhé

Srdečně zveme studenty všech typů středních škol na seminář ušitý na míru zejména těm, kdo se zajímají o společnost, praktické i existenciální otázky lidských životů a vztahů.

17.10.2019, 15:22
Zveme na setkání učitelů nedělní školy

Zveme na setkání učitelů nedělní školy

Tradiční setkání učitelů nedělní školy proběhne 2. listopadu v Husově domě v Praze (Jungmannova 9). Opět je připraven zajímavý program: dílny, přednášky i sdílení zkušeností.

16.10.2019, 19:35
Svoboda?

Svoboda?

Panelová diskuse s pamětníky a současnou mládeží o 30 letech svobody. Ve čtvrtek 31. října 2019 v prostorách Knihovny Václava Havla.

16.10.2019, 18:51
Ve Všetatech otevřeli památník Jana Palacha

Ve Všetatech otevřeli památník Jana Palacha

Slavnostní otevření nové expozice v Palachově rodném domě proběhlo ve středu 9. října za účasti představitelů Českobratrské církve evangelické.

10.10.2019, 11:19
Církevní základní škola Filipka v České televizi

Církevní základní škola Filipka v České televizi

Brněnské Filipce – škole příběhem – se věnuje prvních sedm minut Křesťanského magazínu z 6. 10. 2019. Nahlédněte mezi žáky, do jejich planet (tříd), na výuku venku i do cestování za poznáním.

08.10.2019, 11:51
Díkůvzdání v Chebu

Díkůvzdání v Chebu

Při příležitosti rekonstrukce evangelického kostela Pokoje slavil sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu bohoslužbu díkůvzdání.

08.10.2019, 10:44
Hana Jüptnerová (1952-2019)

Hana Jüptnerová (1952-2019)

Ve věku 67 let zemřela překladatelka, pedagožka, někdejší disidentka a signatářka Charty 77 Hana Jüptnerová.

07.10.2019, 23:27
Jak spletité byly cesty ke svobodě? (FOTOGALERIE)

Jak spletité byly cesty ke svobodě? (FOTOGALERIE)

Ve čtvrtek 26. září proběhl v Knihovně V. Havla další z diskusních večerů s promítáním filmu. Na střihový dokument Něžná revoluce navázal rozhovor s disidentem, farářem a bývalým senátorem Zdeňkem Bártou.

27.09.2019, 11:00
Zápisky z cest po Ukrajině III: Radostné setkání

Zápisky z cest po Ukrajině III: Radostné setkání

Přinášíme pohled Davida Nečila, který spolu se synodním seniorem Danielem Ženatým a dalšími členy ČCE navštívil krajanské sbory na Ukrajině. Cestu vám zprostředkujeme postupně formou blogu.

24.09.2019, 16:04
Zápisky z cest po Ukrajině II: Změny a kontrasty

Zápisky z cest po Ukrajině II: Změny a kontrasty

Přinášíme pohled Davida Nečila, který spolu se synodním seniorem Danielem Ženatým a dalšími členy ČCE navštívil krajanské sbory na Ukrajině. Cestu vám zprostředkujeme postupně formou blogu.

24.09.2019, 15:12
Zápisky z cest po Ukrajině I: Proč tam vlastně jedeme?

Zápisky z cest po Ukrajině I: Proč tam vlastně jedeme?

Přinášíme pohled Davida Nečila, který spolu se synodním seniorem Danielem Ženatým a dalšími členy ČCE navštívil krajanské sbory na Ukrajině. Cestu vám zprostředkujeme postupně formou blogu.

24.09.2019, 14:02
Usilujme o to, co slouží pokoji

Usilujme o to, co slouží pokoji

V úterý 17. září se ve Varšavě sešli představitelé pěti evangelických církví ze střední Evropy, aby hovořili o aktuální situaci v regionu. Podepsali přitom deklaraci o společném působení.

20.09.2019, 13:21
Jak spletité byly cesty ke svobodě v roce 1989?

Jak spletité byly cesty ke svobodě v roce 1989?

Srdečně zveme 26. září do Knihovny Václava Havla na promítání filmu Něžná revoluce a následnou besedu s evangelickým farářem, disidentem a bývalým senátorem Zdeňkem Bártou.

18.09.2019, 16:07
Setkání

Setkání "Víra v demokracii – čas výzev" se konalo ve Varšavě

U příležitosti mezinárodního dne demokracie se 15. září ve Varšavě sešli zástupci členských církví Světového luterského svazu a dalších organizací ze středoevropského prostoru.

17.09.2019, 18:13
Co dává církev člověku do života?

Co dává církev člověku do života?

Letní dvojčíslo časopisu Český bratr se zabývá tématem církve. Co nám dává? Může církevní zázemí pomoci v životě, ve škole, v práci, ve společnosti...? Časopis je vám k dispozici on-line: ke čtení i k poslechu.

17.09.2019, 16:15
Modlitba za domov 2019: výtvarná soutěž pro děti a mládež

Modlitba za domov 2019: výtvarná soutěž pro děti a mládež

"Patříme k sobě", tak zní téma letošní soutěže vyhlášené u příležitosti tradiční ekumenické Modlitby za domov. Malby, obrázky, multimediální klipy či jiná výtvarná díla je možno posílat do úterý 1. října.

17.09.2019, 11:41
Open space: sjezd (nejen) evangelické mládeže 2019

Open space: sjezd (nejen) evangelické mládeže 2019

Srdečně zveme na sjezd mládeže, který se koná v termínu 4.–6. října v Novém Městě na Moravě. Přináší téma vlastních hranic a otevřenosti. Hlásit se můžete do 15. září.

12.09.2019, 12:50
Filipka – škola příběhem, přivítala první žáky

Filipka – škola příběhem, přivítala první žáky

Dveře dětem z první až čtvrté třídy dnes otevřela sedmá škola Evangelické akademie. Jmenuje se Filipka – škola příběhem a sídlí v Brně na Filipínského ulici.

02.09.2019, 20:55
Synodní rada ve Falci

Synodní rada ve Falci

Synodní rada ČCE navštívila ve dnech 15.-17. srpna 2019 Kolegium Evangelické církve ve Falci ve Speyeru a v Landau.

19.08.2019, 14:27
Filipka finišuje

Filipka finišuje

Filipka – škola příběhem, církevní základní škola v Brně-Židenicích, přivítá své první žáky v pondělí 2. září.

15.08.2019, 14:07
SAM Orlová: prázdninové dny s netradičním programem

SAM Orlová: prázdninové dny s netradičním programem

SAM Orlová je čtyřdenní setkání mladých lidí. Letošní ročník je jubilejní 20. Čtyři dny plné workshopů, koncertů, divadel, společných rozhovorů, netradičních zážitků a setkání...

09.08.2019, 19:49
Setkání před kostelem připomnělo oběti romského holocaustu

Setkání před kostelem připomnělo oběti romského holocaustu

V předvečer Památného dne romského holocaustu, ve čtvrtek 1. srpna, se před budovou žižkovského komunitního centra „Žižkostel“ sešly desítky lidí, aby připomněly romské oběti druhé světové války.

01.08.2019, 19:25
Výtěžek postní sbírky pomůže uprchlíkům v Libanonu a v Jordánsku

Výtěžek postní sbírky pomůže uprchlíkům v Libanonu a v Jordánsku

Více než 600 tisíc Kč se vybralo během postního období ve sborech Českobratrské církve evangelické. Peníze pomohou se stavbou komunitního centra a s nákupem vybavení na zimu.

25.07.2019, 16:25
Ekumenická neděle v Drážďanech

Ekumenická neděle v Drážďanech

Evropa a církve: je dobré o sobě vědět a zjistit, že se potýkáme s podobnými radostmi a strastmi.

22.07.2019, 13:21
Duchovní péče ve zdravotnictví dostane jasná pravidla

Duchovní péče ve zdravotnictví dostane jasná pravidla

Zástupci křesťanských církví podepsali důležitou dohodu s ministerstvem zdravotnictví. Je výsledkem dvanáctiletého úsilí a stanovuje parametry duchovní péče v českých zdravotnických zařízeních.

11.07.2019, 17:23
Vztahy z různých úhlů. Český bratr 6/2019 je k dispozici on-line

Vztahy z různých úhlů. Český bratr 6/2019 je k dispozici on-line

Partnerské, rodinné, tradiční i netradiční... Časopis Český bratr si pro své červnové vydání zvolil téma "Vztahy a nevztahy". Aktuální čtení naleznete na webových stránkách časopisu.

10.07.2019, 12:40
Vyhodnocení veřejné sbírky pro výročí 100 let ČCE

Vyhodnocení veřejné sbírky pro výročí 100 let ČCE

Sbírka pro oslavy stého výročí vzniku Českobratrské církve evangelické vynesla přes 500 tisíc korun a byla formálně uzavřena. Děkujeme všem dárcům.

08.07.2019, 18:50
Pietní shromáždění na Ďáblickém hřbitově

Pietní shromáždění na Ďáblickém hřbitově

Na Čestném pohřebišti politických vězňů III. odboje se 26. června dopoledne konalo pietní shromáždění, které každoročně organizuje Sdružení bývalých politických vězňů.

28.06.2019, 08:10
Desítky lidí vzdaly úctu Miladě Horákové

Desítky lidí vzdaly úctu Miladě Horákové

Početné shromáždění uctilo dnes v Praze na Pankráci památku političky Milady Horákové, kterou komunisté v roce 1950 odsoudili ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti.

27.06.2019, 17:11
Noví kazatelé Českobratrské církve evangelické

Noví kazatelé Českobratrské církve evangelické

Tři absolventi ročního vikariátu převzali z rukou synodního seniora a synodního kurátora Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře.

26.06.2019, 11:55
SPOLU JO: Češi a Němci společně v Herlíkovicích

SPOLU JO: Češi a Němci společně v Herlíkovicích

Mezinárodní řemeslný workcamp v Herlíkovicích (Krkonoše). Workcamp bude mít i zajímavou seminární část na téma: Překonávání dělících hranic ve společnosti (např. v médiích a sociálních sítích).

21.06.2019, 18:24
12345 »