Kdo jsmeSoučasnostLidé

Ladislav Moravetz

Celocírkevní kantor

Ladislav Moravetz je od roku 2001 pověřen péčí o rozvoj církevní hudby v Českobratrské církvi evangelické. Pravidelně navštěvuje sbory a kazatelské stanice, spolupracuje na přípravách bohoslužeb, podílí se na vzniku nového zpěvníku, organizuje kurzy pro vzdělávání varhaníků a sbormistrů nebo pořádá koncerty. Je také autorem a aranžérem mnoha církevních skladeb.

Kontakty:

e-mail: moravetz@e-cirkev.cz

telefon: 420737506119

Kalendář:

není aktivní