Kdo jsmeSoučasnostMísta

Místa

Sdílet na Facebooku

ÚSTŘEDÍ ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické sídlí v Husově domě v Jungmannově 9 v Praze 1. S myšlenkou vytvořit v Praze náboženské a duchovní středisko pro české evangelíky přišli již v devadesátých letech 19. století studenti. Od nápadu k uskutečnění bylo však ještě daleko. Až v roce 1912 byly v Jungmannově ulici zakoupeny dva domy s velikým dvorem (původně středověký dům, renesančně a barokně přestavován).

V roce 1923 začala přestavba tehdy dvoupatrového domu podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka a Husův dům byl slavnostně otevřen 1. května 1924. Na průčelí budovy je socha mistra Jana Husa od sochaře Jana Ladislava Kofránka a symboly Bible a beránka. V prostorách domu sídlila tehdy nejen synodní rada, ale nacházely se tam také místnosti pro shromažďování a ubytování studentů a hostů.

Architekt Kozák navrhl ve třicátých letech 20. století novostavbu nádvorního traktu. Stavba byla dokončena v roce 1937. Byl zde vybudován velký sál, přibyly kanceláře i archiv. Husův dům byl přechodně domovem pro studenty, působištěm Komenského bohoslovecké fakulty (dnes Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy), sídlila zde také Diakonie ČCE. V té době bylo zřízeno také evangelické knihkupectví Kalich, které v něm sídlí dodnes. Na stejné adrese se nachází také Church Pension.

Dům je chráněn jako kulturní památka České republiky.

 

KOSTELY A MODLITEBNY

Každý farní sbor má svoji modlitebnu nebo kostel, kde se schází k pravidelným nedělním bohoslužbám i k dalším setkáním v týdnu.

Seznam sborů

 

 

PAMÁTKY REFORMACE

V roce 2010 zahájila Českobratrská církev evangelická projekt Zachování odkazu památek reformace, Jeho cílem je propagace památek reformace a zpřístupnění našeho kulturního dědictví návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí.

Církev díky projektu vydala knihu Po stopách památek reformace v České republice (i na DVD), praktického kapesního průvodce, přehlednou mapu, materiály pro turistická informační centra nebo vytvořila webové stránky www.pamatky-cz.eu. Materiály vyšly také v angličtině, němčině a francouzštině a v Česku i zahraničí je o ně velký zájem. V České republice vzniklo také pět vlastních informačních center, kde jsou materiály k dispozici, a to Praha, Brno, Mariánské Lázně – Karlovy Vary, Herlíkovice – Vrchlabí a Telč – Velká Lhota u Dačic.

České země bývají označovány za kolébku evropské reformace. Jan Hus nebo Jeroným Pražský předcházeli o jedno století Martina Luthera či Jana Kalvína. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 následoval v českých zemích zákaz všech církví kromě římskokatolické. Ze země odešla řada osobností včetně Jana Amose Komenského, posledního biskupa Jednoty bratrské. 13. října 1781 vydal císař Josef II. Toleranční patent, jímž poskytoval trpění dvěma evangelickým církvím, luterské a kalvínské. Až v roce 1861, po vydání Protestantského patentu, dosáhly evangelické sbory právního uznání a mohly tak mimo jiné stavět i kostely s věží. Po vyhlášení Československé republiky v roce 1918 se obě církve spojily v Českobratrskou církev evangelickou, vědomě navazující na českou reformaci.

Do celého projektu byly zařazeny památky reformace od nejstaršího období po moderní současnost. Díky jazykovým mutacím se informace dostaly i do zahraničí, nepochybně rozšířily turistickou nabídku a přispěly k dalšímu rozvoji cestovního ruchu.

 

REKREAČNÍ STŘEDISKA

Českobratrská církev evangelická provozuje nebo pronajímá několik objektů určených k rekreaci. Ubytování často nabízí i sbory ve svých prostorách. Podrobnosti naleznete v odkazech níže.

Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí

Horský domov Herlíkovice

Evangelické středisko Chotěboř

Church Pension Praha

Rekreační středisko Sola Fide v Jánských Lázních

Rekreační středisko Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem

Penzion Doubravka v Luhačovicích

Další možnosti ubytování např. ve sborových prostorách

 

ŠKOLY

Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Evangelické akademie, která sdružuje vyšší odborné školy, konzervatoř, střední školy ukončené maturitou a základní školu, která umožňuje také domácí vzdělávání. Evangelická teologická fakulta, která sídlí v Černé ulici v Praze, je součástí Univerzity Karlovy.

3. 10. 2016, 15:27