Kdo jsmeSoučasnostLidé

Synod a předsednictvo synodu

Sdílet na Facebooku

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) Českobratrské církve evangelické, složené ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů (napůl duchovní a napůl laici) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve. Synod zasedá jednou ročně v květnu a rozhoduje o dalším směřování církve. Synod volí synodní radu.

Více o synodu

Prohlášení synodu

Předsednictvo synodu je voleno na čtyři roky. Složení pro období 2015 – 2019:

Za kazatele: Jiří Gruber (předseda), Jan Plecháček, Miroslav Pfann

Za laiky: Vladimír Buzek, Daniel Heller, Jaroslav Andrejs