Kdo jsmeHistorieČeská reformace

Domek „Na Sboru“

Sdílet na Facebooku

Expozice o historii jednoty bratrské a jejím posledním biskupovi Janu Amosovi Komenském

Nedaleko Žamberka, ve východním výběžku Orlických hor, leží ve výšce 445 m n. m. malá obec Kunvald. Žije zde něco přes 1000 obyvatel. Její založení se klade do 2. poloviny 13. století, první písemná zmínka pochází až z roku 1363. Vedla tudy cesta z Čech do Slezska a Kladska. Od roku 1389 patřila k litickému panství.

Historicky má Kunvald pro evangelíky velký význam. Sem, na litické panství, které patřilo Jiřímu z Poděbrad, se mohla uchýlit náboženská skupina, jež se oddělila jak od římské církve, tak církve podobojí. Její členové se přikláněli k učení Petra Chelčického a chtěli žít výhradně podle evangelia. V Kunvaldě vznikla v roce 1458 jednota bratrská, jejíž nesporný historický význam se uplatňuje do dnešní doby. Domek Na sboru, kde členové jednoty přebývali, zakoupila v roce 1929 Českobratrská církev evangelická. Je v něm památník jednoty bratrské i jejího posledního biskupa J. A. Komenského. V blízkosti domku byl postaven již v roce 1910 jeho pomník.

Nedaleko Kunvaldu je údolí, zvané Modlivý důl. Sem se uchylovali Čeští bratři v dobách pronásledování. Cesta do něj vede přes Betlém, část Kunvaldu, kde členové jednoty tehdy většinou žili. Také tzv. Bratrská lípa, jejíž stáří je odhadováno na 450 let, je považována za památku na jednotu bratrskou. Snad byla zasazena při nuceném odchodu Českých bratří z vlasti v letech 1547-1548.

Vlastník a provozovatel

Českobratrská církev evangelická, IČO 00445223, DIČ CZ00445223, Jungmannova 22/9, pošt. př. 466, 111 21 Praha 1

Adresa

Kunvald 238, 561 81 Kunvald 
Kontakt: kunvald@e-cirkev.cz

Správkyně objektu

Vanda Hlaváčková, tel.+420 737 940 409
Kontkat: kunvald@e-cirkev.cz

Noc kostelů 2021 v Kunvaldu

V pátek 28. května 2021 proběhne od 17.00 do 21.00 Noc kostelů v Domku Na Sboru v Kunvaldu. Přivítáme faráře Mikiho Erdingera a hudební skupinu Jiná doba. Vše se odehraje v prostoru před Domkem.

Otevírací doba

Na zavolání, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin; po předchozí domluvě se správkyní jsou prohlídky umožněny i mimo uvedenou otevírací dobu.

Vstupné 20 Kč

Možnost nákupu upomínkových předmětů a drobných dárků, pohlednic, turistické známky č. 926 a turistické vizitky č. 451.

7. 7. 2020, 16:00