Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)
2. 3. — 15. 6.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz - soboty

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

8. 3. — 24. 5.

ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle paragrafu 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky). Rozsah 80h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

29. — 30. 3.

Nocování na faře

Horní Dubenky

Dobrodružství pana Wellingtona - kdo je hrdina a jak je důležitá svoboda? Jak se pozná přítel? .....více v odkazu

29. — 31. 3.

VENITE (vzdělávací seminář)

Brno

Víkendové setkání mládeže, členů SOMu, aktivních mládežníků a dalších zájemců o práci s mládeží. Setkání je součástí vzdělávacího projektu VENITE. Hlásit se můžete viz odkaz níže. Projekt organizuje Celocírkevní porada mládeže s oddělením mládeže ÚCK ČCE a externí spolupracovníci.

30. 3.

První pokus o demokratický stát ve střední Evropě

ČCE Pardubice, Sladkovského 638

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý devátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí). Konfederace stavů Českého království z období stavovského povstání je dnes téměř zapomenutou kapitolou vývoje českých právních dějin. Její letošní kulaté výročí si připomenutí rozhodně zaslouží. Také proto, že se mj. v rozsahu svobody náboženské, konfesijní a svobody svědomí velice blíží současnému pojetí v platné české ústavě. K tématu bude hovořit doc. PhDr. Eva Melmuková (v minulých letech moderátorka VERITAS). Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 30. března 2019 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné. Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:05, 9:25 a v 9:45 a linka č. 8 v 9:19 a v 9:39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

30. 3.

Co by měl vědět každý presbyter III

Praha

Další díl – strategie a budoucnost církve, granty, nápady

1. — 8. 4.

Komunikace s nemotivovaným klientem

Salmovská 8, Praha 2, 120 00

Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty a zlepšování vlastních komunikačních dovedností při získávání klienta ke spolupráci. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

4. — 6. 4.

Seminář o nové agendě ČCE v ekumenických souvislos

Semanín u České Třebové

Spolek evangelické liturgické iniciativy Coena pořádá seminář o přípravě nové bohoslužebné agendy v ekumenických souvislostech. Ubytování i seminární část máme zajištěnou na útulné faře v Semaníně (u České Třebové) - viz: http://www.smyckovi.cz/ v sousedství původně utraqustického kostela, kde se budou konat společné modlitby a závěrečná bohoslužba. Seminář bude mít i ekumenický rozměr - přislíbena je účast členů místní katolické farnosti. V sobotu po semináři je možný výlet do blízké Litomyšle. Přihlášky:konference@coena.cz

5. — 7. 4.

Putování do Mensdorfu

Přeštice

Výprava pro menší i větší děti.

12. — 14. 4.

VENITE (vzdělávací seminář)

Pardubice

Víkendové setkání mládeže, členů SOMu, aktivních mládežníků a dalších zájemců o práci s mládeží. Setkání je součástí vzdělávacího projektu VENITE. Hlásit se můžete viz odkaz níže. Projekt organizuje Celocírkevní porada mládeže s oddělením mládeže ÚCK ČCE a externí spolupracovníci.

13. 4.

Západočeská presbyterní konference

Nové Sedlo

Informace u br. Josefa Beneše (jos.ben@seznam.cz)

14. 4.

Posvícení v Chrástu

Chrást

Informace u br. f. Karla Šimra

14. 4.

Zpívání na Květnou neděli

Sokolov

Informace u br. kaz. Pavla Knorka

17. 4.

Velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov

Velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha - Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy (www.eapraha.cz), pro studenty a pedagogy, rodiče, prarodiče a sourozence studentů, i pro všechny přátele školy.

18. 4.

Sederová slavnost - hod beránka

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov

Sederová slavnost - hod beránka s připomenutím a zpřítomněním Božího činu záchrany Izraele z egyptského otroctví i připomenutím a zpřítomněním vysvobození z otroctví, které dává Boží Beránek Kristus díky své oběti na kříži. - K účasti na slavnosti je z organizačních důvodů nutné se předem závazně přihlásit.

18. 4.

Velikonoční výlet NŠ

Horní Dubenky - Třešť

Zveme děti a jejich rodiče na velikonoční výlet - společně si projdeme všechna zastavení KŘÍŽOVÉ CESTY v Třešti - více info na webu sboru

18. — 19. 4.

Pašijová křížová cesta a navazující akce pro mláde

Přeštice

Křížová cesta formou obrazů, zamyšlení, modlitby, usebrání. Navazující akce pro mládež přes noc s velikonoční tématikou.

18. — 21. 4.

Zastav se na chvíli…buď s Bohem, Velikonoce

Velké Hamry 45

Vedou Zuzana Férová a Libuše Weinerová Minimální cena: 1000 Kč. Poplatek za pobyt zaplatíte v hotovosti v místě konání. V případě, že by finance byli pro Vás problémem, neváhejte a napište nám na mladez@e-cirkev.cz, domluvíme se na finanční podpoře. Ubytování: Velké Hamry 45, http://www.velkehamry.farnost.cz/ Velikonoce, prožijte je naplno, společně s Bohem, ekumenicky. Na programu budou přednášky, modlitba, společenství výlety, oslava. Akci organizuje Českobratrská církev evangelická společně s Evangelickou církví metodistickou a Komunitou Chemin Neuf.

19. 4.

Velkopáteční pašijové bohoslužby

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov

Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijního příběhu, zvěstí o Kristově utrpení a oběti na kříži, s vysluhováním večeře Páně.

26. — 28. 4.

Brigáda v táboře JAK Bělči

Běleč nad Orlicí

Brigáda je zdarma, pro všechny generace. Zveme na brigádu do tábora Jana Amose Komenského v Bělči. V táboře bude potřeba pomoci připravit areál a prostory před letní sezonou. Nad prací bude dohlížet farář Michael Erdinger společně se správcem tábora Václavem Španihelem. Neváhejte a hlaste se. Na programu bude také volnočasový program – Michael Erdinger promluví o svém pobytu na Ukrajině. Hlásit se můžete na odkaze viz níže.