Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)
2. 3. — 15. 6.

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU kvalifikační kurz - soboty

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

8. 3. — 24. 5.

ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle paragrafu 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky). Rozsah 80h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

17. — 19. 5.

Výprava do botanické zahrady v Bečově nad Teplou

Bečov nad Teplou

Výprava pro děti a mládež do bečovské botanické zahrady se zajímavým programem. Třídenní akce.

23. 5.

Zrození varhan – Organismus varhan

Plzeň – Korandův sbor

Vážení přátelé, v Korandově sboru Církve českobratrské evangelické v Plzni, Anglické nábřeží 13, jsme v letech 2017 – 2019 provedli kompletní restaurování varhan. Na závěr chceme využít výsledek prací odborníků varhanářské dílny Dlabal – Mettler s.r.o., a dalších znalců a varhaníků k uspořádání tří seminářů pod souhrnným názvem „Zrození varhan“, určených pro pedagogy a studenty varhanní hry, organology, varhaníky atd. V registračním formuláři (https://drupal6.evangnet.cz/node/7) najdete jejich program, a můžete se na některý z nich přihlásit. Semináře jsou zdarma, po ukončení každého z nich je možno přispět dobrovolným darem. Informace o projektu restaurování varhan najdete na stránkách Korandova sboru ČCE v sekci Varhany. Srdečně Vás na semináře zveme. Josef Beneš, kurátor Farního sboru ČCE v Plzni – Korandův sbor, mobil 602442472, e-mail jos.ben@seznam.cz.

24. 5.

Noc kostelů

Jihlava - kostel ČCE

V pátek 24. května bude evangelický kostel otevřen od 18 do 22 hodin. V 18 hodin začneme komentovanou prohlídkou, v 21 hodin bude koncert -- Karel Mužátko (trubka) a Matěj Bok (varhany).

24. 5.

Noc kostelů v Horních Dubenkách

Horní Dubenky

otevřený kostel - koncert - farní opékání - výstava - občerstvení - společenství

24. 5.

Noc kostelů - Přeštice

Přeštice - evangelický sbor

Zveme na bohatý program spojený s Nocí kostelů.

26. 5.

Deskoherní odpoledne pro celou rodinu

Přeštice

Deskové hry pro rodiče i děti.

26. — 29. 5.

Supervizní seminář

Evangelická škola v Křížlicích

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na které v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Seminář bude postaven na praktické supervizní práci, předpokládáme tedy, že si každý účastník na seminář připraví alespoň jednu situaci, příběh ze své vlastní farářské či pastorační praxe (nemusí to být písemně). Seminář připravují a další informace poskytnou: Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

31. 5. — 2. 6.

Sborový pobyt v Horšovském Týně

Horšovský Týn

Sborový pobyt členů sboru v Přešticích.

31. 5. — 2. 6.

Workshop s Tomášem Najbrtem

Rokycany, evangelická fara

Náplň workshopu - jak si poradit se „Svítákovou klasikou“? - uplatní se instrumentalisté i zpěváci, začátečníci i pokročilí (možná i věkem) - snažení účastníků bude završeno v sobotu večer koncertem – část programu bude patřit Tomáši Najbrtovi

1. 6.

Chlebovomáslové slavnosti

Záhoří na Vlčí hoře u Černošína

Informace u s. f. Juliany R. Hamariové

1. — 2. 6.

Workshop, koncert a bohoslužby s Tomášem Najbrtem

Rokycany, Plzeň – Západní sbor, Chrást

2. 6.

Seniorátní neděle

Vanovice

Seniorátní neděle pro všechny generace, bohoslužby, společné aktivity, dílny.

2. — 4. 6.

Seminář Odcházení

Penzion Tisůvka v obci Cikháj

Co prožívá kazatel, který odchází ze sboru (na jiný sbor, do důchodu…), co opouští, jak se s tím vyrovnat; co by určitě neměl dělat, co by dělat naopak měl; jaká jsou úskalí, kterým se téměř nedá vyhnout; jak lze loučení a odchod zahrnout do liturgie ad. Začneme v neděli 2. června v 18 hodin společnou večeří. Povšechný sbor nám hradí ubytování a snídani, na nás je, abychom si (v místní restauraci) zaplatili pondělní večeři a oba obědy (nedělní večeři si připravíme sami). Seminář skončí v úterý 4. června (před) obědem. Seminář připravují a další informace poskytnou: Jan Keřkovský a Jakub Keller.

6. 6.

Přestupní stanice od Hitlera ke Stalinovi Třetí čs

Evangelický sbor u Klimenta, sál 3. patro

Večer s hostem - publicistou Bohumilem Doležalem. Bohumil Doležal (nar. 1940) vystudoval Filosofickou fakultu KU. V 60. letech se podílel na kulturním časopise Tvář, který komunisté dvakrát zakázali. Za normalizace nemohl pracovat ve svém oboru. 1977 podpis Charty 77, účastnil se v nezávislé skupině Demokratická iniciativa. Po listopadu 1989 postupně poslanec FS ČSFR, šéfporadce premiéra ČR Václava Klause, od r. 1993 univerzitní učitel a publicista.

7. 6.

Večer s vinařem na faře

Horní Dubenky

Přijměte pozvání na další degustaci v pátek 7. června od 19hodin - vína s láskou vybere a osobně představí Antonín Bukovský, vinař, houslista a výborný muzikant. Je třeba se přihlásit - informace na plakátě

7. 6.

Zrození varhan – Ladění a intonace

Plzeň – Korandův sbor

Vážení přátelé, v Korandově sboru Církve českobratrské evangelické v Plzni, Anglické nábřeží 13, jsme v letech 2017 – 2019 provedli kompletní restaurování varhan. Na závěr chceme využít výsledek prací odborníků varhanářské dílny Dlabal – Mettler s.r.o., a dalších znalců a varhaníků k uspořádání tří seminářů pod souhrnným názvem „Zrození varhan“, určených pro pedagogy a studenty varhanní hry, organology, varhaníky atd. V registračním formuláři (https://drupal6.evangnet.cz/node/7) najdete jejich program, a můžete se na některý z nich přihlásit. Semináře jsou zdarma, po ukončení každého z nich je možno přispět dobrovolným darem. Informace o projektu restaurování varhan najdete na stránkách Korandova sboru ČCE v sekci Varhany. Srdečně Vás na semináře zveme. Josef Beneš, kurátor Farního sboru ČCE v Plzni – Korandův sbor, mobil 602442472, e-mail jos.ben@seznam.cz.

8. 6.

Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz poskytuje širší interdisciplinární kontext pro porozumění situaci Romů především v České republice. V kurzu tak budeme diskutovat základní vymezení probírané skupiny (jak se Romové sebeidentifikují, jak se o Romech mluví, jak se k nim přistupuje, jak jsou vnímáni). Vymezené téma budeme postupně nahlížet z hlediska historického, politologického, jazykovědného či kulturně-antropologického. Jednotlivé podkapitoly budou probírány s ohledem na zkušenosti a očekávání účastníků kurzu, kurz by tak měl být ve vysoké míře napojen na praxi v sociální práci. Aspektům sociální práce mezi Romy pak bude věnována celá závěrečná kapitola. Rozsah 8h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.