Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)
20. 1.

Poselství Jana Palacha

Horní Dubenky

program na dopoledne * od 9,00 bohoslužby v kostele * od 10,00 promítání filmu Poselství Jana Palacha * následná diskuse, vzpomínání, čtení z knihy Slunce v úplňku

26. 1.

Přástky na faře - leden 2019

Horní Dubenky

lednové setkání pro vyrábění-chtivé = Přástky na faře Pedig III

28. 1. — 1. 2.

Farářský kurz

Praha

9. 2.

Kurz Začít znovu

Rozpadl se vám vztah a nevíte si rady? Pomůžeme vám. Kurz Začít znovu vám pomůže se vyrovnat s rozpadem manželství nebo jakéhokoliv jiného vážného vztahu. Překonáte minulost tím, že se s ní vyrovnáte a znovu začnete žít plnohodnotným životem. Možná se cítíte osaměle. Přesto v tom nejste sami. Přijďte na kurz! Setkáte se s lidmi v podobné situaci, dostane se Vám kvalifikované pomoci, uslyšíte příběhy lidí, kteří na tom byli stejně, ale zátěž z minulosti se jim už podařilo překonat. Dozvíte se, jak to udělali. Kurz začíná 9. února v Jablonci nad Nisou a probíhá celkem tři sobotní odpoledne pod vedením zkušeného psychoterapeuta Jana Hučína. Není důležité, zda vztah trval rok, nebo dvacet let. Není důležité, zda se vztah rozpadl před měsícem, nebo před deseti lety. Následky rozchodu mohou být dlouhodobé a pokud se neřeší nebo se spoléhá na to, že je „vyřeší čas“, jsou jako časovaná bomba. Každé setkání začíná společným jídlem. Poté se střídají přednášky s diskusemi účastníků. Součástí každého setkání je i autentický osobní příběh člověka, který prošel rozpadem partnerského vztahu. Vše probíhá v diskrétní a bezpečné atmosféře. Kurz pořádá sbor Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou, cena kurzu je 500 Kč. Další podrobnosti o kurzu lze najít na webu: www.zacitznovu.cz Přihlášky nebo dotazy zasílejte, prosím, na adresu: zacitznovu@evangnet.cz

26. 2. — 7. 5.

Angličtina pro sociální pracovníky

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8 120 00 Praha 2

Kurz je určen každému, kdo si potřebuje oživit nebo se naučit odborný jazyk z oblasti sociální práce. Předpokládaná úroveň jazyka je na úrovni B1 a výše. Během kurzu budeme pracovat s učebnicemi English for Social Workers a English for Social Services. Rozsah 20h. (10 x 2 hodiny) Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

1. — 3. 3.

Úvod do sociálního zemědělství

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2, okolí Prahy

Sociální zemědělství je inovativní přístup, který sdružuje multifunkční zemědělství s integračním zaměstnáváním a sociálními a vzdělávacími službami na místní úrovni. Přispívá v rámci produkce zemědělského zboží k blahobytu a sociální integraci osob se specifickými potřebami a k rozvoji venkovských komunit. Kurz nabízí celkový přehled o historii a současnosti sociálního zemědělství v Evropě a v České republice, typologii farem a organizací, cílových skupin atd. sociálního zemědělství. Kurz se věnuje dalším tématům, která se váží k zemědělské farmě jako důležitému partnerovi místního rozvoje na venkově (WWOOF, KPZ, komunitní a sociální zahrady). Kurz nabízí široký prostor pro řešení konkrétních problémů z této oblasti. Součástí kurzu je exkurze na dvě sociální farmy.

8. 3. — 24. 5.

Kvalifikační kurz: Asistent pedagoga

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle paragrafu 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky). Rozsah 80h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

9. 3.

Základy komunikace s lidmi s demencí

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz se praktickou formou zaměřuje na objasnění tématu komunikace s cílovou skupinou osob s demencí. Věnuje se tématům, která jsou nezbytná pro pochopení procesu stárnutí, fungování mozku a paměti. Praktickou formou přiblíží účastníkům možnosti verbální a neverbální komunikace s lidmi s demencí, zaměří se na náročné situace v kontaktu a jejich možná řešení. Rozsah 8h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

15. — 16. 3.

Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CA

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz Specifika práce s dětmi s podezřením na syndrom CAN a CAS bude založen na interakčním a zážitkovém principu, kde teoretické úvahy budou podávány pouze v nezbytné míře. V první části bude věnována pozornost výkladu základních pojmů, které se vztahují k tomuto tématu. V následující části se budeme stručně věnovat vývojovým charakteristikám dětí, jejichž znalost je stěžejní pro správné vedení rozhovoru s dítětem. Zohlednění etických zásad a právních norem při práci s dítětem - co mohu dítěti ze své pozice skutečně slíbit? Druhá část kurzu bude zaměřena zejména na praktické dovednosti komunikace s dítětem. Bude věnována otázkám vedení rozhovoru s dětmi se syndromem CAN a CAS, otázkám věrohodnosti jejich vyjádření, prostorám pro vedení rozhovoru s dítětem a některým vhodným technikám, které jsou pro tyto účely doporučované (např. dětská kresba apod.) Procvičovat se budou některé praktické nástroje při vedení rozhovoru - vymezení cíle spolupráce, pojmenování problému, hodnocení pokroku. Vymezení role, ve které se vůči dítěti nacházím. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

15. — 17. 3.

VENITE (vzdělávací seminář)

Poděbrady

Víkendové setkání mládeže, členů SOMu, aktivních mládežníků a dalších zájemců o práci s mládeží. Setkání je součástí vzdělávacího projektu VENITE. Hlásit se můžete viz odkaz níže. Projekt organizuje Celocírkevní porada mládeže s oddělením mládeže ÚCK ČCE a externí spolupracovníci.

22. — 24. 3.

Porada zástupců mládeže ze seniorátů

Olomouc (farní sbor, Blahoslavova 916/1)

Letošní porada mládeže bude volební. Proto prosíme všechny SOMy, aby se zamyslely, kdo z řad mládeže bude kandidovat do Celocírkevního odboru mládeže (COM) a vyslaly své delegáty. Součástí programu bude také volba zástupců na Synod. POZOR: Hlaste sebe a své delegáty do 1.3. 2019. Zprávy ze seniorátů posílejte též do 1.3. 2019 na mladez@e-cirkev.cz.

29. — 31. 3.

VENITE (vzdělávací seminář)

Brno

Víkendové setkání mládeže, členů SOMu, aktivních mládežníků a dalších zájemců o práci s mládeží. Setkání je součástí vzdělávacího projektu VENITE. Hlásit se můžete viz odkaz níže. Projekt organizuje Celocírkevní porada mládeže s oddělením mládeže ÚCK ČCE a externí spolupracovníci.

1. — 8. 4.

Komunikace s nemotivovaným klientem

Salmovská 8, Praha 2, 120 00

Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty a zlepšování vlastních komunikačních dovedností při získávání klienta ke spolupráci. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

12. — 14. 4.

VENITE (vzdělávací seminář)

Pardubice

Víkendové setkání mládeže, členů SOMu, aktivních mládežníků a dalších zájemců o práci s mládeží. Setkání je součástí vzdělávacího projektu VENITE. Hlásit se můžete viz odkaz níže. Projekt organizuje Celocírkevní porada mládeže s oddělením mládeže ÚCK ČCE a externí spolupracovníci.

16. — 18. 5.

Zasedání synodu ČCE

Praha

31. 5. — 2. 6.

Workshop s Tomášem Najbrtem

Rokycany, evangelická fara

Náplň workshopu - jak si poradit se „Svítákovou klasikou“? - uplatní se instrumentalisté i zpěváci, začátečníci i pokročilí (možná i věkem) - snažení účastníků bude završeno v sobotu večer koncertem – část programu bude patřit Tomáši Najbrtovi

8. 6.

Kdo jsou Romové - základy pro sociální pracovníky

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz poskytuje širší interdisciplinární kontext pro porozumění situaci Romů především v České republice. V kurzu tak budeme diskutovat základní vymezení probírané skupiny (jak se Romové sebeidentifikují, jak se o Romech mluví, jak se k nim přistupuje, jak jsou vnímáni). Vymezené téma budeme postupně nahlížet z hlediska historického, politologického, jazykovědného či kulturně-antropologického. Jednotlivé podkapitoly budou probírány s ohledem na zkušenosti a očekávání účastníků kurzu, kurz by tak měl být ve vysoké míře napojen na praxi v sociální práci. Aspektům sociální práce mezi Romy pak bude věnována celá závěrečná kapitola. Rozsah 8h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.