Nejbližší události

12. 5. — 3. 6.

Kurz Muzikoterapie pro celostní rozvoj

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Cílem kurzu je v rámci muzikoterapeutické skupinové práce v sobě aktivizovat zdroje pro překonání možných blokací a nastartovat v sobě procesy pro další celostní rozvoj osobnosti. Celostní přístup v MT je možný na základě interdisciplinárního pojetí práce s člověkem a skupinou. Skrze metody a techniky muzikoterapie se tedy budeme pokoušet vzájemně propojovat fyziologickou, psychickou, sociální i transcendentální rovinu naší osobnosti. Přínosem reflektování těchto zkušeností a jejich sdílení v bezpečné uzavřené skupině by mělo být lepší porozumění vlastní situaci, vlastním potřebám, vlastnímu příběhu a výzvám, které se před námi objevují. Kurz se koná ve dnech 12. 5., 13. 5., 2. 6. a 3. 6. 2017 Kurz se koná ve výše uvedené termíny vždy v pátek od 16:00 do 19:15 a v sobotu od 8:30 do 16:00.

19. — 28. 5.

Výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

VOŠ Jabok hledá do svého týmu nového kandidáta/kandidátku na pozici PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA. Úvazek 0,2 až 1,0 - více informací na: https://www.jabok.cz/cs/nase-skola-hleda-do-sveho-tymu-noveho-kandidatakandidatku-na-pozici-projektovya-manazerka

19. — 28. 5.

Výběrové řízení na pozici REFERENT/KA CDV

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

VOŠ Jabok hledá ideální/ho kandidáta/ku na pozici REFERENT/KA CENTRA DALŠÍHO VZDELÁVÁNÍ. Úvazek 0,5. Více info na odkazu viz níže.

20. — 27. 5.

Dialog jako pracovní nástroj (nejen) v pedagogické

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

S využitím praktických cvičení, ukázek a videonahrávek si účastníci procvičí a osvojí některé dovednosti vedení rozhovoru: zahájení rozhovoru, naslouchání, parafrázování, přerámování, oceňování, budování důvěry, posilování motivace, sledování významů, trénování pozice „nerozumění“, práce s časem, sledování objednávek, reflektování dialogického procesu atd. Obecné komunikační dovednosti budou vztaženy k praxi vedení rozhovoru sociálního / pedagogického pracovníka s klientem, k tématu pomoci a kontroly a k tématu domlouvání zakázky. Účastníci si v začátku kurzu za pomoci systemických otázek (solution focused) stanoví osobní vzdělávací cíl, jehož plnění budou průběžně sledovat a na závěr vyhodnotí pomocí autoevaluační metody připravené speciálně pro tento kurz.

21. — 24. 5.

Supervizní seminář pro kazatelky a kazatele

Křížlice

Supervize je nástroj podporující profesní rozvoj – rozvoj našich schopností a obdarování, dobré zacházení s našimi omezeními. Slouží k reflexi vlastní práce, umožňuje získat odstup a tak si lépe uvědomit souvislosti v pracovních situacích. Cílem semináře je seznámení s teorií a praxí supervize. Co je (a co není) supervize? K čemu slouží? Jaké jsou formy a metody supervize? Jaké jsou možnosti a hranice supervize? Jaká jsou specifika supervize v církvi? Seminář povedou Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

26. 5.

Kurz Setkání s islámem a cizinci

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Kurz Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti obsahuje základní informace o islámu, bude se věnovat samotné víře i rozdílům mezi křesťanstvím a islámem. Účastnící dostanou informace o přítomnosti islámu v západním světě a o modelech soužití, přičemž tématem budou i vnitřní pravidla a zvyky v islámu v konfrontaci se zvyky a zákony v západním světě a v ČR. Kurz se zabývá i právními normami upravujícími pobyt cizinců včetně azylantů v ČR – druhy pobytů, které mohou cizinci v České republice získat na základě zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. U jednotlivých druhů pobytů budou uvedeny související práva a povinnosti ve vybraných oblastech života včetně oblasti vzdělávání. Součástí kurzu bude i debata s českým muslimem - v tomto kurzu bude v závěrečné debatě mluvit Petr Pelikán.

27. 5.

Den rodiny

Horní Dubenky

Jednodenní program pro celé rodiny - hravá beseda s Klárou Smolíkovou Od husy k Husovi, od Husa k husitům + oběd, procházka, výtvarná dílna, travní, stolní a sálové hry + divadlo "Zajíc v sedmém nebi" od Drak-n-Roses

27. 5.

Den rodiny

Horní Dubenky

Setkání pro všechny generace. Akční beseda s Klárou Smolíkovou, spisovatelkou a scénáristkou - Od husy k Husovi, od Husa k husitům. Procházka, výtvarná dílna, hry. Divadlo Drak n Roses Zajíc v sedmém nebi. Pořádají sbor Horní Dubenky a Bratr Kálef.

28. 5.

Seniorátní souznění s Martinem Lutherem

Nosislav

Seniorátní neděle brněnského seniorátu - setkání všech generací - tentokrát také s Martinem Lutherem. Na programu: 9:00 bohoslužby - káže Radka Včelná, 11:00 - Ondřej Macek: "Žít křesťanský život neznamená být zbožným...", ilustrátorskou dílnu pro děti vede Tereza Říčanová. 14:00 - různorodý program ve dvou blocích, 16:00 společný závěr

28. 5.

Sborový den v Sokolově

Sokolov

Informace u Mikuláše Zoubka.

28. — 31. 5.

Kázat Letnice. Seminář pro kazatelky a kazatele

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Zastavení před svátky. Meditační vstup do biblický textů; exegeze; dogmatika; vše završeno homiletickou dílnou. Seminář vede Ondřej Macek.

4. 6.

Varhanní koncert

Hranice u Aše

Informace u br. f. Pavla Kučery.

9. 6.

Noc kostelů 2017 - Horní Dubenky

ČCE Horní Dubenky

Zveme širokou veřejnost do našeho kostela - prohlídka kostela, varhan i sklepa - Biblické slovo, modtlitby, zpívání, hudba - setkání, výstava, rozhovory, občerstvení

10. 6.

Poznávací den Godly Play

FS ČCE Sedlec-Prčice

Seminář pro zájemce o GODLY PLAY, katechezi vycházející z pedagogiky Montessori, vypracovanou Jeromem W. Berrymanem (USA). Dopoledne trocha teorie a diskuse, po obědě dva příběhy v originálně zařízené místnosti, diskuse, osvědčení o účasti na kurzu. Cena nevysoká na pokrytí nákladů a na drobné občerstvení. Kontakt Petra Bandhauer: petrabandhauer@centrum.cz; 776740099.

11. 6.

Západočeské seniorátní setkání pěveckých sborů

Kraslice

Informace u bratří Esterlových.

11. 6.

Sborový výlet do Chebu a Soosu

Černošín, Cheb, Soos

Informace u s. f. Juliany Rampich-Hamariové

16. — 18. 6.

Společný zpěv srdcem - kurz spirituálů

Bílý Potok, Jizerské hory

Kurz je určen všem mládežníkům, kteří rádi zpívají spirituály, vedou pěvecké sbory a další hudební uskupení. Neváhejte a hlaste se. Tento kurz je letošní novinkou. Místo: Bílý Potok 165 Čas: 16. června (v 18:00 příjezd), 18. června (ve 14:00 odjezd) Vedení: Jonatan Hudec – farář z Mladé Boleslavi Lektoři: 1. Marek Šlechta – vedoucí mezinárodní a cappellové skupiny LET S GO a vokálního souboru GESHEM, autor úprav spirituálů, gospelů, hebrejských písní, meditativních nápěvů, lidových písní atd. 2. Honza Karnolt – místokurátor z Mělníka, hudební nadšenec a muzikant Specifikace: Maximální počet je 20 lidí, hudební nástroje vítány, ale nejsou nutné. Kurz bude probíhat ve čtyřech blocích, kdy se naučíme, jak zpívat spirituály – zpěvy svobody, radosti a víry. Dotazy: jonatan.hudec@evangnet.cz

17. 6.

Západočeské seniorátní setkání Jeronýmovy jednoty

Nejdek

Informace u Lubomíra Kováře.

25. 6. — 1. 7.

Tábor pro děti a mládež s postižením

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Tábor pro děti a mládež s postižením za asistence dobrovolníků (TAP). Vedou Zdeněk Šorm a Richard Dračka, ubytování ve Velkém táboře (chatky pro 4–5 lidí).