Nejbližší události (další můžete nalézt na Přihlášky.srcce.cz s možností on-line přihlášení)
18. 10.

Přednáška z cyklu Osobnosti křesťanství

Přeštice

Název lekce: Ignác a Tereza, do hlubin tajemství. Osobnosti: Ignác z Loyoly a Terezie z Ávily. Obsah: Ti, kdo přinesli tajemství do světa. Informace u br. f. Jana Satkeho.

19. 10.

Schola Všech svatých - koncert

Horní Dubenky

smíšený pěvecký sbor - vstupné dobrovolné - v rámci projektu Kultura na vsi

19. — 20. 10.

Večer chval a filmová noc

Přeštice

Informace u br. Kryštofa Veselovského

20. 10.

Přástky na faře - říjen

Horní Dubenky

další setkání pro výtvarně-chtivé recyklační dílna – ze starých kalendářů, map či časopisů se naučíme vyrábět papírové tašky a originální krabičky pro balení dárků.

21. 10.

Deskoherní odpoledne pro celou rodinu

Přeštice

Informace u br. Kryštofa Veselovského

22. 10.

Pastorální konference

Mariánské Lázně

Informace u br. f. Petra Tomáška

26. — 30. 10.

Podzimní tábor pro děti

Přeštice

Informace u br. Kryštofa Veselovského

27. 10.

VERITAS k připomínce roku 1918 (seminář)

ČCE Pardubice, Sladkovského 638

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý osmý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: VERITAS k připomínce roku 1918. Seminář se bude tentokrát skládat z několika kratších příspěvků k letošním především státním a církevním výročím a z následné diskuze. Bude rovněž pojat více slavnostně, než obvykle (s československou státní hymnou, trikolorami apod.). Proto doporučujeme účastníkům formální oděv. Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 27. října 2018 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné. Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:05, 9:25 a v 9:45 a linka č. 8 v 9:19 a v 9:39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

27. — 30. 10.

Dobrovolnická brigáda v Bělči nad Orlicí

Tábor J. A. Komenského, Běleč nad Orlicí

Máš rád Běleč? To je dobře. (My ostatně taky.) A proto: Máš-li mezi 27. a 30. říjnem chuť a čas, máš možnost zabrousit si a zanatírat jako nikdy v životě (uděláme facelift třem krajním chatkám v malém táboře, na které se nedostalo na jaře), případně něco zlikvidovat — podle toho, co počasí dovolí. Velení: Marta a Jan Kellerovi. Odměna: Minimálně hřejivý pocit z dobře vykonané práce a nehynoucí zásluha na zvelebení legendárního tábořiště. (A nocleh a chutná strava, samozřejmě.)

3. 11.

Setkání učitelů nedělní školy

Sbor ČCE Brno I

Hlavní přednáška: Mireia Ryšková – Skutky apoštolů. Dílny: Práce s věkovou skupinou 12–14 let; Ochutnávka bibliodramatu; Začátečníci v nedělní škole; Zpracování vybrané hodiny z katechetické příručky na rok 2018/2019; Jak nevyhořet, aneb duševní hygiena.

4. — 7. 11.

Diakonické setkání 2018

Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem

Setkání k duchovní obnově, odpočinku, povzbuzení a potěšení duše

10. 11.

Konvent brněnského seniorátu

Brno II, Lidická 719/79 602 00 Brno

10. 11.

Přástky na faře - listopad

Horní Dubenky

další setkání pro výtvarně-chtivé Macramé - drhání

10. 11.

Konvent západočeského seniorátu

Teplá

Informace u br. Mikuláše Zoubka

11. 11.

Mé dětství v socialismu

Horní Dubenky

připomenutí Listopadu 89 - cyklu scénického čtení LiStOVáNí.cz.

16. — 17. 11.

Pobýt spolu

Praha

Akce, která je organizována, jako poděkování pro dobrovolníky, kteří spolupracují s oddělením mládeže na akcích a celocírkevním výročí. Vítání jsou také ti, kteří by se rádi stali dobrovolníky. Na programu bude mimo jiné společná návštěva Korzo Národní. Bližší informace později přidáme. Cena: zdarma

18. — 21. 11.

Pastorace v nemoci, umírání a truchlení

Tábor J. A. K., Běleč nad Orlicí

Seminářem provede nemocniční kaplan Vojtěch Hrouda. Představí možnosti pastorace nemocných a o ně pečujících; pastorace umírajících a je doprovázejících; pastorace pozůstalých. Dojde i na probírání kazuistik a na praktické nácviky. Seminář povede Ondřej Macek.

22. 11.

Přednáška z cyklu Osobnosti křesťanství

Přeštice

Název lekce: Jan a Filip – láska v akci. Osobnosti: Jan Amos Komenský a Filip Neri. Obsah: Život jako bohoslužba. Informace u br. f. Jana Satkeho.