FAQ

Kolik má Českobratrská církev evangelická členů?

Sdílet na Facebooku

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k Českobratrské církvi evangelické, která je největší protestantskou církví v České republice, přihlásilo 52 000 lidí.

Podle vnitrocírkevních údajů měla Českobratrská církev evangelická k 31. 12. 2018 přesně 69 715 členů, 251 farních sborů ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen).

24. 11. 2016, 15:23