FAQ

Jak je Českobratrská církev evangelická financována?

Sdílet na Facebooku

Činnost Českobratrské církve evangelické je financována především z příspěvku na činnost od Ministerstva kultury ČR poskytované v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Dalším zdrojem příjmů rozpočtu ústředí Českobratrské církve evangelické jsou příspěvky členů farních sborů, dary, sbírky při shromážděních, celocírkevní sbírky vyhlašované synodem, mimořádné dary tuzemské i zahraniční a v neposlední řadě také výnosy z pronájmu nemovitostí.

Více v rubrice Financování

24. 11. 2016, 15:28