sort by:
buy 0.00 Kč

not in stock

Od roku 1993 vychází opět jako samostatná tiskovina. Je vydávána dvakrát ročně. Každé číslo obsahuje 15 kázání, uspořádaných podle církevního roku.
Roční předplatné...

buy 0.00 Kč

not in stock

buy 40.00 Kč

in stock

Sborník ze Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 2008
Výběr fotografií, nahrávek, textových záznamů.

buy 40.00 Kč

in stock

buy 40.00 Kč

in stock

Sborník ze Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 2009
Výběr fotografií, nahrávek, textových záznamů. Na CD najdete i video z animační dílny a film o celém setkání.

buy 40.00 Kč

in stock

buy 70.00 Kč

in stock

Publikace je druhým souborem prací komise Cesta církve v letech 1945 až 1989. Brožura je rozdělena do tří částí, z nichž v části Studie a články přináší Pavel Hlaváč portréty...

buy 70.00 Kč

in stock

buy 70.00 Kč

in stock

Publikace je výsledkem práce členů a spolupracovníků komise ustanovené v roce 2006 XXXI. synodem ČCE. Komise vedená Pavlem Hlaváčem doplnila dokument z roku 1993 „Cesta církve...

buy 70.00 Kč

in stock

buy 88.00 Kč

in stock

Co může evangelická církev nabídnout těm, kteří ji znají i neznají. Příručka faráře Jiřího Grubera obsahuje text přijatý 4. zasedáním 31. synodu ČCE jako pomůcku k...

buy 88.00 Kč

in stock

buy 59.00 Kč

in stock

V dubnu 2006 se na FF UP v Olomouci, Katedře politologie a evropských studií uskutečnila mezinárodní vědecká konference nazvaná „Významné osobnosti církví a náboženských...

buy 59.00 Kč

in stock

buy 35.00 Kč

in stock

Teologická a odborná práce k výše uvedené problematice byla předložena 3. zasedání 31. synodu ČCE jako výsledek dlouhodobého promýšlení a odborného studia autorů. Přáním...

buy 35.00 Kč

in stock

« 1...3456789 »