Co dělámeVzděláváníHudba

Církevní hudba

Sdílet na Facebooku

Církevní hudba je uměním a zároveň službou. Má zvěstovatelskou a misijní úlohu. Je především výrazem víry, vděčnosti, chvály a oslavy Boha. Souvisí s liturgií, dotváří ji, výrazně ovlivňuje její estetickou kvalitu, svými specifickými prostředky může posílit zvěst evangelia. Je komunikačním kanálem mezi světem viditelným a neviditelným, může se stávat prostorem pro Boží zkušenost. Je žádoucí, aby církevní hudba byla proměnlivá a měla polyfonní profil, v němž různé styly se doplňují, aby vytvářely barevnou mozaiku projevů. Církevní hudba vytváří příležitosti, aby více lidí mělo aktivní podíl na bohoslužebném dění. Je kulturním mostem mezi církví a společnosti. Pomáhá integrovat hudbymilovné lidi do církve. Zpěv upevňuje společenství, které se aktivně podílí na oslavě Hospodina. Hudba vytváří atmosféru, vede k pobožnosti a pomáhá ke slavení.

Za rozvoj církevní hudby je zodpovědný celocírkevní kantor Ladislav Moravetz, který je také vedoucím Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA), jehož cílem je vzdělávání evangelických církevních hudebníků. Absolventi SCHEA založili Spolek evangelických církevních hudebníků. Mnozí z nich působí jako kantoři / kantorky ve svých farních sborech, kde pečují o lokální církevní hudbu. Kromě absolventů SCHEA v naších sborech působí řada hudebníků (amatérů i profesionálů), kteří vykonávají varhanní službu, vedou pěvecké sbory, muzicírují v různých hudebních tělesech a uskupeních.

8. 12. 2016, 12:56