Co dělámeMisieO misii

O misii

Sdílet na Facebooku

Církev tu není sama pro sebe. Její Pán jí uložil zvěstovat všem lidem evangelium. Proto je důležitým úkolem církve vůči světu misie. Jejím cílem nesmí být pouhé získávání dalších členů. Křesťané však nemohou mlčet a zatajit, co považují v životě za nejdůležitější. Předávání a šíření víry by se mělo dít co nejpřirozenějším způsobem. Nepřijatelné jsou takové akce, které využívají psychologických a marketingových poznatků. Cílem není „ulovit další duše“, ale otevřít dveře, které by jinak mohly někomu zůstat zavřené. Dáváme proto přednost každodennímu svědectví, které jako křesťané vydáváme svým životem.

Ve druhé polovině našeho století došlo v evropských národech, jež dosud platily za křesťanské, ke změně, kterou mnozí dosud odmítají vzít na vědomí a pro jiné je překvapením, z něhož se dosud nevzpamatovali: církve – dosud národní, se staly uprostřed společnosti menšinou a jsou obklopeny stále vzrůstajícím počtem těch, kteří ještě evangelium neslyšeli, neuvěřili a nebyli pokřtěni. Proto považujeme misii v současném světě za důležitou.

8. 11. 2016, 11:00