Co dělámeMédiaTiskové zprávy

V radě Luterského světového svazu zasedne první Češka

Sdílet na Facebooku

Olga Navrátilová z Českobratrské církve evangelické se stala první Češkou v radě Luterského světového svazu. Byla zvolena na dvanáctém valném shromáždění svazu, které se ve Windhoeku v Namibii koná v těchto dnech.

Valné shromáždění se schází jednou za šest let a je nejvyšším rozhodovacím orgánem. V době mezi shromážděními je svaz řízen radou složenou ze 48 zástupců volených ze 145 členských církví z celého světa. Rada se schází nejméně jednou za dvanáct měsíců a zabývá se strategickým směřováním svazu, schvaluje rozpočty, přijímá finanční zprávy a plní další povinnosti vyplývající z ústavy svazu.

Kromě radních byl zvolen také nový prezident svazu arcibiskup Musa Panti Filibus z Nigerie. Ten bude od založení svazu v roce 1947 druhým Afričanem, který bude tento post zastávat. Instalace nové rady se uskuteční na závěrečné bohoslužbě valného shromáždění.

Vrcholem letošního shromáždění je akce k 500. výročí reformace, které si v Namibii společně připomínají tisíce lidí. Podrobné informace o valném shromáždění lze nalézt na https://www.lwfassembly.org/.

 

O nás:

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Kontakt:

Jana Vondrová (mluvčí ČCE): 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz

23. 5. 2017, 13:33