Co dělámeMédiaTiskové zprávy

Shromáždění na podporu čínských křesťanů

Sdílet na Facebooku

Modlitba za pronásledované čínské křesťany a shromáždění na podporu práv menšin v Číně se uskutečnily v pátek 16. března od šesti hodin večer u památníku obětem komunismu v Praze pod Petřínem.

Cílem akce bylo upozornit na případ čínských křesťanů, kterým byla nedávno zamítnuta žádost o azyl, a připomenout situaci dalších etnických a náboženských menšin v Čínské lidové republice. Zúčastnili se lidé různých církví a náboženství. Připojili se ke krátké modlitbě, společně zapálili svíčky za oběti perzekucí v Číně a mluvili o aktuální situaci čínských žadatelů o azyl.

Téměř před dvěma lety se na Diakonii Českobratrské církve evangelické obrátila skupina žadatelů o azyl z Číny. Hledali někoho, s kým by mohli sdílet křesťanskou víru a kdo by jim pomohl v nové zemi. „V Číně podle jejich slov i podle svědectví mnoha mezinárodních organizací, například China Aid, Human Right Watch nebo Freedom House, nemohou svou víru svobodně vyznávat. Česko vnímali jako demokratickou zemi, která jim to umožní. Od té doby navázali mnohé přátelské vztahy, potkáváme je ve střediscích Diakonie i v různých křesťanských sborech. Učí se česky, mnozí sehnali práci. Zároveň ale vnímáme jejich velké obavy z případného návratu. Svědčí o pronásledování osobním i o tom, které viděli u lidí, kteří se stejně jako oni snažili žít svobodně,“ popisuje situaci koordinátorka pro práci s migranty v Diakonii Alena Fendrychová.

Co v tom můžeme dělat my? „Setkávat se s nimi, zajímat se o průběh azylového řízení, apelovat na příslušné orgány i politiky, aby řízení proběhlo podle zákona a nebylo ovlivněno současnou českou politikou, vstřícnou k Číně,“ dodává Alena Fendrychová.

Vážnost situace ilustruje i zkušenost faráře Českobratrské církve evangelické pro menšiny Mikuláše Vymětala. „Když jsem pomáhal uprchlíkům z Iráku, zažil jsem případ, kdy se jeden muž vrátil do Bagdádu a ještě týž den byl zavražděn. Nikdo pak za tu smrt nechtěl nést odpovědnost. Nechci, aby se to opakovalo znovu, tentokráte s lidmi, s nimiž navíc sdílím stejnou křesťanskou víru. V podpoře čínských křesťanů nepřestaneme, plánujeme za ně zvonit zvony po celé republice a vyhlásit na ně půst se sbírkou,“ vysvětluje.

Podporu čínským křesťanům, kteří nedostali v České republice azyl, vyjádřila nedávno synodní rada Českobratrské církve evangelické, Ekumenická rada církví v ČR i Česká biskupská konference.

O nás:

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Kontakt:

Jana Vondrová (mluvčí Českobratrské církve evangelické): 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz

Mikuláš Vymětal (farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny): 731 473 457, Mikulas.Vymetal@seznam.cz

16. 3. 2018, 16:14