Co dělámeMédiaTiskové zprávy

Medaile vděčnosti pro biskupa Radkovského

Sdílet na Facebooku

Medaili vděčnosti převzal v pondělí 20. února z rukou synodní rady Českobratrské církve evangelické emeritní biskup římskokatolické plzeňské diecéze František Radkovský. Synodní rada chce tímto krokem vyjádřit uznání za jeho službu. Váží si dlouholeté výborné spolupráce a utváření vstřícných ekumenických vztahů. 

František Radkovský se narodil v roce 1939 v Třešti u Jihlavy. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Po absolvování základní vojenské služby pracoval jako matematický statistik. V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v roce 1970 (působil v Mariánských a Františkových Lázních), biskupské v roce 1990. Biskupem plzeňské diecéze byl od jejího zřízení v roce 1993 do 12. února 2016.

Medaili vděčnosti je výjimečné ocenění, které uděluje synodní rada Českobratrské církve evangelické od roku 2010 jako výraz uznání.

 

O nás:

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Kontakt:Jana Vondrová (mluvčí ČCE): 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz

23. 2. 2017, 14:52