Co dělámeMédiaTiskové zprávy

Evangelická akademie získala ocenění za práci s Romy

Sdílet na Facebooku

U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se v Praze konalo 10. prosince vyhlášení cen Roma Spirit 2016. Projekt je zaměřený na podporu aktivní snahy všech, kteří se podílejí na zlepšení životních podmínek Romů v České republice. 

Bylo předáno pět ocenění. V kategorii Společnost – firma/zaměstnavatel za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu romské komunity získala cenu Evangelická akademie v Praze (www.eapraha.cz). Na této vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole funguje od roku 1997 projekt Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Umožňuje velmi kvalitní vzdělání romským studentům, a to i dálkovou formou. Množství úspěšných Romů, kteří jsou absolventy této školy, je jedním z důkazů vysoké kvality a odbornosti.

 

Vedení církve si váží odvahy zpěváka Radka Bangy

Na slavnostním večeru při udílení cen promluvil vedle ministra kultury Daniela Hermana, velvyslance USA Andrewa Schapira, bývalého ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a dalších také romský hudebník Radek Banga. Moderátorka jej vyzvala, aby se vyjádřil ke společenské odezvě, kterou vzbudil jeho nedávný protest proti udělení ceny Český slavík 2016 skupině Ortel. Radek Banga řekl, že se stal terčem nenávistných slovních útoků včetně vyhrožování smrtí, ale nechce mluvit o této negativní stránce, nýbrž zdůraznit stránku pozitivní, totiž, že vzápětí začal dostávat také vyjádření na svou podporu. A těch bylo víc.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické si váží odvahy pana Bangy a je stejně jako on přesvědčena o tom, že rasistické a nenávistné projevy ve společnost nelze bagatelizovat a přecházet mlčením. Obrací se na sbory i jednotlivce s prosbou, aby na pana Bangu a na všechny, kdo jsou podobně ohroženi, pamatovali v přímluvných modlitbách i ve svých občanských postojích.

 

O nás:

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Kontakt: Jana Vondrová, 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz

1. 2. 2017, 10:57