Co dělámeMédiaTiskové zprávy

Co můžeme udělat pro svět? Zamyšlení v postním období

Sdílet na Facebooku

Co můžeme udělat pro svět kolem nás? I k takovému zamyšlení vede postní období, tedy čas před Velikonocemi, který letos začíná 14. února

Českobratrská církev evangelická nabízí lidem hned několik netradičních možností, jak postní dobu strávit, a to postní kalendář nebo akci Autopůst. Novinkou je kalkulačka, díky které si lidé spočítají skutečnou úsporu času při jízdě autem.

Postní kalendář (v příloze, FB událost) přináší na každý den jeden nápad na vyzkoušení něčeho nového, co prospěje člověku samotnému i jeho okolí. Někoho osloví jen některé náměty, jiný může jednotlivé body sbírat podobně jako třeba kešky nebo bobříky. Tuto „hru“ lze hrát sám se sebou, zapojit do ní rodinu nebo přátele.

Kalendář například nabízí náměty, jak si spočítat vlastní ekologickou stopu, jak se vyhnout nebezpečné chemii při úklidu, jak zodpovědně vybírat mobilní telefon nebo k čemu je dobrá občanská angažovanost. Neděle jsou vždy věnovány krátkému biblickému zamyšlení od evangelických farářů.

Druhou akcí je Autopůst (http://autopust.cz/, FB událost) – výzva strávit postní období (nebo alespoň jeho poslední týden) bez auta, či používání auta vědomě omezit. Tato akce se v České republice koná pravidelně od roku 2011 a účastní se jí několik stovek lidí. Inspirací se stala podobná akce v Rakousku a Německu. Na webu akce najdou zájemci i kalkulačku umožňující výpočet úspory času při jízdě autem.

Obě aktivity jsou impulsem k hlubší úvaze nad naším přístupem k životnímu prostředí. V Bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím Země, a měli bychom se k ní proto chovat zodpovědně. Ideálním cílem je, aby akce měly přesah i do pozdější doby a lidé si vyzkoušené možnosti trvale zachovali.

Akce připravil poradní odbor pro otázky životního prostředí Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí.

 

O nás:

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

 

Kontakt:

Jana Vondrová (mluvčí ČCE): 734 170 486, vondrova@e-cirkev.cz

6. 2. 2018, 16:28