Co dělámeMédiaCírkevní tisk

Církevní tisk

Sdílet na Facebooku

Českobratrská církev evangelická pravidelně vydává dva časopisy, dvakrát ročně Sbírku kázání a třikrát do roka Ekumenický bulletin v angličtině a němčině pro zahraniční zájemce o novinky v naší církvi.

ČESKÝ BRATR

Časopis Český bratr je měsíčník určený zejména členům církve. Vychází od roku 1924. Čtenářům předává aktuality z dění v církvi, pozvánky, reportáže z akcí, rozhovory se zajímavými lidmi či komentáře k současnému dění.

Roční předplatné činí 290 Kč, rozsah je 44 až 48 stran. Redakční uzávěrka každého čísla je vždy 15. den v měsíci. Časopis vychází kolem 10. dne následujícího měsíce. K dostání je ve sborech, v knihkupectví Kalich (Praha, Jungmannova 9), Brána (Praha, Ječná 19 ) a Cesta (Brno, Rašínova 5) nebo předplatitelům poštou. Objednávky přijímá redakce (ceskybratr@e-cirkev.cz, 224 999 236).

www.ceskybratr.cz

NOTA NEBE

Časopis nejen pro mladé evangelíky, který navazoval na časopis Bratrstvo. Název vznikl jako přesmyčka Nota bene. Nebe i proto, že v sekulárním světě je nebe srozumitelný a nenásilný pojem související s Bohem, vírou. Moderní a aktuální časopis se nevyhýbal ani kontroverzním tématům, problémy dnešního světa reflektoval křesťanskou optikou a na jeho přípravě se podíleli z větší části dobrovolníci. Ke konci roku 2018 bylo jeho vydávání zastaveno. 

www.notanebe.cz

SBÍRKA KÁZÁNÍ

Sbírku kázání začala vydávat Českobratrská církev evangelická po druhé světové válce, kdy byl v církvi nedostatek farářů. Obsahuje kompletní pořady bohoslužeb, tedy biblické texty, písně, modlitby a kázání. Vychází dvakrát ročně (koncem června a koncem listopadu). Každé číslo obsahuje 15 kázání, uspořádaných podle církevního roku. Roční předplatné činí 100 korun + poštovné. Objednávky přijímá redakce Českého bratra (ceskybratr@e-cirkev.cz, 224 999 236).

EKUMENICKÝ BULLETIN

Třikrát do roka vydáváme pro zahraniční zájemce o zprávy z Českobratrské církve evangelické, Diakonie ČCE a Evangelické teologické fakulty Ekumenický bulletin, a to v angličtině a němčině.

7. 11. 2016, 11:08