Aktuality
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm

Pozvání k modlitbě

Modlitby laiků na každý týden.

Od začátku školního roku 2020/2021 vám opět přinášíme modlitby laiků. Vždy v pondělí zveřejníme jednu modlitbu, která nás bude provázet nadcházejícím týdnem. 

Večerní modlitby z doby nouzového stavu naleznete zde.

19.10.2020

Pane Bože,
skláníme se před Tebou v čase
kdy mlhy a spadané listí věští začátek zimy
krátí se den a tmy je nějak příliš
druhá vlna pandemie stále sílí
děti nechodí do školy
rodiče ztrácí nervy i jistoty
zdravotníci a pečovatelé jsou vyčerpaní
farářům se vytrácí společenství
a mnohé z nás přepadají chmury.
Proto tě Pane prosíme
posiluj ty, kteří jsou nemocní nebo nemají dost síly
ty, kteří pečují o druhé a jsou nad míru vytížení
potěšuj všechny, kteří pláčou a jsou smutní
i ty, kteří trpí osaměním
povzbuzuj ty, kteří ztrácí naději na uzdravení
nebo na spravedlivé soudy
buď prosíme světlem všem
kteří nevědí jak dál.
Pane Bože, Otče náš
odevzdáváme se s důvěrou pod Tvou ochranu.

Jana Buzková

-----------------

12. 10. 2020

Všemohoucí Bože,

bojíme se toho, co neznáme. V této obtížné, zmatené a nejisté době Tě prosíme o pokoj pro celý svět.
V čase starostí o naše zdraví buď naší nadějí.
V čase mediálních zpráv, které nás někdy vedou až k panice a nahání nám strach, buď naší důvěrou.
V čase ohrožení a slabosti buď naší silou.
V čase trápení buď naší úlevou.
V čase rozdělení buď láskou, která sjednocuje.

Prosíme za všechny, jejichž všední den je výrazně poznamenán pandemií. Buď blízko nemocným a umírajícím i těm, kdo se cítí osaměle a nemají nikoho na své straně. Dej jim jistotu, že přes nutná opatření jsme s nimi stále spojeni ve Tvém Duchu.

Utěšuj ty, kdo po celém světě truchlí nad svými zemřelými. Daruj sílu a energii všem lékařům, záchranářům a pečujícím. Vědcům dej inspiraci a politikům moudrost a jasnost pro jejich správná rozhodnutí. Posiluj nás k solidaritě se všemi, kdo utrpěli velké materiální škody. Buď v rodinách, které v době karantény obtížně zvládají soužití. Dávej trpělivost a dobré nápady učitelům.

Milosrdný Bože, slituj se nad námi a neopouštěj nás. Posiluj naši víru a obohacuj nás o nekonečnou důvěru, že ty jsi Pán nad životem a smrtí.

Amen

Daniela Hamrová, 55 let, referentka pro ekumenu, Praha-Žižkov

-----------

05.10.2020

Pane Bože,
dej nám, prosím, naději, že ještě můžeme změnit tenhle svět k lepšímu. Dej nám nápady, jak my sami můžeme zamezit utrpení nejrůznějších zvířat a lidí. Dej nám odvahu to pak i provést. Děkuji Ti za to, že se o to mnozí už snaží, a prosím Tě, abychom je dokázali dostatečně podpořit.

Ještě Tě prosím, ať zvládneme brzo najít funkční očkování proti koronaviru, aby mezi lidmi přestal panovat strach a nevraživost z toho kdo, kdy a jak nosí roušku... Abychom se mohli přestat hádat, jestli to je jako chřipka nebo není, a v mysli se tak přestali dělit na ty racionálně uvědomělé na jedné straně a na zpanikařené ustrašence na straně druhé. Zbav nás, prosím, těchto zbytečných svárů a soudů.

A děkujeme Ti za to už zase slunečné podzimní počasí!

Amen.

Michaela Mazná, 21 let, studentka učitelství matematiky a informatiky, Praha

-------

28.09.2020

Pane Bože,
prosíme Tě za všechny nemocné na duši i na těle, uzdravuj je. Prosíme za ty kteří ztratili víru a naději, dávej se jim poznat. Zasévej do lidských srdcí lásku, štěstí a spokojenost, ať si navzájem neubližujeme.

Prosíme za lidi postižené válkou, ať najdou mír a pokoj. Prosíme Tě za politiky, dej jim moudrost a odvahu čelit špatnostem tohoto světa.

Děkujeme Ti za všechno, co v životě máme - za střechu nad hlavou, jídlo, rodinu a přátele. Odpusť nám, když tyto věci bereme jako samozřejmé a pomáhej těm, kteří toto z různých důvodů nemají.

Amen.

Marie Belingerová, zaměstnankyně GŘ ČD, Lysá nad Labem

------- 

21.09.2020

Milostivý Bože,
věříme, že jsi tu pro nás pro všechny.
Jsi s námi, i když my nejsme s Tebou.

Nacházíme se ve zvláštní době. Pro mnohé z nás může být obtížné vyznat se v tom, co máme a co nemáme dělat, co máme a co nemáme říkat. Prosíme, posiluj nás, dávej nám každý den poznat, že jsi s námi a že nás vedeš.

Prosíme Tě, dávej moudrost politikům našim, ale taky těm v zahraničí. Dej jim poznat, že sílu najdeme ve spolupráci.
Prosíme Tě, buď s lékaři, sociálními pracovníky, záchranáři a hasiči. Dávej jim sílu vykonávat dál svá náročná povolání.
Prosíme Tě, buď s učiteli, studenty, žáky a rodiči. Dej jim trpělivost a odhodlání dokončit započatou práci.
Pane Bože, víme, že se občas ztratíme. I přesto Tě ale prosíme, abys nám pomáhal nacházet cestu zpátky k Tobě.

Amen.

Ema Pospíšilová, studentka politologie, 22 let, Praha

------- 

14.09.2020

Hospodine, Pane náš,
v Tvé blízkosti je nám všem dobře. Ty každého přijímáš a dáváš nám novou naději a sílu.

Často nás tíží různé starosti, trápení, bolesti, klopýtáme životem, srážejí nás neúspěchy, rozechvívají obavy, podléháme nezdarům i vlastní malomyslnosti.

U Tebe však máme útočiště a pomoc vždycky připravenou. Ty nás střežíš, chráníš nás a držíš nás za ruku, abychom nikdy nepadli až k zemi.S otcovskou starostlivostí nám láskyplně otvíráš svoji náruč, utěšuješ naše srdce a pomáháš překonat naše slabosti. Dáváš nám vědět, že s Tebou se nemusíme ničeho bát. Ty jsi naší oporou, naší pevnou skálou, jsi s námi i uprostřed bouře.

Prosíme Tě, neopouštěj nás, i když na Tebe často zapomínáme. Náš nebeský Otče, smiluj se nad námi a daruj nám pokoj. 

Amen.

Adéla Rozbořilová, bohemistka a šéfredaktorka časopisu Český bratr, Letovice

-------

07.09.2020

Pane Bože,
děkujeme za uplynulý školní rok a prázdniny, které byly tak jiné než ty předchozí. Přijímáme od Tebe tolik dobrého. Prosíme, dávej nám sílu přijímat i to, co za dobré nepovažujeme.  

Prosím za všechny mladé lidi, kteří nastupují na svou vlastní cestu životem, za děti a vnuky, aby ve Tvém učení nacházeli maják a směr svých životních cest. Dávej jim moudrost v rozhodování.

Prosím Tě za děti, kterým rodiče nejsou dobrým příkladem, Ty sám je opatruj a veď. Prosím Tě za rodiče, kteří se trápí kvůli svým dětem, dávej jim sílu vytrvat v lásce, snášenlivosti, sílu budovat rodiny a dobré vztahy.

Prosím Tě za místa, kde jsou lidé nemocní, zoufalí, bezradní, ve válce..., buď jim nablízku. Opatruj nás od zlého a odpusť nám zlé věci, které jsme druhým přivodili.

Amen.

Jarmila Borecká, 61 let, Semonice

-------

31.08.2020

Pane Bože,
dlouho jsem hledal slova pro svoji modlitbu až jsi mě přesvědčil, že je to jednoduché. A tak díky za letní návštěvy nevlastních společenství, za známé od vidění, nové lidi jdoucí za tebou a za „ÉZetko*“ - atributy, skrze které mohu na kterýchkoliv bohoslužbách ČCE zažívat, že vše, co je Tvé, je mi přístavem k obnově ducha na cestách.

Amen.

Štěpán Esterle - 30 let, Drážní inspektor, Praha-Radotín (sbor ČCE Chrást)

(*ÉZetko = evangelický zpěvník)

31.08.2020, 16:13