Aktuality
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6689-Pozvani-k-modlitbe/index.htm

Pozvání k modlitbě

Modlitby laiků na každý týden.

Od začátku školního roku 2020/2021 vám opět přinášíme modlitby laiků. Vždy v pondělí zveřejníme jednu modlitbu, která nás bude provázet nadcházejícím týdnem. 

Večerní modlitby z doby nouzového stavu naleznete zde.

 

21.09.2020

Milostivý Bože,
věříme, že jsi tu pro nás pro všechny.
Jsi s námi, i když my nejsme s Tebou.

Nacházíme se ve zvláštní době. Pro mnohé z nás může být obtížné vyznat se v tom, co máme a co nemáme dělat, co máme a co nemáme říkat. Prosíme, posiluj nás, dávej nám každý den poznat, že jsi s námi a že nás vedeš.

Prosíme Tě, dávej moudrost politikům našim, ale taky těm v zahraničí. Dej jim poznat, že sílu najdeme ve spolupráci.
Prosíme Tě, buď s lékaři, sociálními pracovníky, záchranáři a hasiči. Dávej jim sílu vykonávat dál svá náročná povolání.
Prosíme Tě, buď s učiteli, studenty, žáky a rodiči. Dej jim trpělivost a odhodlání dokončit započatou práci.
Pane Bože, víme, že se občas ztratíme. I přesto Tě ale prosíme, abys nám pomáhal nacházet cestu zpátky k Tobě.

Amen.

Ema Pospíšilová, studentka politologie, 22 let, Praha

------- 

14.09.2020

Hospodine, Pane náš,
v Tvé blízkosti je nám všem dobře. Ty každého přijímáš a dáváš nám novou naději a sílu.

Často nás tíží různé starosti, trápení, bolesti, klopýtáme životem, srážejí nás neúspěchy, rozechvívají obavy, podléháme nezdarům i vlastní malomyslnosti.

U Tebe však máme útočiště a pomoc vždycky připravenou. Ty nás střežíš, chráníš nás a držíš nás za ruku, abychom nikdy nepadli až k zemi.S otcovskou starostlivostí nám láskyplně otvíráš svoji náruč, utěšuješ naše srdce a pomáháš překonat naše slabosti. Dáváš nám vědět, že s Tebou se nemusíme ničeho bát. Ty jsi naší oporou, naší pevnou skálou, jsi s námi i uprostřed bouře.

Prosíme Tě, neopouštěj nás, i když na Tebe často zapomínáme. Náš nebeský Otče, smiluj se nad námi a daruj nám pokoj. 

Amen.

Adéla Rozbořilová, bohemistka a šéfredaktorka časopisu Český bratr, Letovice

-------

07.09.2020

Pane Bože,
děkujeme za uplynulý školní rok a prázdniny, které byly tak jiné než ty předchozí. Přijímáme od Tebe tolik dobrého. Prosíme, dávej nám sílu přijímat i to, co za dobré nepovažujeme.  

Prosím za všechny mladé lidi, kteří nastupují na svou vlastní cestu životem, za děti a vnuky, aby ve Tvém učení nacházeli maják a směr svých životních cest. Dávej jim moudrost v rozhodování.

Prosím Tě za děti, kterým rodiče nejsou dobrým příkladem, Ty sám je opatruj a veď. Prosím Tě za rodiče, kteří se trápí kvůli svým dětem, dávej jim sílu vytrvat v lásce, snášenlivosti, sílu budovat rodiny a dobré vztahy.

Prosím Tě za místa, kde jsou lidé nemocní, zoufalí, bezradní, ve válce..., buď jim nablízku. Opatruj nás od zlého a odpusť nám zlé věci, které jsme druhým přivodili.

Amen.

Jarmila Borecká, 61 let, Semonice

-------

31.08.2020

Pane Bože,
dlouho jsem hledal slova pro svoji modlitbu až jsi mě přesvědčil, že je to jednoduché. A tak díky za letní návštěvy nevlastních společenství, za známé od vidění, nové lidi jdoucí za tebou a za „ÉZetko*“ - atributy, skrze které mohu na kterýchkoliv bohoslužbách ČCE zažívat, že vše, co je Tvé, je mi přístavem k obnově ducha na cestách.

Amen.

Štěpán Esterle - 30 let, Drážní inspektor, Praha-Radotín (sbor ČCE Chrást)

(*ÉZetko = evangelický zpěvník)

31.08.2020, 16:13