Aktuality

Večerní modlitba na čtvrtek 9. dubna

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

VEČERNÍ MODLITBA NA ČTVRTEK 9. DUBNA 2020

Pane Bože,

dnes jsme ustrašení víc než dříve, a proto se k Tobě obracím s ještě větší vroucností.

Prosím, buď v těchto dnech při všech nemocných. Nejen při těch nakažených virem, ale při všech v bolestech, často na konci života.

Buď s těmi, kteří jejich trápení vidí a pomáhají jim ho snášet.

Prosím, zachovávej sílu a zdraví našich lékařů, kteří jsou teď pod obrovským náporem. Ukazuj nám cesty, jak těmto lidem vyjádřit vděčnost a dodají jim sílu, smysl a naději k práci. Chci také poprosit za všechny, kteří jsou momentálně v nouzi, ale jsou kvůli pandemii přehlíženi. Ať o lidi na hranicích, ve válkách či třeba osamělé lidi. Buď s nimi.

Zároveň chci moc poděkovat, za naději, kterou nám dáváš.

Chci poděkovat za Bibli, kterou je čas v těchto dnech studovat.

Děkuji za knihu Jób, která nám ukazuje, že vždy může být hůř, ale také to, že vždy je naděje. Děkuji Ti za knihu Zjevení, stejně jako za Kazatele.

Děkuji za moderní prostředky, díky kterým můžeme bohoslužby sledovat z domu a díky kterým můžeme být ve spojení s přáteli na dálku.
Na závěr Tě chci poprosit, dej nám odhodlání být doma, poslouchat nařízení vlády a chránit tak naše bližní od koronaviru. Je to pro nás těžké.
Díky.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Štěpán Pikna, 19 let, student z Brna - Hatí

Foto: Vojta Zikmund

 

...........................

8. DUBNA 2020

Bože, Otče náš milostivý,

uprostřed bezradnosti a obav z příštích dnů chceme ti děkovat za všechny ty, kteří se v nastalé situaci nenechali ovládnout devastujícím strachem, či jenom sebezáchovnými myšlenkami, ale uměli se rozhlédnout kolem sebe a nezištně vyjít k pomoci potřebným.

Jejich obětavost a ochota ke službě odkazují k základním lidským hodnotám, které naše sebejistá konzumní civilizace tak ráda přehlíží, podceňuje, či se jim přímo vysmívá.

Budeme mít, Hospodine, po nynějším čase úzkosti a zkrotlosti dost sil k tomu alespoň něco pochopit?

Bože, smiluj se.

 

- vlastní modlitba -

 

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Balcar, 74 let, učitel hudby v penzi

...........................

7. DUBNA 2020

Milý Pane,

prosíme Tě, dej nám sílu v bouřlivém čase, kdy zakoušíme mocnost viru.
V nejisté chvíli, kdy ochromen je celý svět.
V okamžicích, kdy bojíme se čísel a omezujících vět.
Dej, ať nezlomí nás strach a úzkosti.
Dej, ať je to dar, který nás k Tobě obrací.
K Tobě, k víře, do rodin a k vzájemné blízkosti, k moudrosti, starosti o druhé a k lidskosti.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Pešková, 40 let, fyzioterapeutka z Teplic

...........................

6. DUBNA 2020

Bože, Ty jsi věčný,
nacházíš nás v obavách, kterých jsme plni,
znáš všechny touhy, kterých jsme přesyceni.

A nyní stojíme, tak moc se bojíme,
o čas, o lásku, o život náš i bytí,
o sílu, o práci, o blízké lidi,
o svobodu, o dny, o starý svět,
ten v sobě držíme a chceme ho zpět,
co přijde nevíme, jen k Tobě se modlíme.

Bože, dej nám víru,
že najdeme novou sílu,
neznámou dobu překonat.

Bože, dej nám sílu,
vzbudit v sobě víru,
že společně smíme dál putovat.

Bože, dej nám lásku,
ať nedáme bližní v sázku,
všem nové zítřky chceme zvěstovat.

Klid v srdcích našich plyne,
ta doba zlá pomine,
láska duši střeží,
člověk v Tebe věří,
život jednou měří,
Bože smiluj se.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil David Tomáš, 41 let, Pardubice

--------------------

5. DUBNA 2020

Díky, Pane Ježíši, za to, že ses nám dal poznat.
Díky za to, že to ty sis nás vyvolil.
Díky za naději, kterou můžeme mít skrze to, cos pro nás na kříži udělal.
Právě v tomto jarním období, kdy se vše kolem nás začíná probouzet ze zimy, můžeme tak nějak víc naději vnímat a pociťovat, a to i přesto, že okolnosti kolem nás jsou nepříznivé. A to i přesto, že zprávy, které slyšíme, v nás mohou vyvolávat strach a úzkost.
Dej, ať nezapomínáme na to, že ty jsi Vítěz nad každou nemocí a dokonce i nad smrtí.
Prosíme, dej, ať tu naději dokážeme sdílet.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Eva Urbanová, 43 let, asistentka pedagoga ze Svébohova

--------------------

4. DUBNA 2020

Kriste, náš Pane, bratře, příteli,

zaskočila nás pandemie koronaviru a omezuje nás mnohem víc, než jsme si v tomto čase půstu chtěli odříct sami. Chybí nám osobní setkání a volnost pohybu, vadí nám nejistota blízké i vzdálenější budoucnosti, obáváme se o své nejbližší i o sebe. Nevíme si rady s časem, se změnami, se zprávami, se svými myšlenkami.

Děkujeme, že pro Tebe zákaz vycházení ani vcházení neplatí, že s Tebou můžeme být kdykoli, blízko, bez roušky. Děkujeme, že slyšíš a - jsme-li připraveni slyšet my - odpovídáš. Děkujeme, že krize, ohrožení a omezení je - podobně jako půst - také příležitostí. Příležitostí soustředit se na to podstatné, na to, co nese náš život, co mu dává smysl a nám naději, co nás uzdravuje ze strachu. Na Tvé vítězství nad smrtí.

Prosíme za ty, na kterých nám záleží. Prosíme za ty, kdo nesou tíhu boje s pandemií. Prosíme za ty, kdo ztrácejí naději a víru. Ať jim Tvá láska skrze nás pomáhá obstát.

 

- vlastní modlitba -

 

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Tomáš Lavický, 59 let, ajťák z Chrudimi

..........................

3. DUBNA 2020

Bože, Otče, který miluješ každého z nás,

voláme k Tobě a prosíme o posilu do těchto dní. Prosíme, pomáhej nám překonávat znepokojení a obavy, ať se nenecháme sevřít strachem, dokážeme čelit panice a chovat se zodpovědně. Chraň nás a naše nejdražší na těle i na duchu.

Dej, ať v Tobě nalézáme klid a vyrovnanost a dokážeme je přenést i do svého okolí. Ukazuj nám, kde a jak je nás třeba a dávej nám dostatek morálních i fyzických sil takové příležitosti neodmítnout a od nich neutéct. 

Svou obrovskou mocí ochraňuj zdravotníky. Posiluj je v jejich únavě a vyčerpání, chraň jejich těla před nákazou a jejich duše před podrážděností a sobectvím pacientů.

Prosíme, sešli Ducha Svatého na ty, kteří rozhodují o všeobecných opatřeních, ať jsou jejich rozhodnutí moudrá.

Do Tvé ochrany vkládáme sebe i své milované, s pokorou a důvěrou Ti odevzdáváme tuto situaci. Tvá moc ať se zjevuje v každý čas. Tobě budiž věčná sláva.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Martina Jůzová, 51 let, projektantka z Hradce Králové

...........................

2. DUBNA 2020

Milý Pane Bože,

chválíme svět, který jsi stvořil a ve kterém nám bylo dopřáno žít.

Žasneme při pohledu na jeho nesmírnost a složitost, ale také nám nahání strach.
Cítíme se ve světě malí a ztracení a čím více můžeme nahlédnout do jeho složitosti, rozlehlosti a propojenosti, tím více nás leká.

Bojíme se i toho, čím jsme my lidé k té složitosti, byť i jen v rozměrech planety Země, přispěli. Nahání nám strach virtuální svět, kterým jsme naši Zemi omotali jako sítí.

Nejsme si jistí, zda jsme Tvé dobré dílo zase jednou nezaneřádili svým lidským zlem.

Dobrý Pane Bože,

prosíme o rozum, o jasný a střízlivý pohled v současné krizi, která nás ochromuje a izoluje,
ale současně nám i nabízí vidět to, čím jsme mohli přispět k Tvému dílu, jako požehnání.

Děkujeme Ti za dar lidské vynalézavosti a zvídavosti, který přispěl k tomu, že dnes v časech krize, můžeme zůstávat ve spojení se svými blízkými a vůbec se svými spoluobčany alespoň pomocí té virtuální sítě.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Miloš Ferjenčík, vysokoškolský učitel a výpomocný kazatel z Choltic (sbor ČCE Heřmanův Městec)

..............

1.4.2020

Pane Bože,

prosíme Tě, buď s námi v tyto dny nejistoty a strachu.

Buď s opuštěnými, dávej naději na uzdravení nemocným.

Dávej moudrost, odvahu a sílu mocným v jejich bezmoci, chaosu a zmatku.

Chraň, opatruj a posiluj zdravotníky a všechny, kteří pečují o nemocné, kteří chrání zdraví a bezpečnost druhých, kteří pomáhají ostatním.

Chraň nás před virem sobectví, bezohlednosti a hlouposti.

Děkujeme za příležitost nespěchat,

děkujeme za možnost být se svými blízkými, naslouchat svým rodičům i dětem,

děkujeme za zájem a podporu svých kamarádů, přátel a sousedů.

Děkujeme za naději do příštích dnů.

Děkujeme, že jsi s námi.

 

 - vlastní modlitba -

 

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Ruth Kopecká, penzistka, dříve: výpravčí vlaků, vedoucí pošty, manažerka v ČSOB, FR, PR, sociální pracovnice v Diakonii, Střítež nad Bečvou
Foto: Vojta Zikmund

................

31.3.2020

Pane Bože,
ve chvíli ztišení a zklidnění ducha i těla skládám tu slova své malé modlitby.
Rok co rok těším se na půst, jímž se nechávám vytrhnout z koloběhu dnů,
ve kterém uvolněný čas naplňuji tím, k čemu jindy prostor hledám stěží.
Uprostřed půstu přišel teď nečekaně půst od bohoslužebných setkání.
Nesejdou se často ani dva neb tři.
Najednou tu něco chybí. Společenství, sdílení.
Jsem ale vděčný i za tohle vytržení.
Všichni naráz ho teď prožíváme sami, či v kruhu svých blízkých.
Otevírá se nám soukromý prostor pro rozjímání a setkání s Tebou.
Pro dotek toho, na čem fakt záleží.
Tnout do živého, jít do hloubky. Až na dřeň.
Zavřeni v komnatách, či v lůnu přírody, máme tu možnost úplně nového prožitku.
Děkuji!

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Jan Kučera, advokát z Prahy

30. 3.2020
.............................
Náš nebeský Otče,
voláme k Tobě v tomto těžkém čase. Ty jediný jsi náš Zachránce.

Posilni naši důvěru v Tebe. Ať víme, že na Tebe můžeme spoléhat v každé chvíli našeho života - v době, kdy se radujeme, ale i v době, kdy cítíme ohrožení zdraví, ohrožení života.

Dej, ať nepropadáme beznaději, zoufalství, panice, jak to s námi bude. Vždyť Tys řekl, že nás nikdy neopustíš, nikdy se nás nezřekneš.
Prosíme Tě, ať s touto jistotou složení naděje v Tebe se můžeme probouzet do dalších pro nás nesrozumitelných dnů. Vezmi naše životy do svých rukou.

 - vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Modlitbu připravila Dita Bartolšicová, 44 let, učitelka hudby z Ostravy

...............

29.3.2020

Svatý Bože a Otče náš v Pánu Ježíši Kristu.

Obracíme se k Tobě a hledáme u Tebe pomoc.

Přicházíme proto, že jsme poznali, že jsi dobrý Bůh, že nás máš rád a že Ti na nás záleží. Děkujeme Ti za to, chválíme Tě a oslavujeme. Děkujeme Ti za to, že nám rozumíš a víš, co prožíváme.

Přimlouváme se za všechny nemocné, nakažené koronavirem, za všechny, kteří mají strach a s obavou se dívají do příštích dnů.

Prosíme Tě za rodiny, dej jim dobrý společný čas, prosíme za všechny zdravotníky a ostatní, kteří jsou velmi vytíženi. Prosíme Tě za vládu, aby dělala moudrá a rychlá rozhodnutí ke zvládnutí situace a k ochraně občanů.

Děkujeme Ti za to, že Tvoje slovo platí a že v Bibli můžeme číst mnohá zaslíbení a ujištění, že jsi s námi a že se nemusíme bát. Mnohokrát nám říkáš „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh.“

Prosíme Tě Pane, pomoz nám spoléhat na Tvoje slovo a důvěřovat Ti a Tvůj pokoj šířit kolem nás.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Modlitbu připravila Jana Horáková, 60 let, současná penzistka a dříve hospodářka na Obecním úřadě, Horní Krupá

...................

28. 3. 2020

Pane!

Voláme k Tobě každý den. Vyslyš nás, když za Tebou přicházíme i dnes.

Děkujeme Ti, že jsi s námi v každé době, že nad námi držíš ochrannou ruku. Víme, že se na Tebe můžeme spolehnout. Věříme, že nás povedeš tou správnou cestou a že se dostaneme přes všechny překážky – ty všední i neobvyklé. A v důvěře, kterou v Tebe vkládáme, Tě v těchto časech především prosíme:

  • Tato doba může být pro někoho darem a pro někoho těžkou zkouškou. Přimlouváme se za rodiny. Dej, ať je tento čas pro ně možností smíření a pochopení, nikoli svárů a hádek.
  • Prosíme Tě, Pane, za všechny staré lidi. Dej, ať na ně ani v pokoronavirové době nezapomeneme. 
  • Dej, aby vnoučata chodila svým prarodičům pro nákup i za běžného stavu, aby jim příbuzní volali a psali s takovou intenzitou, s jakou se to děje v těchto dnech.
  • Hospodine, přimlouváme se za všechny, kteří jsou teď sami nebo se cítí opuštěni, jsou vystrašeni a nemají se o co nebo o koho opřít. Buď jim i nám oporou. Pomáhej nám zvládat nelehké úkoly, které nás čekají. Kéž jsme pak my schopni pomáhat lidem kolem nás, kteří to potřebují.
  • Povzbuzuj všechny nejisté, kteří nevědí, jak s náhle získaným časem naložit. Buď s nimi a pomáhej jim hledat možnosti, jak využít tyto chvíle k něčemu dobrému.
  • Prosíme Tě, Bože, dej, ať si začneme vážit naší svobody, jejíž omezení teď pociťujeme. Prosíme Tě také za ty, jejichž svoboda je omezována i mimo dobu pandemie. Dávej jim odvahu a sílu bojovat.

Pane náš, děkujeme Ti za všechny lékaře, zdravotní sestry a další pomocný personál v nemocnicích. Prosíme, dávej jim sílu čelit nebezpečí každý den.

Pane Ježíši Kriste, daruj nám radost, abychom neupadali na mysli. Daruj nám porozumění, abychom dovedli být citliví ke svým bližním. Daruj nám pokoj a zůstávej s námi. Tobě, Bože Otče i Synu i Duchu svatý, buď sláva po všechny věky věků.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravil pražský seniorátní odbor pro mládež, věk 16 - 22

Foto: Vojtěch Zikmund

 

................

27.3.2020

Bože,

děkujeme Ti za to, že jsi s námi stále. Díky Ti za to, že jsi nám dal církev, sbor, kde máme svoje kolegy ve víře. Díky za online bohoslužby, modlitby a zamyšlení, které nám na chvíli nahradí společenství v kostele.

Prosíme Tě za to, abychom zvládli tuhle dobu, abychom měli dost síly a motivace k tomu doma nezakrnět. Naopak, prosíme, abychom čas strávený doma dobře využili. Prosíme Tě, abychom jen nečekali, až „se to přežene“, ale abychom i v této době nacházeli příležitosti, ve kterých můžeme někomu pomoci, ve kterých si můžeme najít čas sami na sebe a na tebe.

Prosíme Tě, abys nám pomohl překonávat paniku jak v sobě, tak i v druhých. Prosíme Tě, daruj nám radost, aby nám nebylo smutno. Díky za nové příležitosti a nové hezké věci, které se v této době v našich životech objevují. Dej nám prosím oči k tomu, abychom jich viděli stále víc!

Díky za solidaritu, která se probudila v Česku, za lidi šijící roušky, pomáhající s nákupy či hlídáním dětí. Díky za zdravotníky! Děkujeme také za naši vládu a prosíme za to, aby rozhodovali nejlépe, jak jen je možné.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravila Daniela Matoušová, 24 let, studentka – Veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd UK

Foto: Vojtěch Zikmund

.................

26. 3. 2020

Pane Bože,
děkujeme Ti za každý život, který jsi dal. Za vše, co jsi stvořil, za celou naši zemi. Nacházíme se v posledních dnech v těžkých chvílích, jak celá společnost, tak i rodiny a jednotlivci.
Věříme v Tvoji nekonečnou lásku, a i v to, že jsi v těchto dnech s námi, s každým osobně.
Jsi zde a dáváš nám sílu překonat toto období.

Rádi bychom se v tento čas přimlouvali za tvoji bezednou lásku k nám, za Tvoji milost a Tvoji útěchu. I v tento čas, když nás uzavírá a omezuje koronavirus, prožíváme osobní těžkosti. Ztrátu blízkých, problémy v rodinách, těžkosti v práci, osobní otázky o smyslu života.
Ale věříme, že v Tobě a v Tvé přítomnosti na Zemi můžeme najít naději, lásku a pokoj.

Přimlouváme se v tento čas za všechny, které potkalo něco zlého či smutného. Za ty, kteří ztratili někoho blízkého, za opuštěné děti, za rozvrácené rodiny, za lidi, kteří jsou opuštěni.
I v osobních těžkostech se přimlouváme za lidi, co nás drží nad vodou. V první řadě jsou to naše rodiny, přátelé.

Ale hlavně se přimlouváme za ty, co jsou v první linii. Lékaři, zdravotnický personál, záchranáři, hasiči, policisté. V první linii jsou i všichni duchovní a církevní pracovníci, kteří v tento čas nabízí své služby všem, kteří to potřebují. Pane, dávej jim sílu vytrvat, sílu odhodlání a sílu se nezlomit. Všem jim patří velké díky.

Pane, věříme, že s Tebou, tento čas překonáme a že nám dáš sílu, abychom nemysleli jen na
sebe, ale mysleli na všechny kolem nás. Pane, Tvoje láska ať s námi zůstává po všechny dny.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravil Štěpán Groll, 34 let, pražský učitel původem z Ostravy
Foto: Vojtěch Zikmund

Ekumenická rada církví nás zve k tomu, abychom se každý den ve 12.00 spojili v přímluvných modlitbách takovou formou, jaká je komu blízká a jakou komu Duch svatý položí na srdce.

.................

25.3.2020
Pane,
prožíváme složité období. Celý svět je v tom až po uši.
Prosíme, nauč nás se na Tebe spoléhat. Zase a znovu. Kéž se nám daří v Tobě nalézat podporu a utěšení.
Prosíme i za politiky po celém světě. Kéž volí moudrá řešení a daří se jim najít slova vlídnosti a uklidnění.
I v této době však děkujeme za radost. Za radost z toho, že je venku pěkně, že se na nás někdo vlídně usměje…
Kéž ani v tuto těžkou chvíli nezapomínáme na postní období. Víme, že nás máš rád a jsi s námi. Dokonce nás máš rád tak moc, že jsi obětoval svého vlastního syna.
Děkujeme za to!

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Magdalena Stahrová, 27 let, kameraman ve výcviku z Arlesey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Foto: Vojtěch Zikmund

.................

24. 3. 2020

Náš Pane a Bože,
prosím za ty, kteří teď trpí kvůli nemoci, ať už vlastní nebo svých blízkých a cítí se zoufalí a bez naděje.
Prosím Tě za ty, kdo mají strach. O sebe, o své blízké, z ostatních lidí nebo jen z toho vyjít z domu.
Prosím za ty, kdo jsou v tom sami.
Prosím, uzdravuj těla i duše a dej ať vše s pokorou přečkáme.
Dej, ať všichni znovu najdeme klid.
Ať máme sílu si pomáhat a chovat se k sobě lidsky v době, kdy je to potřeba nejvíc.
Děkuji za Tvou přítomnost, lásku a naději, že se nemusíme bát ničeho zlého.
Vždyť s námi jsi Ty.

- zde můžete doplnit vlastní modlitbu -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Hana Raurová, 19 let, studentka z Brna - Vinohrady
Foto: Vojtěch Zikmund

................

23.3.2020

Hospodine,
děkujeme Ti, že nás máš rád, že jsi umožnil život a my ho můžeme žít.
Vyznáváme, že se nám vědomí tohoto jedinečného obdarování vytrácí a podléháme různým strachům.
Prosíme Tě, posiluj naši víru. Dávej nám poznávat svoji láskyplnou přítomnost – v našich bližních, ve všem dobrém, co smíme zažívat a užívat.
Prosíme, abychom měli schopnost a sílu rozpoznávat nejrůznější pokušení, abychom dokázali čelit zlu v nás i kolem nás.
Dopustíme-li se něčeho zlého, dej, ať si to umíme přiznat, Tobě i bližním to vyznat a činit pokání, v přijetí Tvé milosti a odpuštění, abychom pak měli odvahu vykročit do dalšího života.
V Tobě nalézáme naději i v této výjimečné době, kdy nás rozsáhlá nákaza znovu učí pokoře, ohleduplnosti, trpělivosti a orientaci v sobě samých.
Prosíme Tě za všechny trpící i za ty, kdo o ně pečují.
S důvěrou se svěřujeme do Tvé milostivé péče.

- zde můžete doplnit vlastní modlitbu -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravil Jan Esterle, 52 let, učitel ZUŠ z Chrástu u Plzně
Foto: Vojtěch Zikmund

.................

22. 3. 2020

Bože,
celý národ šije roušky, aby zakryli svou tvář, Ty však svou tvář neskrývej.
Lidé se bojí podat si ruku, Ty však svou nenech v kapse.
Lidé se uzavírají do pevností svých domovů, Ty se však od nás neodtahuj.
Ať se necháme nakazit Tvou vírou.
Ať si předáme Tvoji naději.
Ať se mezi námi šíří Tvá láska, rychleji než koronavirus.

- zde můžete doplnit vlastní modlitbu -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Olga Pikousová, 54 let, chůva v mateřské škole z Českých Budějovic

Modlitbu můžete doprovodit písněmi z Evangelického zpěvníku.

20.03.2020, 19:20