Aktuality

Modlitby pro každý den

VEČERNÍ MODLITBA NA ÚTERÝ 30. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,

Chválím tě za dnešní den i za dny, které mu předcházely. Chválím tě za to, co jsme od tebe dostali i za lidi, se kterými jsme se mohli setkat. Chválím tě za všechny příležitosti k vzájemnému sdílení a posilování ve víře. Chválím tě ale hlavně za tvého syna, Ježíše Krista.

S ním vstoupila do našeho světa skrytá moc tvé milosti, pravdy, lásky a naděje. Prosím tě, nech ji svým Duchem působit i na nás, abychom poznali, co je v našich životech skutečně důležité.

Přiznávám, že si mnohdy nevíme rady. O to víc tě prosím o moudrost, vynalézavost a pohotovost, abychom dokázali být tvými dobrými služebníky.

Prosím tě, probouzej v nás odpovědnost za to, co děláme, jak se rozhodujeme a jak žijeme.

Ať neděláme jen to, co je pro nás zrovna výhodnější, pohodlnější nebo to, z čeho máme větší prospěch. Ale ať dokážeme žít s ohledem na druhé i s ohledem na životní prostředí.

Prosím tě, ať se dovedeme radovat, že navzdory našim přešlapům nás neopouštíš a že nám dáváš šanci začínat znovu.

Prosím tě, ať jsme pomocí těm, kdo nás potřebují. Ať dovedeme srozumitelně vyznávat to, čemu věříme.

Prosím tě, zůstaň s námi tuto noc i následující dny letních prázdnin a dovolených.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE

Slovo na doma i večerní modlitby uzavírají 30. června 2020 svou první "koronavirovou" etapu, každopádně ale nekončí. V době prázdnin bude jen úvah a modliteb prázdninově méně. Chceme v tuto chvíli velmi poděkovat laikům, farářkám a farářům, kteří se do příprav zapojili. Bylo jich dohromady přes 200! Pro většinu z nás to byla a je nová zkušenost a my jako redakční minitým jim chceme ze srdce poděkovat za ochotu, nasazení a včasná a rychlá dodání. A budeme moc rádi, když vám úvahy a modlitby budeme přinášet i nadále.

Asi největší dík zaslouží Pavlína Junová, která se v čase krize chopila oslovování velké části laiků pro večerní modlitby.
Hezký den a prázdniny přejeme za redakční tým Jirka Hofman a Martin Balcar a připojujeme se k přání Dana Ženatého: "Milí přátelé, přeji vám pěkný den, krásný začátek léta a prázdnin, čas dovolených. Ať tam, kde budete, vás Pán Bůh provází a jeho milost se vás dotýká."

Na odkazu Církev doma najdete veškeré odkazy a podklady, které byly vydány v době karantény.

------------------------------------

PONDĚLÍ 29. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Otče náš, pane Ježíši, Duchu svatý,

Děkuji Ti za dnešek, který přišel od Tebe jako dar nových začátků. Nových možností projevů lásky, vděčnosti.
Děkuji Ti za lidi kolem mne, za rodiče, sourozence s rodinami, partnera, děti, přátele. Za ostatní lidi, ve kterých mohu vidět díky Tobě své bližní.
Děkuji za chvíle radosti, pokoje i za chvíle bolesti a smutku, ve kterých jsi mne nesl a byl blízko mne.
Děkuji za krásu kolem, za životadárný déšť, kterým jsi napojil tuto zem. Pomoz nám vidět Tvé dary, žasnout nad krásou, radovat se.
Děkuji, že ses sklonil i ke mně, jsi také můj Bůh a můj Pán. Kéž Tě nezapírám a vzdávám Ti vždycky a ve všem čest a chválu.

Prosím za lidi zoufalé, za ty, kteří si neví rady.
Prosím za ty, kteří se smiřují s těžkou diagnózou, se svoji nemohoucností, se svým postižením.
Prosím za ty, kteří mají bolesti, za ukřivděné, ponižované, týrané.
Prosím, dávej sílu všem, kdo se starají o druhé.

Pane, prosím, smiluj se.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Hana Skleničková

 

-----------------------

28. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Hospodine,

prosím Tě za blížící se letní prázdniny. Za dobu, na kterou se spousta z nás tolik těší.
Prosím Tě za všechny celocírkevní pobyty, sborové dovolené, mládežnické akce a tábory pro ty nejmenší z nás.
Za organizátory podobných akcí si k Tobě troufám volat slovy písně 672 z dodatku evangelického zpěvníku: „Dej nám moudrost, odvahu“.

Pomáhej nám utvářet dobrou atmosféru, která je jedním ze základních stavebních kamenů skvělého zážitku, který si mohou účastníci odvézt domů. Prosím Tě za všechna zranění, která k létu neodmyslitelně patří. Dej, ať je jich co nejméně a ať nejsou nikterak vážná. Prosím Tě za všechny zdravotníky, kteří na sebe ve svém volném čase berou obrovskou zodpovědnost za druhé.

Hlavně my z větších měst trávíme během léta v přírodě více času než obvykle. Pomáhej nám uvědomovat si, jak jsou pro nás pole, louky, lesy a jejich obyvatelé důležití. Prosím Tě, ať jsme lepšími správci Tvého stvoření. Dej, ať nasloucháme odborníkům a ať můžeme i malými činy jít příkladem ostatním, kteří třeba nemají k přírodě takový vztah.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Kryštof Sojka, student z Prahy

-----------------------

27. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Ty jsi velký, Pane, Tobě sláva zvláště,
Ty odíváš se světlem místo pláště,
Ty jsi veliký, Pane, nad vodami všemi,
Ty rosíš nad vyprahlou sluncem zemi.

Rozhodíš hrst, jsme nasyceni,
odvrátíš tvář, jsme zarmouceni,
ducha nám vezmeš, v nic se rozpadáme,
ducha nám vdechneš, ihned ožíváme.

Ty jsi veliký, Pane, řidič našich kroků,
nedej nám bloudit ve hluboku.

Ó, Pane Ježíši Kriste, veď mne cestou svou,
ať nechodím tmou,
zasviť mi, Ty hvězdo jasná, na cestu mé pouti,
provázej mne, sílo božská,
s Tebou chci jen plouti,
neodvracej zraky svoje, božská Lásko, ode mne
a svým okem provázej mne –
navrať mi mé milené.

Navrať mi klid a božskou lásku,
dej mi dopřát pokoje,
bolu mého přeruš pásku
a v nitro vlej nápoje.

V Tebe věřím, v Tebe doufám,
Tys ta síla nejvyšší,
před Tebou se, Bože, skláním
ve své lásce nejčistší.
Volám si Tě za lékaře,
až mi bude bolno tak,
volám si Tě k ulehčení,
Ty léky máš, nás dobře znáš –
chrániž nás, Bože, svou mocnou pravicí!

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Tuto modlitbu vězňů učila Milada Horáková své spoluvězně v terezínské Malé pevnosti

-----------------------

26. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Bože,

někdy nevím, jak Ti říkat.

Kým pro mě jsi?

Kde Tě najdu? V srdci? V očích druhých? V přírodě?

Toužím po Tvé spravedlnosti.

Toužím po Tvé lásce.

Toužím po Tvé moci.

Toužím po Tvém odpuštění.

Toužím po naději, která vychází z Tebe.

A tak prosím: Bože, buď!

 - vlastní modlitba -

 

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Pavlína Junová, 33 let, psycholožka z Pardubic

----------------------

25. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože, děkuji Ti za další den, který jsem mohl strávit se svými blízkými obejmutý ve Tvé laskavé náruči.

Děkuji Ti za úsměvy, hudbu a další radosti, které jsem dnes dostal.

Děkuji za lásku, kterou jsem mohl zároveň přijímat i dávat.

Pomáhej mi prosím, abych ani při každodenních starostech nezapomínal na to, že o mě stojíš, čekáš na mě, jdeš mi naproti.

Oslovuj mě a ber za ruku, když kolem Tebe procházím bez povšimnutí.

Dej mi prosím vnímavost, abych Tě slyšel, když mě voláš.

Opatruj prosím všechny moje blízké. Myslím na ty, které mám tak rád a můžu jim to říkat.

Myslím i na ty, kterým už to říct nemůžu.

Opatruj prosím všechny, kteří jsou odkázaní na pomoc ostatních lidí.

Posiluj prosím ty, kteří pomáhají druhým.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Michal Soukup. Lysá nad Labem

-----------------------

24. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Pane Bože,
děkujeme ti za domov, kam se můžeme vracet. Prosíme tě za všechny, kteří se vracet domů nemohou.
Děkujeme ti, že po dni plném starostí a spěchu můžeme odpočívat. Prosíme tě za ty, kteří odpočívat nemohou nebo to neumí.
Děkujeme ti za všechno, na co se můžeme těšit. Prosíme tě za ty, kteří se už z ničeho těšit nedovedou.
Děkujeme ti i za všechny malé hezké věci, které nás každý den potkávají. Prosíme za ty, kterým se takové drobnosti ze života vytratily.
Děkujeme ti za lidi kolem nás, kteří nám pomáhají, když si nevíme rady. Prosíme tě za ty, kteří nemají nikoho.
Děkujeme ti, že tohle všechno máme komu v modlitbě svěřovat. Prosíme tě, dávej se poznat i těm, kteří tě hledají, i těm, kteří už hledat přestali.
Milý Pane Bože, dík, že nás máš všechny rád.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Klára Hanychová, 31 let, učitelka

-----------------------

23. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Pane Bože, 

Děkujeme!......Voláme k Tobě a jen díky Tobě můžeme věřit, že na konci tohoto přenosu slov je příjemce, který chápe a cítí lépe než my podstatu a smysl bytí. Díky, že jsi s námi.

Přimlouvám se za nás, kterým teď bijí srdce a nadouvají se plíce, buď, prosím, tak blízko, abychom Tě mohli následovat a zároveň tak daleko, aby nás to nutilo neustat v pohybu za Tebou.

Přimlouvám se za nás, kteří často nevíme co je Tvá vůle, zkoumej nás... protesej uši a otevírej oči..., abychom rozpoznávali v běžném okamžiku Tvůj otisk lásky. 

Přimlouváme se za všechny lidi tohoto světa... neodvracej od nich svou tvář. Přimlouváme se za nás poutníky, naplňuj nás odvahou a moudrostí, abychom se nebáli a věřili v Tebe, Pane!

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Martina Votavová, 30 let, fyzioterapeutka z Nymburka

----------------------

22. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

 

Milý Bože,

občas nemohu najít slova, kterými Tě chválit, kterými Ti děkovat, kterými vyjádřit, co mě tíží a za co prosím. Také občas hledám cesty. Cesty ze svých problémů, cesty k cílům, ke svým blízkým, sama k sobě i k Tobě. 

Děkuji Ti, že k Tobě mohu přistupovat i beze slov, že mě přijímáš tichou, ale i plnou myšlenek. Bože, Ty víš, že slova mají velkou moc a mohou lidi zranit. Pomož mi prosím, ať s nimi nakládám správně, ať mohu lidi pomocí slov těšit a povzbuzovat. Prosím o dar moudrosti a rozvahy, ať vím, kdy mluvit a kdy mlčet.

Bože, Ty víš, jak často jsem ztracená. Děkuji, že mě nenecháváš samotnou a že mi pomáháš nalézat cesty k Tobě. Děkuji za všechny, které na té cestě potkávám a za ty, se kterými mohu kus cesty jít. Žehnej jim prosím a doprovázej je, ať už jejich cesty vedou kamkoliv. 

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Adéla Bednaříková, 20 let, studentka z Miroslavi

-----------------------

21. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Pane Bože, občas máme pocit, že žijeme v nevyzpytatelném světě a jsme nejistí z toho, co nás čeká. Děkujeme, že můžeme důvěřovat ve Tvé milosrdenství a v Tvou přítomnost, které nám dodávají odvahu a klid. Děkujeme také za všechny projevy lásky, které zažíváme. Dej nám prosím moudrost, abychom byli schopni rozpoznávat, co všechno nám dáváš.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravili manželé z Prahy

-----------------------

20. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

 

Milostivý Bože,
děkujme Ti za dnešní den.
Děkujeme Ti za stvoření, kterému dáváš slunce i déšť.
Děkujeme Ti za hojnost, ve které žijeme. Máme střechu nad hlavou, máme co jíst, máme svá společenství, kde se můžeme sdílet, máme práci, kde můžeme uplatňovat naše schopnosti a dary. Děkujme ti za jistotu tvé péče, lásky a milosrdenství.

My se ale v našich životech často jisti necítíme. Máme nezodpovězené otázky, na které nemůžeme nalézt odpovědi. Ptáme se druhých, co si myslí, jaký mají názor. Děláme si své závěry na základě znalostí, které jsme posbírali a zkušeností, které jsme již prožili. Ale někdy není minulost tím nejlepším rádcem. A zkušeností se nám v mnohém nedostává. Názory přátel se různí, internet ani encyklopedie nepomáhají.
A zapomínáme, že máme odpovědi na dosah.
Jen se Tě zeptat.
Často Tě, Bože, bereme jako poslední instanci. Když už všechno naše snažení selže, jdeme za Tebou.
Kolik bychom si ušetřili času a námahy, kdybys byl naší první volbou!

A tak Tě prosíme o Tvého Ducha, o Ducha moudrosti, důvěry a otevřenosti. Abychom šli životem s Tebou a ne bez Tebe. Abychom se ptali v prvé řadě Tebe, a ne druhých. Abychom se obraceli ke Stvořiteli a ne ke stvoření.
Prosíme, neopouštěj nás kvůli naší malověrnosti.
Zůstávej s námi.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

 

Modlitbu připravila Jitka Klubalová, 44 let, koučka a členka Komise pro lidská práva, sbor Praha Modřany.
 

----------------------

19. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší. 
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

 

Pane Bože,
děkuji za dnešní den, který jsem směla prožít na tomto krásném světě a prosím za ty, kterým svět krásný nepřipadá.
Děkuji za život, přírodu, lidi i za všechny dobré věci, které nám usnadňují a zpříjemňují život, a prosím za osamocené a ty, kterým chybí i základní životní potřeby.
Děkuji za lásku, vzájemnou pomoc a přátelství mezi lidmi a prosím za ty, kteří zažívají útisk a nepřátelství.
Děkuji za to, že Ti můžeme svěřovat všechny své starosti a rozhodování a očekávat na Tvou pomoc a vedení.
Dej nám, prosím, moudrost, abychom se nezabývali zbytečnostmi, ale dobře a smysluplně využili příležitosti, před které nás postavíš.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Markéta Janouchová, 60 let, učitelka ZUŠ, Pardubice.

-----------------------

18. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší. 
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

Dobrotivý Pane,

s důvěrou se k Tobě obracíme, tak jako každý večer, i dnes. Děkujeme, že nás slyšíš, když se před Tebou znaveni po dlouhém dni skláníme.

Náš laskavý Otče, jsme Ti vděční za to, že nás opatruješ, a ještě více za to, že opatruješ ty, kteří jsou nám blízcí. Děkujeme Ti, že se můžeme spolehnout na Tvoji oporu. Děkujeme, že se můžeme kdykoliv uchýlit do útočiště Tvé náruče. Ty jediný uneseš všechny naše nezdary, trápení, smutky. Pečuješ o nás s láskou, kterou jsme jinde nepoznali. Děkujeme Ti, náš věrný Pastýři, že nás neopouštíš ani v době, kdy my na Tebe zapomínáme. V době, kdy zapomínáme, že vše máme od Tebe.

Prosíme, nauč nás rozpoznávat, že se o nás staráš po všechny dny našeho života. Obdař naše smysly bystrostí, abychom se dokázali radovat z Tvého nádherného stvoření. Dodej nám moudrost, abychom s ním dokázali rozvážně a vděčně zacházet. Obdaruj nás svým svatým Duchem, abychom Tě svým dílem oslavovali. Otevři naše srdce, abychom se i my chovali k sobě navzájem s láskou, jak nás to učí Tvůj Syn. Do Tvých rukou odevzdáváme tento den. Milostivý Bože, prosíme Tě, zůstaň s námi a daruj nám pokoj.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Adéla Rozbořilová, 27 let, bohemistka a šéfredaktorka časopisu Český bratr, Letovice

-----------------------

17. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Bože,

stojím tu před tebou. Ty mě znáš a všechno o mě víš.

Ty víš, jak mě těší nádherná příroda, která se na jaře probudila k životu. Díky za velké stromy, sladké jahody a třešně. Ty víš, jak mé srdce povzbudí zpěv ptáků. Díky, že se s nimi každé ráno probouzím do nového dne.
Prosím za ty, kteří krásu tvého stvoření nevidí, nebo vidět nemohou.

Bože, ty víš, jak mám ráda slunečné dny a jak ve dnech deštivých ráda pozoruji své děti cákat v blátivých loužích. Díky za slunce a déšť a díky za děti – za jejich zvídavost, otevřenost, opravdovost.
Prosím za ty, kteří se trápí, že děti mít nemohou. Posiluj je.

Bože ty víš, jak vděčná jsem za dobré lidi, kteří mě obklopují – za milujícího manžela, rodiče, kteří by za mě dýchali, za sourozence, přátele i lidi ve sboru. Díky za jejich blízkost, i když zrovna nejsme spolu. Vím, že dobré vztahy nejsou samozřejmost.
Prosím dej nám odvahu napravovat to, co se nám nepodaří. Dej nám chuť odpouštět.

Bože, díky, že mohu poznávat Tebe. Jsi víc, než si dokážu představit. Nevidím Tě a často neslyším. Dej, ať prostřednictvím všeho krásného stvoření dovedu vnímat i krásu Tvou.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Marie Soukupová, 31 let, psycholožka a rodinná terapeutka z Lysé nad Labem

-----------------------

16. ČERVNA 2020

Hospodine, děkuji za dnešní den, který jsem z tvé milosti mohl prožít. Děkuji za práci která se podařila. Děkuji za přírodu a vše, co jsi stvořil, žasnu nad dokonalostí tvého díla. Děkuji za vše, co nám dáváš, co můžeme užívat či požívat.
Bože, odpusť mi skutky či myšlenky, kterými jsem tě dnes zarmoutil. Dej mi uvědomit si ty situace, abych se jich napříště vyvaroval. Pro Pána Ježíše Krista, který za mne umřel, prosím, odpusť mi mé hříchy, abych před tebou obstál.
Prosím za naše děti, dej se jim poznat a obrať je k sobě. Prosím za naše rodiče i za nás, dávej nám zdraví i sílu, abychom se o sebe mohli postarat a nebyli nikomu na obtíž. Pane, ukazuj mi, co po mně chceš, kde mám stát, co dělat. Abych tu zkušenost, kterou s tebou mám, mohl předat i lidem, kteří jsou kolem mne. Aby Tě i oni poznali a vzdali ti chválu. Kéž to umím já sám a kéž to umíme i jako sbor. 
Dej mi dobrý spánek a ráno probuzení do nového dne.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Daniel Fojtů, Horní sbor Vsetín

-----------------------

15. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože dej nám sílu! Abychom zvládali starosti a těžkosti všedního dne.

Pane Bože dej nám odvahu! Abychom uměli a dokázali dělat správná rozhodnutí.

Pane Bože dej nám lásku! Abychom měli plný život.

Pane Bože dej nám moudrost! Abychom chodili po Tvých cestách, slyšeli Tvé slovo a řídili se jím.

Prosíme Tě za všechny trpící a strádající, kteří jsou sami. Dej jim najít někoho, kdo jim pomůže. Prosíme za všechny nemocné, posiluj je v jejich trápení. Prosíme za všechny lidi trpící válečnými konflikty a nesmyslnými boji, ať se dočkají brzy míru.

Pane Bože, prosíme Tě o naši ochranu a ochranu našich blízkých, buď při nás a pomáhej nám.

Pane Bože Ty jsi naše síla, všechna naše obrana. Stůj při nás, v Tebe pevně doufáme.

 - vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Teplý, učitel, člen sboru ČCE v Novém Městě na Moravě

----------------------

14. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane,

děkuji za další den.
Den, který jsem prožila ve zdraví a svobodě.
Den, kdy svítilo slunce a kdy pršelo, takže všechno kolem roste a dává naději.
Den, kdy jsem měla co na práci a mohla odpočívat.
Den, kdy jsem vzpomínala na ty, které už nemám a myslela na ty a radovala se s těmi, které mám.
Děkuji za další dny, které snad přijdou.
Pomoz mi, prosím, ať rozhodnutí, která v nich udělám, nejsou ovlivněná strachem nebo sobectvím.
Pomoz mi dávat radost.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Martina Svíbová z Telecí, 55 let, vedoucí keramické dílny v charitě v Poličce, máma a babička

-----------------------

13. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

Odvrať Hospodine oči mé,
ať nehledí na marnosti,
oslavuji Tě, Pane, celým srdcem svým,
oslavuji Tě zpěvem žalmů.
Spravedlivý jsi, Hospodine, na všech cestách svých
a milosrdný ve všech skutcích svých.
Nebudu mít nedostatku,
pokud Ty budeš mým pastýřem.
Čtyřicet let měl Hospodin nesnáz s lidem,
který putoval po poušti,
kde tento lid bloudil srdcem
a odchyloval se od Jeho cesty.
Často jako dým mizí mé dny
a v nich uvadá srdce mé.
I v těchto dnech na mne, prosím,
Hospodine pamatuj a pro milost k lidu svému
i mne, prosím, obdaruj svým spasením.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu dle biblických textů připravil Miroslav Rusňák, člen sboru ČCE v Novém Městě na Moravě
 

-------------------------

 

12. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Dobrý Bože, děkuji ti, že jsem se dnes ráno mohla ve zdraví probudit, že mám střechu nad hlavou, mám co jíst a pít, do čeho se obléci a mám za to čím zaplatit.

Děkuji za všechnu krásu kolem nás: svěží rána, zpěv ptáků, vůni bezu a lip a déšť, který vše živí. Děkuji za každý jeden okamžik, každé jedno setkání, obohacující rozhovor. Nic z toho se už nikdy nebude opakovat, a tak mi, prosím, dej moudrost v životě všeho zdravě užívat, být ku prospěchu ostatním, nežít planě. V těžkých časech buď mi, prosím, oporou.

S přicházející nocí ti svěřuji své blízké, které mám ráda. Prosím, opatruj je. Opatruj také všechny opuštěné, nemocné a bezmocné. Potěšuj je, prosím, v jejich samotě.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Pavla Queisnerová, 48 let, technik z Pardubic

----------------------

11. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou modlitbou Páně.

 

Pane Bože,
Ty jsi stvořil tento nádherný svět.

Daroval jsi nám jej, abychom ho užívali a z toho všeho, co nás obklopuje, se radovali.
Obdaroval jsi nás tak, jako dává dobrý otec svým dětem.
Je jen na nás, zda to uvidíme, rozpoznáme a budeme z toho všeho naplněni vděčností.

Pomáhej nám otevírat oči a svá srdce, abychom to uviděli a ucítili.
Obdaruj nás svým pokojem a dodej sílu, aby ses mohl radovat ze svého stvoření.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Milena Hrtusová, jednatelka společnosti, Valašské Meziříčí 

--------------------------------

STŘEDA 10. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Hospodine, Pane náš,

chválíme Tě a děkujeme Ti za dnešní den. Děkujeme za slunce i déšť, za čerstvý vzduch, za krásu květů, zpěv ptáků i růst plodin na polích i v zahradách.

Přiznáváme se, že nám všední povinnosti a starosti o zítřek často brání v soustředění na Tvé Slovo a rozptylují nás při modlitbě. Odpusť nám naši nedostatečnou důvěru v Tvoje zaslíbení.

Děkujeme Ti za možnost účastnit se živých bohoslužeb, za práci našich kazatelů, za čerstvé Slovo každou neděli, za písně prověřené věky i za ty nové. Prosíme, ať rosteme ve víře a upevňujeme se v naději. Jsme si vědomi, že i naše vzájemné vztahy mají dopad na naše svědectví evangelia.

Pane, zvlášť Tě prosíme za všechny opuštěné, za těžce nemocné, za ty, kdo nevidí naději. Prosíme, smiluj se; potěšuj a posiluj svým Duchem všechny trpící.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Buzková, 60let, učitelka ze Vsetína

--------------------------------

ÚTERÝ 9. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Bože

můj Pane

děkuji ti za život

za pestrost života

děkuji za sílu k běhu

i za chvilku odpočinku

děkuji za rodinu

za lidi kolem mě

a prosím tě o sílu unést druhého v jeho pestrosti

o odvahu udělat i nesnadný krok

prosím, ať nepřehlédnu signály lidí, kteří něco potřebují a nemají odvahu si říct

ať se umím zastavit s tím, kdo má sílu už jen stát

ať dokážu naslouchat tomu, kdo slova teprve hledá

prosím tě o radost, která zajiskří

pomoz mi život nekazit

a daruj mi pokoj

 

- vlastní modlitba -

 

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Věra Brandová, zdravotní sestra z Pardubic
 

-----------------------------------

PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

Pane Bože,

děkuji Ti za moudré, laskavé a obětavé lidi, které mi stavíš do cesty a skrze které pociťuji Tvoji blízkost.
Děkuji Ti za to, že jsem mohla dnešní den prožít v celé jeho kráse a snad trochu i k Tvé radosti.
Děkuji Ti, že nemusím mít strach z toho, co budu jíst, co budu pít a že mám střechu nad hlavou.
Do Tvých rukou svěřuji ty, kteří takové štěstí nemají, ty, které není slyšet, ty, kteří jsou přehlíženi a ty, na které je snadné zapomenout.
Prosím Tě, dej mi sílu být těm, kteří to potřebují, oporou.
Prosím Tě, naplň mě pokojem, ať neškodím Tvému stvoření a žiji k Tvé radosti.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Hana Bučková, 52let, Lesoňovice, kazatelská stanice Bystřice nad Pernštejnem

---------------------

7. ČERVNA 2020

Pane náš, 
děkujeme Ti za tento den, za chvíle, které jsme z Tvé velké lásky mohli prožít. Děkujeme za všechno, co nám dáváš. Stále Ti máme zač děkovat a stále zač prosit. 

Děkujeme za Ducha svatého, který nás vede a posiluje a prosíme Tě za lidi, kteří propadají zoufalství a strachu, poněvadž nevědí, že se k Tobě mohou v modlitbě obrátit o pomoc a novou sílu k dobrému životu. Děkujeme, že jsme si mohli znovu připomenout, jak velkou lásku máš k nám hříšným, když jsi svého syna obětoval pro naše spasení. Děkujeme za jeho vzkříšení a prosíme, abychom na to nezapomínali.

Máme všeho dostatek, tolik věcí, radostných okamžiků, zážitků, že si to ani neuvědomujeme, až když přijdou těžké chvíle, nemoc a starosti. Ale Ty jsi s námi vždy, Tvá pomoc přichází v ten pravý čas.

Prosíme Tě, Pane, posiluj nás ve víře v Tebe, dej ať ve svých životech spoléháme více na Tebe, než na sebe a ve všem Ti důvěřujeme. Pokorně prosíme za každého z nás, za děti, mládež, mladé rodiny, ale také za lidi staré, nemocné a opuštěné.

Prosíme, potěšuj všechny, kteří jsou v nemocnici, léčebně, dávej trpělivost a ochotu těm, kteří o nemocné pečují… Prosíme, Pane, za všechny, kteří potřebují Tvou lásku a pomoc. Prosíme za všechno stvoření a celý tento svět. Tvoje láska ať s námi zůstává po všechny dny. Bože, Tobě buď čest i sláva až na věky.


- Vlastní modlitba -


Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Emilie Kamasová, 68 let, kurátorka FS ČCE v Kateřinicích

 

---------------------

6. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

 

Pane Bože,
znáš každého z nás, naše potřeby a přání, naše hranice a možnosti.
Děkujeme Ti, že jsi tu vždy pro nás a prosíme Tě, aby žádný člověk na Zemi nemusel příliš trpět.
Ukaž nám i v těžkých časech pozitivní věci a pomáhej nám najít poučení pro dobu po koronavirové epidemii.
Ochraňuj prosím všechny lidi, jakéhokoliv náboženství a původu, bohaté i chudé.

 

- Vlastní modlitba -

 

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

 

Modlitbu připravil Matěj Kovář, 35 let, učitel hudby, Bottrop (Severní Porýní-Vestfálsko, SRN)

 

-----------------------

 

5. ČERVNA 2020


Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.


Svatý Bože,
stvořiteli nebe a země, zachránce světa, chválíme Tě za Pána Ježíše, v němž jsi zjevil sebe, Boha neviditelného, a dal jsi skrze něho všemu světu spasení. Prosíme Tě za Tvůj lid po celém světě, uč ho nést kříž následování, aby o Tobě svědčil v pokoře a tichosti.

Prosíme Tě za naše sbory, aby na nás byla vždy vidět Kristova láska. Prosíme Tě za učitele církve, kazatele, bohoslovce, presbytery, aby vedli Tvůj lid podle Tvého slova, a ne podle svých představ a přání.

Prosíme za svět a ty, kdo v něm vládnou, aby konali své povinnosti spravedlivě jako službu všem v moudrosti a statečnosti, bez sobeckých úmyslů. Dej ať ti, kterým jsou svěřeny odpovědné úkoly v národech, poznají, že jen Tvoje cesta lásky a služby je účinná a že jen po ní lze dojít k novým věcem.

Modlíme se za státy a skupiny, které spolu válčí. Překonávej nenávist, odvracej násilí, urovnávej cestu od člověka k člověku, od národu k národu. Vkládáme v Tebe všechnu svou naději, neboť Ty nás miluješ nekonečnou láskou skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

- Vlastní modlitba -

 

 

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

Modlitbu připravila Eva Sovišová, 62 let, prodavačka z Uherského Hradiště

 

 

------------------

4. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
Děkuji Ti za dobré počasí, hlavně za to, že pršelo.
Děkuji za to, že mám dost sil k práci, kterou je potřeba udělat, a že mi zbývají i síly myslet na ty, kteří to potřebují. Děkuji za rodinu. Děkuji za mateřský sbor, za farářku.
Děkuji za to, že obtížný čas karantény se chýlí ke konci, těším se, že zmizí strach z nemoci mezi lidmi, že nebudu muset přemýšlet, jestli smím podat někomu ruku a že se konečně budeme moct setkávat, jako obvykle.
Prosím Tě za všechny, kteří jsou nemocní, bez peněz, mají strach, co s nimi bude, nedokážou si poradit, kteří mají strach o své blízké a kteří se vyrovnávají s tím, že jim někdo umřel.
Pane, buď s námi.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Kadeřávková, 56 let, kurátorka sboru v Jimramově, statkářka a spolumajitelka penzionu Věcově

--------------------

3. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
kéž bychom zkušenosti nabyté v době koronavirové krize uchovali a využili pro smysluplnější život.
Dej, ať náš návrat k běžnému životu je pro nás návratem k něčemu novému, vnitřně jinému. Kéž jsme více vděčni za vše, na co už jsme si už dávno zvykli.
Kéž máme chuť být s Tebou i v době, kdy pomine náš strach z neznámého.
Prosíme Tě za moudrost pro politiky, státy i celý svět.
Ať se touto zkušeností inspirujeme pro lepší vzájemné soužití i život v souladu s naší planetou.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jiří Vlček, 37 let, psychoterapeut a sociální pracovník, Zlín

------------

2. ČERVNA 2020

Pane Bože, náš nebeský Otče!

Děkujeme Ti za dar života - v čase, který jsi nám dal, právě teď a tady. Děkujeme za naději, kterou nám denně dáváš. Děkujeme za Tvého Syna, Ježíše, za jeho lásku, odvahu i pokoru. Děkujeme za lidi kolem sebe, za své blízké, za společenství.

Prosíme Tě o potřebné dary Ducha svatého, abychom se v této zvláštní době sami v sobě neztratili. Abychom dokázali poznat, kde máme být, kdo nás právě potřebuje a čím můžeme sloužit. Vyznáváme, že naše vlastní síly nestačí, pokud nemáme zdroj v Tobě.

Do Tvé ochrany vkládáme lidi, kteří si nevědí rady, jsou unavení, nešťastní a nazlobení – pomoz jim, prosím, najít rovnováhu a naději. Prosíme za rodiny se školními dětmi, ať nynější situaci zvládají v klidu, prosíme za dospívající, pro které je nucená izolace velkou zátěží. Prosíme o ty, kteří mají moc rozhodovat – dej jim moudrost.

Pane, provázej a posiluj všechny, kteří tím, co dělají, působí pokoj a pomáhají vracet životu jeho řád!

 - Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Janina Zemanová, 53 let, psycholožka ze Zlína

---------------------

1. ČERVNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Zmrtvýchvstalý Ježíši, náš Pane,
v těchto dnech končící karantény vidíme, jak skrze svého Ducha doprovázíš mladé lidi a nás všechny.
Uvědomujeme si, že mnohým z nás tento čas umožnil nové obnovení osobního vztahu k Tobě nebo jeho větší prohloubení.
Tím, jak jsme často byli doma sami či s našimi nejbližšími, měli jsme víc času uvědomit si, kým sami jsme, obracet se k v modlitbě k Tobě a číst Tvé slovo.
Děkujeme Ti za novou kreativitu, kterou nám Tvůj Duch přinesl, za všechny nové cesty, které jsme objevili a začali prošlapávat.
Chválíme Tě za to, že s námi kráčíš i teď, když se věci začínají vracet do svých kolejí a máloco zůstalo úplně stejné jako předtím.

Prosíme Tě, abychom dokázali vidět dobré ovoce tohoto času a být za ně vděčni a abychom je dokázali rozvíjet.
Prosíme Tě, abychom i nadále chtěli pomáhat těm nejzranitelnějším – hlavně těm, na které doléhá ekonomická krize či únava a potřebují naši pomoc.
Prosíme Tě, abychom si uvědomovali to obrovské bohatství společenství a svátostí a nepolevovali teď, když se budeme opět moci účastnit bohoslužeb a života sboru.
Prosíme Tě za větší jednotu mezi křesťany, za větší porozumění a hledání toho, co nás spojuje.
Prosíme Tě za to, abychom hledali nové cesty, jak hlásit dobrou zprávu o spáse a Velikonoční radost z Tvého zmrtvýchvstání a přinášeli tak světu naději.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Škubalová, 38 let, referentka cestovní kanceláře a členka komunia Chemin Neuf, Tuchoměřice u Prahy

-----------------------

31. KVĚTNA 2020
Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože náš,
děkujeme za vše, co jsme tento den přijali z Tvé ruky.
Děkujeme za dar víry, lásky a naděje.
Děkujeme za každý dotek lokte, za každý telefonát, povzbuzující zprávu nebo dopis v tomto zvláštním čase.
Ty nás vedeš k tomu, abychom se zajímali o své okolí, o lidi potřebné.
Myslíme na ty, kteří jsou opuštěni, na lidi v domovech seniorů, ve svých domovech, v nemocnicích, kteří s napětím vyhlížejí konec všech omezení.
Dej nám, prosíme trpělivost, vytrvalost i novou inspiraci, jak tyto lidi potěšit.
Velikonoce nás znovu vedou k tomu, kde je naše místo, a tak můžeme slyšet Tvé ujištění, že jsi s námi ve všech situacích, že nám dáváš odvahu a potřebné síly.
Vyslyš naše prosby a zachovej nás v bezpečí.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Noemi Batlová, 62 let, pastorační pracovnice, Olomouc

-----------------------

30. KVĚTNA 2020


Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
prosíme Tě o moudrost jako poklad z nebe, který nemůžeme čekat od nikoho jiného než od Tebe.
Dej nám nalézt poklad uložený ve Tvém písmu. Uč nás s tímto pokladem zacházet.
Veď nás k němu v době, kdy můžeme dělat jen málo – jen soustředěně číst.
Posilni nás tím Tvými slovy, abychom, až dojdeme na jejich konec, mohli spolu s Janem v závěru Zjevení zvolat: Přijď, Pane Ježíši!
Pozvedej naše oči k sobě. Dej, abychom jako Mojžíš dokázali držet ruce vztažené k Tobě v zápasech tohoto světa. Chyť nás za ně. Uč nás jednat tak, jak se Tobě líbí.
Dej, abychom slovem i rukama dokázali po Pavlově vzoru přinášet víru a naději a lásku.
Lásku k bližnímu i k Tobě jako pravý plod vinného keře, který v hlubinách u Tvého pokladu koření.
Užij nás k tomu, abychom tento plod nesli do světa.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Kola, 76 let, kuchař ve výslužbě

-------------

29. KVĚTNA 2020

Drahý Otče,
mnohdy jsme děti zlobivé. Zapomínáme na Tebe.
Přesto Ty jsi stále s námi.
Když dolehnou na nás strasti a úzkost, vždy díky Tobě máme kam se obrátit a schovat.
Jsi světlem našich životů ukazující cestu v temnotách, které nás obklopují.
Můžeme tak jít stále vpřed a činit svět lepším.
Dej, ať nikdy nesejdeme z cesty naděje a víry.
Ať nás nikdy neopustí láska, dobrota a ochota pomáhat druhým.
Prosíme za neutuchající sílu bojovat s temnotou, i když již síly docházejí.
Ať světlo Tvé nikdy neuhasne a chrání nás.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Václav Drda, 31 let, učitel z Čáslavi

-----------------------

28. KVĚTNA 2020

Pane,
dnešní den toho přinesl tolik, malých i velkých radostí, dětského smíchu, ale také starostí, pláče a smutku.
Chceme Ti poděkovat za naše blízké a také za lidi, které jsme dnes potkali.
Děkujeme za dobré jídlo a společnost druhých kolem.
Děkujeme za teplé počasí, rozkvetlou a voňavou přírodu.
Děkujeme, že jsme si vedle práce a povinností užili i chvíle odpočinku.
Děkujeme, za klidný spánek a načerpání nových sil.
Děkujeme, že nemusíme být sami, když nás přepadne strach z budoucnosti.
Děkujeme, že můžeme doufat, že jsi s námi.
Děkujeme, že k Tobě můžeme volat, když nám není dobře a propadáme beznaději.
Děkujeme, že Ti můžeme předložit celý náš den se vším dobrým i zlým.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil bratr z Východních Čech

-----------------------

27. KVĚTNA 2020

Milý Bože,
voláme k Tobě v této zvláštní době.
Voláme znovu – už tolikrát jsi nás vytáhl z vody, stačilo se jen chytit Tvé podané ruky.
Všechno je jinak, než jsme si plánovali, a nevíme si s tím rady.
A tak voláme k Tobě, protože věříme, že Ty nás slyšíš.
Někdy se bojíme, co bude dál, jak tohle bude pokračovat a jak to můžeme vydržet.
A tak voláme k Tobě, protože máme naději, že Ty nás tím bezpečně provedeš.
Budeme už vždycky takhle sami? Sami se sebou se musíme naučit žít?
A tak voláme k Tobě, protože Tvoje láska, ta jediná je navždy a v té se nemusíme cítit sami.
Víra, naděje a láska. To je to, co nás drží nad vodou.
Voláme k Tobě, Bože!

 - Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Lenka Svobodová, 37 let, učitelka z Pardubic

-----------------------

26. KVĚTNA 2020 

Otče náš, který jsi...  

děkuji za to, že jsi. Tady. Teď. S námi. Se mnou.  
I když někdy pochybujeme, váháme, nebo dokonce zapíráme. 
Ty přesto stále čekáš s otevřenou náručí jako milující a odpouštějící Otec. 
Děkuji, že v Tvé náruči můžeme v těchto dnech čerpat sílu, naději a radost, že u Tebe nalézáme tolik potřebné přijetí a pokoj do našich neklidných srdcí i pochmurných myšlenek. 
Prosím za všechny, kteří v těchto dnech překonávají sobeckou zahleděnost do sebe a slouží všude, kde je třeba. 
S důvěrou Ti odevzdávám všechny své starosti, pochybnosti, strach o sebe i své blízké. 

- Vlastní modlitba - 

Společně se k Tobě modlíme: 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. 
Amen. 

Modlitbu připravila Lenka Černá, 27 let, učitelka v mateřské škole na mateřské, Černilov 

-----------------------

25. KVĚTNA 2020

Pane Bože,
dřív se zdálo až neuvěřitelné, že může být lidstvo tak zranitelné a křehké.
Nyní nemohu jinak než přiznat, že jsem slabý člověk.
Pokud Ty, Mocný Bože, na mě neshlédneš, pak mi nic a nikdo nepomůže.
Proste a bude vám dáno, a tak k Tobě poníženě volám a prosím, aby už to ustalo.
Do té doby vnášej prosím do našich srdcí pokoj, zbavuj nás strachu a obav.
Rozněcuj v nás naději, že zase nastane čas, kdy se nebudeme muset bát podat druhému ruku.
Prosím, buď s námi se všemi a opatruj nás!

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Eliška Bubíková, 22 let, studentka evangelické teologie z Chrudimi

---------------------

24. KVĚTNA 2020

Parafráze Žalmu 139:


Hospodine,

zkoumáš nás a znáš nás, sleduješ naše stezky a všechny naše cesty jsou Ti známy.

Svíráš nás zezadu i zpředu a svou dlaň jsi na nás položil.

Nad naše chápání jsou tyto divy, nestačíme na to.

Tvé oči nás viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize:

Dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal.

Bože, zkoumej nás, Ty znáš naše srdce, zkoušej náš, Ty znáš náš neklid.

Hleď, zda jsme nesešli na cestu trápení, a po cestě věčnosti nás veď.

Tvoje ruka nás tam doprovodí, Tvá pravice se nás chopí.

Sotva procitneme, jsme s Tebou.

Prosím, buď s námi se všemi a opatruj nás!

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jiří Hůlka, 64 let, fyzik z Náchoda

-----------------------

23. KVĚTNA 2020

Můj milý Pane Bože,
den se nachyluje ke svému konci a já si promítám vše co přinesl.

S úžasem před sebou vidím rozkvetlé stromy, keře a květiny, s obavami myslím na
sklíčené nemocí, smutkem a úzkostí.

Bojuji s chaosem protikladných zpráv i nedostatkem nadhledu, právě nad nimi.

S vděčností si vážím sounáležitosti v podstatných věcech se všemi, kteří ji dávají najevo jakoukoli formou.
Děkuji, že nadhledem a nadějí pro nás můžeš být právě Ty.

Jsi pro nás darem, ve kterém nacházíme světlo, východiska, naději i radost.

Prosím, neopouštěj nás a bud s těmi, kteří Tě potřebují nejvíce.

Dej, ať zase po čase, dokážeme nalézt cestu do svého kostela, oblíbené kostelní lavice, uvidět milé tváře sboru, do kterého patříme.

Prosím, buď s námi se všemi a opatruj nás!

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Marie Rybářová, 74 let, vysokoškolská pedagožka v penzi z Hradce Králové

-----------------------

22. KVĚTNA 2020

Pane,
děkujeme Ti za tento zvláštní darovaný čas ke ztišení, vnitřnímu zklidnění a uvědomění si, co je důležité, co nás opravdu naplňuje a dělá nám radost a co naopak už můžeme pustit.
Zároveň prosíme za všechny, kdo onemocněli anebo jsou vystaveni velkému riziku. Buď, prosíme, s nimi.
Prosíme, abychom tento čas pandemie byli schopni zvládnout a stal se pro nás i důležitou zkušeností vedoucí k vnitřní proměně.
Pane, buď milosrdný k nám i celému světu, o to prosíme skrze našeho pána Ježíše Krista.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Daniel Dušek, 51 let, státní úředník z Brna

 -----------------------

21. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

 

Bože, Otče,
Prosíme Tě o požehání pro naše blízké, ať už z nejbližší nebo širší rodiny, blízké ve sboru, v ulici, práci. Jsme Ti vděční za ně a za všechny dary, které nám dáváš, zvláště teď, v čase přinášejícím úzkost z budoucnosti.
Bolí nás ztráta našich bližních kdekoli na světě, a zvláště na jihu Evropy, která prochází takovým rozsahem ztrát životů, jaký jsme od války neviděli.
Navíc si opět začínáme všímat svého životního prostředí, které jsme vinou svou i svých předků tolik poškodili. Ptáme se, kam to všechno povede a máme obavy o budoucnost svých dětí.
A taky máme starost o vývoj naší země, zda neztratíme nedávno nabitou svobodu.
Tak snadno se v té záplavě starostí nových i starých zapomíná na radost.
Jako Tvůj Syn se nemohl radovat tváří v tvář Jeho posledním svátkům na zemi. V tom je nám blízko víc než kdy dříve. Tehdy ale přišla neděle s objevem prázdného hrobu a zjevením Vzkříšeného, měnícím všechna pravidla tohoto světa.
S pohledem k té neděli prosíme Tě o sílu a odvahu k naději a radosti.
Tak, jako Tvou radost vyhlíželi naši předci před šesti sty lety nebo o další dvě století později nebo dokonce jen v době tak nedávno minulé. Z jejich příkladu můžeme brát naději, neumírající touhu po pravdě, víru, že bouře se přeženou, ale Ty zůstáváš Vládcem.
Dáš-li nám dožít se obratu k lepšímu a dočkat se naplnění té naděje, budeme Ti vděční.
Dej nám ale také sílu vytrvat, i kdyby to lepší pro tento svět mělo přijít až po naší smrti.
Ať především příchod Tvého Syna vyhlížíme a očekáváme, On přece setře každou slzu z očí.
Tu poslední radost nám nikdo nemůže vzít.
Jako její předzvěst dávej nám radost dočasnou, aby naše životy neuplynuly v trápení.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Daniel Chalupecký, 44 let, IT specialista z Jablonce nad Nisou

-----------------------

20. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

--

Milý Bože,
děkujeme Ti za to, že jsme Tvoji, že jsme Tobě drazí.
Děkujeme za všechny, kteří nás vychovali, vedli, ukazovali nám cestu k Tobě.
Děkujeme za jídlo a pití, za teplo, domov, bezpečí.
Děkujeme za naše milé blízké lidi, ať jsou u nás nebo daleko.
Prosíme Tě za opuštěné, nemocné, hladové – po chlebu nebo po blízkosti druhých.
Prosíme za zlomené, odstrkované, vyhoštěné.
Prosíme za pyšné, pomlouvačné, sebestředné.
Ať rozdáváme radost a odvahu všem smutným a strachujícím se o to, co bude.
Milý Bože, děkujeme Ti za to, že jsme Tvoji, že jsme Tobě drazí.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravilaKateřina Růžičková, 52 let, asistentka pedagoga z Mokré u Soběslavi

-----------------------

19. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

--

Pane,

odpusť, že jsme brali zajištěnost našeho života jako samozřejmost, že jsme často chtěli i víc...
Nechápali jsme mnohá varování - sucho i záplavy, zemětřesení či ničivé požáry v různých částech světa, hlad a zoufalství lidí ve vzdálených zemích...

Probouzíme se, až přišla hrozba o naše zdraví, o naše životy, o naše blízké...
Všechno zlé je k něčemu dobré. 

A tak Ti děkujeme, že když jsme dříve nechápali, že nás nyní probouzíš k novému životu přes tvrdou realitu pandemie. A najednou vidíme, co jsme sami způsobili, vyznáváme, že máme strach...

Ale věříme ve Tvé milosrdenství a pomoc.

Veď nás, Pane, k pokoře a zodpovědnosti, ať se staneme dobrými hospodáři všeho, co jsi nám svěřil.

Ať s Tvou pomocí umíme řešit v klidu a míru všechna nedorozumění ve vztazích v rodinách, mezi lidmi i národy, ať jsme pohotoví k pomoci potřebným a ať se brzy sejdeme v lavicích našich modliteben a kostelů.

Pro naši spásu a pro tvou čest a slávu.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Mirka Šidlová, 71 let, penzistka z Brna, celý životzahradnice a botanička venku v přírodě

-----------------------

18. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

--

Pane Bože,
děkujeme Ti za dnešní den.
Jsme stále občas nejistí a bezradní, chybí nám setkávání s blízkými a přáteli, obáváme se chmurných výhledů do budoucnosti.
Zapomínáme na Tebe a tehdy do našeho života vniká nejistota a strach.
Děkujeme, že přesto s námi zůstáváš.
Jsme vděční, že Ti smíme věřit a spoléhat na Tebe.
Prosíme za všecky, kteří v naší zemi i všude jinde konají dobrou a obětavou práci, dej jim sílu a vytrvalost v jejich úsilí.
Prosíme za nemocné, osamělé, bezradné a unavené, posiluj je.
Prosíme za ty, kteří mají moc rozhodovat o pomoci druhým, naplňuj je moudrostí a uvážlivostí.
Prosíme, dej se všem poznat ve svém Synu Ježíši Kristu jako ten, který pomáhá, potěšuje a dodává sílu.
Pane, zůstávej s námi, provázej nás svou láskou a pokojem.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Procházková, 65 let, penzistka z Kolína

-----------------------

17. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

--

Milosrdný pane Bože,
děkuji Ti za další den života,
který je Tvým darem, krásným, ale i křehkým.
Věřím, že díky Tvé lásce, kterou vaneš svým Duchem,
se svět a my v něm neroztříštíme.
Svým milosrdenstvím nás učíš,
jak zvládat izolaci a jak být s blízkými i na dálku.
Tvá láska nás zachrání,
když jsme nezvykle dlouho pohromadě v malém prostoru,
zmocní se nás hněv, mrzutost a chybí trpělivost.
Dáváš nám sílu porazit malicherné osobní problémy
a vedeš nás k přímluvám za podstatné věci:
aby všichni, kteří pečují o nemocné, měli dostatek síly a podpory,
aby se nemocní uzdravovali a nacházeli v Tobě útěchu,
abychom vydrželi být zodpovědní,
aby nikdo nezneužíval mimořádné situace,
aby vítězila solidarita všude, kde je potřeba finančně pomoci,
abychom hledali cesty ke smíru a pokoji.
Tvá láska, milost a vůle nechť se děje.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Rybnikář, 45 let, učitel z Brna

-----------------------

16. KVĚTNA 2020

Bože,

děkuji za vše, čeho jsme se museli vzdát, a mnohé si tak uvědomili.
Za probouzející se lásku k druhým lidem, k přírodě, obyčejným věcem a běžným činnostem.
Za radost z komunikace, sdílení starostí, naděje i humoru.
Za varování, jak snadno se lidstvo stává ovladatelným a nesvobodným, jak se téměř ze dne na den stávají realitou události a situace, které jsme si neuměli ani představit a kterým bychom před půl rokem nikdy neuvěřili.
Děkuji za konec prostoru pro výmluvy, protože nám naše planeta mohla ukázat svoji obrovskou regenerační schopnost a na vlastní oči vidíme způsob, jak snadno a rychle by se dala celá zachránit a odvrátit její zkáza.
Děkuji, že jsme konečně otevřeli oči a spatřili výhybku ve vlastních rukách – zrezivělou a velmi těžkou, ale stále funkční.
Je opravdu na nás, jestli společně zabereme a odkloníme náš rozjetý vlak z koleje sebezničení.

Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Renata Krejčová, 45 let, cvičitelka vodících a asistenčních psů z Oseku u Rokycan

-----------------------

15. KVĚTNA 2020

Bože, tvůrce našeho plného lidského potenciálu a Ježíši Kriste, Ty jediný člověče, který jsi ho dokázal bezezbytku naplnit.

Kéž skrze Tebe přijmeme a milujeme svého vnitřního hříšníka. Ať si zároveň naplno uvědomíme a převezmeme zodpovědnost za naši klíčovou roli, kterou hrajeme v probíhajícím dramatu tohoto světa.

Nauč nás duchaplnosti vnímat kurz k Dobru, ke Kráse a k Pravdě. Pomoz nám v nás najít odvahu a disciplínu se důkladně a pečlivě věnovat každé jednotlivé chvíli.

Prosím, ať právě teď vykročíme správným směrem. Ať míříme k Nebesům, a přitom pilně pracujeme zde na Zemi.

Připomínej nám, že je lepší dávat než brát. Uč nás vnímat druhé jako naše bratry a sestry tak, aby se jimi mohli opravdu stát. Prosím o pokoru a sílu nejprve napravovat sami sebe a vůli dělat jen to, o čem můžeme vyprávět s hrdostí. Ať se tak stáváme inspirací a světlem pro ostatní.

Dopřej našemu životu dostatek bezpečí, ale i výzev, ať ho můžeme odevzdávat Tobě. Kéž dokážeme obětovat naši pohodlnost, sobeckost, zatrpklost a vlastní vůli ve prospěch té Tvé. Ať s upřeným, soustředěným pohledem a radostí v srdci kráčíme odhodlaně vpřed. Protože zázrak tvého stvoření za to stojí.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Bleha, 34 let, Employer Branding manager z Brna

-----------------------

14. KVĚTNA 2020

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
tatínku milý, někdy se nám zdáš tak vysoko!
Posvěť se jméno Tvé
mezi námi tak různými Tvými dětmi!
Přijď království Tvé.
A ochraňuj nás, prosíme, před naším panováním nad druhými lidmi i naší Zemí.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Děkujeme za Tvou nečekanou milost, s jakou nás zastavuješ v nesmyslném tempu
našeho "světa" právě třeba pandemií, Tvou laskavou péčí zatím bez těžkých
obětí dětí a mladých rodičů.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Děkujeme, že nemáme nouzi ani materiální ani duchovní, že dáváš žít ve
svobodné zemi a pomáhej nám, prosíme, ať se umíme o Tvé dary rozdělit s
potřebnými.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Ty sám znáš každého z nás ještě líp, než my sami sebe. Pomoz nám, prosíme,
když se ani neodhodláme vyslovit: „Odpusť.“
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Vysvoboď nás ode všeho zlého, co nás od Tebe vzdaluje, a dej našim dnům,
zvláště pak těm, kteří je nyní žijí těžce, svůj mír.
Pro Syna Tvého milého Ježíše Krista, s pomocí Ducha Utěšitele,
nebo Tvé je kralování, moc i sláva.
Amen.

Modlitbu připravila Zuzana Hůlková, 60 let, hlídací babička ze Peček

-----------------------

13. KVĚTNA 2020

Milý Pane Bože,

děkujeme Ti za celý dnešní den. Za to, že jsme ráno jsme vstali. Za to, že máme dostatek jídla a pití. Za to, že můžeme pracovat – u počítače, na poli, v továrně nebo třeba na zahrádce. Za to, že se můžeme setkávat, i když v současné době poněkud omezeně, s rouškami nebo přes telefon a internet.

Děkujeme Ti za to, že jsi s námi v časech dobrých, kdy si myslíme, že vše zvládáme sami a že Tě ani nepotřebujeme. Ale i v časech, kdy prožíváme stavy smutku, ohrožení, bolesti a kdy máme pocit, že naše břemena jsou až příliš těžká. I v těchto chvílích nám dáváš naději, že jsi s námi a provázíš nás na našich cestách.

Prosíme Tě o posílení naší víry, abychom dokázali i v těch nejtěžších chvílích hledět k Tobě a předkládat Ti svá trápení a otázky, na které neumíme najít odpovědi. Prosíme Tě za všechny slabé a opuštěné, za nemocné v nemocnicích, ať mají naději na uzdravení. Za lékaře a sestry a za všechny, kteří v tomto čase pracují s vypětím všech sil. Také za žáky a učitele, za děti i rodiče, za politiky, ať to s námi myslí opravdu upřímně. Prosíme za celý tento svět, za vše, co jsme dostali svěřené a zase odevzdáme.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Mirek Zelený, 49 let, bankovní analytik z Daňkovic

------------------------

12. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

--

Pane Bože,
Ty dáváš zemdleným sílu a dostatek odvahy bezmocným.
Ty rozsvěcuješ světlo v temnotě, abychom nesešli z cesty.
Ty vidíš všechny naše strachy, pochybnosti, nejistoty a přesto zůstáváš s námi a pomáháš nám nést naše břemena.
Za to Ti, Hospodine, děkuji.

Děkuji Ti za Tvoji lásku, která nás uzdravuje a proměňuje.
Dej, ať můžeme Tvoji lásku dávat lidem, kteří to teď nejvíce potřebují.
Buď prosím se všemi osamělými, nemocnými a nešťastnými. Potěšuj je svou přítomností.
S důvěrou Ti klademe do rukou naše osobní příběhy i příběh celého světa.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Ráchel Tomešová, 29 let, pracovnice s mládeží pro Setkávání Travná, Olomouc

-----------------------

11. KVĚTNA 2020

Milý Bože,

smiluj se nad lidmi, kterým se ztratila před očima jistota jejich práce a bojí se, co bude dál, jak budou moci zajistit své rodiny. Buď s nimi, zbavuj je jejich strachu a dej, aby jeden pro druhého nacházeli laskavé slovo.
Milý Bože děkujeme Ti, že ve štědrosti svého slitování nevylučuješ ze svých zaslíbení žádného člověka. Děkujeme Ti, že svou vlídnou láskou provázíš ty, kteří jsou nemocní.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Matěj Cháb, 52 let, poskytovatel terénních sociálních služeb v neziskové organizaci HEWER, Praha - Vinohrady'

----------------------

10. KVĚTNA 2020

Otče náš, milý Pane,
ač se tváří nevídáme, vzdáleni si zůstáváme, přec nás víra v jedno pojí.
Děkujeme Ti za všechny možnosti, které se před námi otevřely navzdory nouzovému stavu.
Za přenášené bohoslužby, za Slovo na den, za modlitby, za písně, za pobožnosti posílané mailem.
Děkujeme, že Tvé Slovo k nám promlouvá dál nejrůznějšími cestami.
Děkujeme za všechny příklady, kdy se lidé snaží přiložit ruku k dílu, kdy přemýšlí, komu zatelefonovat, koho potěšit, na koho nezapomenout, komu zamávat do okna.
Prosíme, odpusť nám naši slabost a netrpělivost.
Prosíme za vážně nemocné a za ty, kteří o ně pečují.
Prosíme za všechny, kteří jsou vystaveni v této době velké zátěži.
Za ty nahoře, na kterých leží velká odpovědnost i za ty dole, kteří čelí riziku nákazy.
S nadějí, posíleni vírou, vyhlížíme dny příští.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jiří Pejla, 62 let, citerista ze Zlína

 

--------------------

9.KVĚTNA 2020

Oči své pozdvihuji k horám…
Srdce a duši kotvím u Tebe, Pane!
Děkuji, že JSI ten, který JE i v době plné obav, strachu a protichůdných informací.
Jsi naše jistota.
Prosíme o moudrost, ať se naučíme s dosud málo známým virem žít.
Prosíme o laskavost, ať se i pod rouškami dovedeme na ostatní usmívat a být k nim ohleduplní.
Prosíme o svobodu a radost do našich srdcí, aby z nás různé zákazy a příkazy neudělaly osamělé, zatrpklé lidi.
Buď prosíme se všemi, kdo rozhodují o ochraně lidí na Zemi, ať jsou moudří a dovedou se domluvit a spolupracovat.
Dávej svého ducha vědcům ať rozumí a chápou.
A sílu lékařům a zdravotním sestrám při péči o nemocné.
Děkujeme, že jsi při každém z nás a žehnáš našim životům.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Hana Šilarová, 65 let, penzistka, původně stavařka z Dolní Čermné

----------

8. května

Dnešní modlitbu napsala Jiřina Řepová, 86 let, učitelka zdravotních sester z Klipce, která zažila konec 2. světové války jako jedenáctiletá dívka.

-------

Milosrdný Bože, který vyslýcháš moje modlitby,
vzdávám Ti chválu za všechny Tvé dary a požehnání tělesné i duchovní.
Pokorně žádám, vezmi svůj lid pod ochranu a opevni proti všem neřestem a pokušením.
Buď milostivý k mým bližním, ale i k těm, kteří se od Tebe vzdalují.
Stále jen žádáme, ale nechce se nám něco také udělat – nevážíme si krásné přírody a tvorů v ní, neděkujeme za tyto dary a vše se nám zdá samozřejmé...
Od druhých mnohé žádáme, ale sami mnohdy neděláme nic prospěšného.
Až teprve nastane-li nouze, tak voláme o pomoc.
Kéž nám pomoc a láska k bližnímu, která vzplanula v době pandemie, přetrvá i do dní normálního života.
Děkujeme za všechny, kteří se o nás starají a děkujeme za dlouhá léta míru v naší zemi.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Paní Jiřina ještě dodává: "Vždycky si pak po večerní modlitbě čtu v Bibli – nějaký žalm. K tomuto jsem si vybrala Ž 46: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená."

----------------------

7. KVĚTNA 2020

Pane Bože,

děkujeme Ti za svět, který jsi stvořil. A děkujeme, že jsi stvořil i každého z nás, abychom v tomto světě žili. Pane, prosíme Tě, zůstávej s námi, i když někdy Tvoje dary spíše jen využíváme nebo i zneužíváme místo toho, abychom se pokoušeli každý den prožít a naplnit. Prosíme Tě, dej nám pocítit svoji blízkost a přítomnost a nauč nás ve všem vidět zázraky Tvého stvoření.
Pane, přimlouváme se za všechny, které něco trápí, ať už je to nemoc vlastní nebo jejich blízkých, samota, odloučení od rodiny a přátel, nejistota a strach, zoufalství či bezmocnost. Prosíme, ukazuj nám všem, že Tvé milosrdenství nemá hranic a dej nám pocítit svou blízkost.
Prosíme, buď s námi, když se stmívá i když se rozednívá. Promluv k našim srdcím, ať se nechvějí, ale uklidní vědomím tvé přítomnosti v každém okamžiku našeho života.
Pane, vstupuj do našeho světa, na Tebe čekáme…

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Tomáš Fér, 43 let, biolog z Kolína

----------------------

6. KVĚTNA 2020

Pane Bože, Otče Ježíše Krista i nás všech,
děkujeme za život i svět, který můžeme přijímat z Tvé ruky, i když se v tom světě vyskytují hrozby, nemoci, nebezpečí, viry a smrt.
Děkujeme Ti, že jsi nám v Ježíši Kristu ukázal, že smrti se nemusíme bát, ale můžeme se smrtí bojovat láskou, láskou k Tobě i láskou k našim bližním.
Děkujeme Ti za své bližní, kteří pomáhají v této době jako lékaři, sestry, hasiči, prodavači i dobrovolníci a při své pomoci často riskují své zdraví i životy.
Prosíme Tě, ať i my jsme hodni Tvé lásky a dokážeme přiložit ruku tam, kde je potřeba.
Prosíme Tě za naše politiky, i když se ti politici často mýlí a často jednají spíše ve svůj prospěch než v prospěch občanů, kteří je zvolili, dej jim moudrost vládnout a nám moudrost je kritizovat, když je to nutné.
Prosíme Tě za podnikatele, živnostníky, majitelé obchodů a restaurací, všechny, kteří jsou touto krizí postiženi a kteří nevědí, zda a jak budou moci pracovat a podnikat, dej jim sílu, odvahu a naději.
Prosíme Tě za všechny křesťany, ale i Židy, muslimy a nevěřící, ať dokážou najít společnou řeč a jednat tak, jak nás učíš prostřednictvím Tvého syna, Ježíše Krista.
Prosíme Tě zvláště za všechny nemocné, slabé, utištěné, vězněné, osamělé a umírající, buď s nimi v jejich utrpení.
Prosíme Tě za sílu, naději a příchod Tvého království.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Martin Šimsa, 60 let, učitel filozofie, Litoměřice

----------------------

5. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Nebeský Otče,
Ty víš nejlépe, jak jsme nakaženi hříchem, jak často nás vnitřně trápí naše nemocná minulost. Přichází jako neviditelný vir, který zachvacuje naši mysl i emoce, dusí nás a je smrtelnější než cokoliv, co nás nyní obklopuje.
O to víc Ti děkujeme za milost a odpuštění, za nové věci, které přivádíš k životu, a děkujeme za naději.
Děkujeme, že nás dokonale léčíš a stavíš nás znovu na nohy.
Děkujeme, že s námi počítáš, a tak jako se kolem nás probouzí celá příroda, obživuješ i nás. Děkujeme za Tvé občerstvující slovo, které nás znovu a znovu ujišťuje o Tvé lásce k nám a Tvé milosti.
Pane Bože, dej nám prosím sílu a zachovej nám pokoru.
Dej nám rozhodnost a zachovej nám rozvahu.
Dej nám odvahu a zachovej nám ohleduplnost.
Dej nám přímost a zachovej nám laskavost.
Přimlouváme se za naše nejbližší, sousedy, kamarády, přátele, dávej jim prosím zdraví, radost a naději.
Prosíme i za vláhu pro naši vyprahlou zemi.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Petr Konvalinka, 50 let, učitel z Brna

 

---------------------

4. KVĚTNA 2020

Hospodine, náš Pane,
v těchto dnech vidíme, jak naše spoléhání na sebe i na zdánlivě stabilní věci kolem nás může být klamné, jak rychle se všechno může změnit. Vede nás to k pokoře, ale radujeme se, že na Tebe spoléhat můžeme, že Ty jsi pevný bod, včera i dnes.
Prosíme za ty, pro něž je toto období obzvláště psychicky těžké, zvláště:

- za lidi s mentálním postižením, autismem, demencí, kteří změněné situaci obtížně rozumějí, a ocitají se tak ve velké nejistotě a napětí,

- za lidi v nemocnicích, v domovech pro seniory a léčebnách pro dlouhodobě nemocné, i za personál v nich,

- za staré lidi, pro něž je izolace doma, v samotě a bez návštěv často už nesnesitelným břemenem,

- za ty, kteří v této situaci mají panické obtíže, nezvladatelný strach,

- za všechny, kdo pracují v první linii a jsou vyčerpaní či mají obavy o sebe a své rodiny.

Prosíme i za ty “silné“, ať jsou tam, kde je jich třeba.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Šarounová, 55 let, speciální pedagog-logoped ve školském poradenském zařízení, Praha

 

---------------------

3. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

„Neodvrhuj mne od své svaté tváře, ducha svého svatého mi neber!“ (Žalm 51,13)

Milý Bože,
valí se to ze všech stran
...co bude, jak bude,
kdy COVID nebude...
To neví nikdo,
jenom Ty, Hospodine.
Ty to víš.
Prosíme Pane, za všechny bytosti naší Země, kterou jsi stvořil. Smiluj se.
Prosíme Pane, dodávej sílu nemocným, ohroženým a sloužícím lidem.
Prosíme Pane, ochraňuj nás svou milostí Bože.
„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal.“ (1.List Petrův 4, 10)

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Darina Mayerová, 57 let, zdravotní sestra z Rumburku

---------------------

2. KVĚTNA 2020

Pane náš,
děkujeme, že k Tobě můžeme kdykoli volat a věřit, že nás slyšíš. Ať je den, nebo noc - ať jsou na hodinách, nebo jen v našem rozpoložení.
Jsme vděční, že Tě můžeme vidět ve skutcích bližních, kteří se v těchto věru zvláštních dnech snaží ze všech sil pomáhat druhým a nemyslet jen na sebe.
Buď s těmi, kteří jsou na všechno sami a samota na ně doléhá. Vždyť s Tebou nikdo není sám.
Prosíme, chraň nás od lidí, kteří si na Tebe hrají; dej pokoru politikům při rozhodování o životech druhých i závodníkům na zdánlivě vyprázdněných silnicích...
Hospodine, Tvoje milosrdenství je věčné.
Kéž by člověk, kterého jsi stvořil, vyšel z každé krize poučený.
Ne nás, Hospodine, ale svoje jméno oslav!

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Luboš Kratochvíl, 39 let, novinář, Bukovka

----------------------

1. KVĚTNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Drahý Králi,
děkuji za dnešek, který je nádherný.
Chvála Tobě za zpěv ptáků a krásy přírody, které můžu vidět každý den!
Chvála Tobě za možnost být s Tebou a vědomí, že nikdy nejsem sám.
Přesto Tě prosím, pomáhej mi soustředit svůj zrak na Tebe, i když zraky lidí se dnes upírají jinam. Dej ať hledím jen na Tebe.
Chvála Tobě Ježíši!

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Michal Veselovský, 25 let, učitel v mateřské škole, Teplá

 

----------------------

30. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Dobrý Bože,
dej nám lásku a úlevu od trápení a stresu.
Smiluj se nad těmi, kteří se bojí o život svůj nebo svých blízkých nebo je epidemie nějak jinak ohrožuje.
A smiluj se, nemůžu na to zapomenout, nad dětmi žijícími v hrozných podmínkách v uprchlických táborech na řeckých ostrovech, kousek od nás. „Mami, já nechci umřít.“ Jsou jich tam desítky tisíc. Tisíce bez doprovodu.
A smiluj se také nad milionem dětí žijících ve strachu v syrském Idlibu.
A smiluj se nad lidmi beze střechy, už je zase zima.
A nad těmi v pohodlí, ať nejsou malí nebo mrtví.
A kéž se nám podaří doručit naše nástroje na pomoc traumatizovaným dětem.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Kateřina Honzíková, 45 let, terapeutka a výkonná ředitelka Češi pro Sýrii, z. s., Praha

---------------------

29. DUBNA 2020

Pane Bože,
chtěl bych Tě prosit za lidi, kteří jsou v této době sami, opuštění a nikdo jim ani nezavolá.
Dej, ať zakusí Tvou přítomnost. Ať ji cítíme my všichni.
Dej nám pokoru, naději a klid.
Děkujeme Ti za zpomalení našich životů a prosím Tě, abychom karanténu pochopili nikoli jako trpné čekání, ale jako výzvu k vnitřní přeměně.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Jüptner, 40 let, šachista z Velimi

---------------------

28. DUBNA 2020

Náš nebeský Otče,

děkujeme, že jsi nám dal do srdcí víru, která nás vede k tomu, abychom Tě hledali a k Tobě volali.
Pane, přiznáváme, že jsme sevřeni úzkostí, divíme se, co se nám to přihodilo, bojíme se neviditelného nepřítele, bojíme se o své jistoty. Tápeme a hledáme své místo v této nové situaci.
Děkujeme, že můžeme k Tobě volat, Tebe prosit o sílu, děkujeme, že nacházíme možnosti, jak přiložit ruku k dílu, děkujeme, že nám pomáháš překonávat náš strach.
Děkujeme za krásu Tvého stvoření, probouzející se příroda nás ujišťuje, že řád a pořádek na Zemi stále ještě panují.
Děkujeme za všechna otevřená srdce, vzájemnou ohleduplnost, ruce ochotné pomoci.
Prosíme, abychom si toto vše nenechali vzít, až krize pomine, až odložíme svoje roušky.
Prosíme za svoje blízké, za všechny nemocné, za ty, kteří podléhají svému strachu a beznaději.
Prosíme zejména za ty, kdo nasazují své síly, zdraví i životy v boji s pandemií.
Prosíme, buď s celým naším světem a přinášej mu svůj pokoj.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Marie Sléhová, 63 let, pracující penzistka ze Šumperka

------------

27. DUBNA 2020

 

Náš Pane,
rádi bychom uměli častěji a lépe prožívat radost,
nezkalenou a vděčnou.
Rádi bychom uměli častěji a lépe pomáhat a být tam, kde je třeba.
Nějak nám unikají příležitosti.
Rádi bychom každodenně lépe odolávali událostem, které nás zneklidňují,
a zvládali situace, které nás mrzí,
vždyť víme, že je mnoho dobrých zpráv. Vždyť je denně slýcháme.
Vždyť to vše již umíme.
Dopřej nám to znovu zažívat. Obnov v nás svůj pokoj.
Pro své milosrdenství a věrnost buď s námi zítra zas.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Skála, 39 let, úředník Kraje Vysočina z Havlíčkova Brodu

---------------------

26. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Pane Bože,

v klidu našich domovů, mezi kvetoucími stromy, v prostředí lásky našich blízkých Ti děkujeme za oběť Tvého syna Ježíše Krista. Za nás.

Chráníme se před nebezpečím z vnějšku. Dovedeme si nasadit respirátory, roušky, masky a filtry, ale neumíme si poradit s nebezpečím, které vychází z nás. Často je záludnější a destruktivnější nežli kdejaký virus.

Prosíme, odpusť nám, dej nám moudrost a dost odvahy i síly se moudře chovat. Laskavý Pane náš, naplňuje nás radost, když pozorujeme úplněk, hvězdy, květy a zažíváme láskyplnou péči dětí i vnoučat. Je dobré, že se v lidech probouzí tolik solidarity, pomoci a vděčnosti za pomoc. Tebe velebíme za naději, která nás provází.

S radostí – Tobě Pane sláva.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jaromír Křivohlavý, 66 let, penzista v činorodém ruchu z Třebenic

 

---------------------

25. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Dobrý Bože,
dej mi sílu a ochotu otevřít se Tvé léčivé moci.
Dej mi otevřené oči,
abych viděla Tvé zázraky i ruce potřebných.
Dej mi otevřenou mysl,
abych se neostýchala ptát a nepřeslechla odpovědi.
Dej mi otevřené srdce,
abych milovala beze strachu a postranních myšlenek.
Dej mi otevřené dlaně,
uvolněné k pomoci i pohlazení.
Rozruš moji sebevědomou a hloupou skořápku
a rozlom pouta mé sebelítosti a sklíčenosti,
abych rozkvetla jako Tvoje zahrada
připravená přijmout Slunce.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Ilona Mužátková, 51 let, lektorka angličtiny z Bohdalova

---------------------

24. DUBNA 2020
---------------

Náš drahý nebeský Otče,

děkuji Ti za krásný nový den, který jsi nám dal. 
Chválím Tě ve svém srdci a skláním se před Tvým majestátem a svatostí. 
Jak jsi mocný a moudrý, náš Bože, jak předivné jsou Tvé skutky, jak skvělé je Tvé dílo! 
Děkuji Ti, že se k nám skláníš a hledáš ztracené. Děkuji, že jsi našel i mne. 
Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi za mne zemřel.
Prosím Tě, Pane Bože, vylij svého svatého Ducha na naši Zemi. 
Buď nablízku všem sklíčeným v těchto těžkých časech.
Dej naději těm, kteří ztratili své blízké. 
Buď jistotou těm, kdo se strachují o svůj život či živobytí. 
Otevírej lidem srdce i oči, kéž tyto dny přivedou lidi blíže k Tobě.
Prosím Tě za ochranu, pokoj a požehnání do našich rodin, měst i celé země.
Prosím za moudrost pro politiky, sílu pro zdravotníky a všechny nasazené profese. 
Dej odpočinutí všem, kdo již dlouhé týdny pracují ve velkém tlaku.
Prosím Tě, Pane Bože, způsob svým svatým Duchem, aby bylo umenšováno zlo na Zemi a aby rostlo Tvé království.
Odpusť nám naše přestoupení a smiluj se nad námi.
Oslav se v tento den a buď Pánem v našich životech. Děj se Tvá vůle dnes i navěky.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Lenka Popelková, 36 let, zdravotní sestra ze Vsetína

-------------

23. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Bože našeho praotce Abrahama, který je vzorem víry pro křesťany, židy i muslimy. Obracíme se k Tobě v časech těžkých pro všechny. Tak jako jsme my nemohli obvyklým způsobem slavit zmrtvýchvstání Tvého Syna, měli i naši židovští starší bratři ve víře narušené oslavy Pesachu. Ani muslimové, kterým zítra začíná jejich postní měsíc, jej v době uzavřených kostelů, synagog a mešit nebudou moci prožívat tak, jak jsou zvyklí. Smiluj se nad námi nade všemi a dej, ať můžeme zase plně zakoušet společenství víry.

Prosíme Tě, aby muslimům letošní nezvyklý ramadán přinesl duchovní užitek. Prosíme Tě za náboženskou svobodu křesťanů v muslimských zemích, za pokojné soužití a za proměnu srdcí teroristů. Dej, ať všichni žijeme před Tebou podle svého Tebou osvíceného svědomí.

I když muslimové nepoznávají v Ježíši Tvého Syna a našeho Vykupitele, věří v Tebe a uctívají Tě modlitbou, almužnou a postem. Kéž je Tvůj Svatý Duch jejich světlem, aby šli cestou, která vede ke spáse. A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově, abychom světu vydávali věrohodné svědectví o Tvé lásce. Pane, smiluj se!

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Vít Machálek, 50 let, religionista, Brno

---------------------

22. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Modlitbu můžete doprovodit písněmi z Evangelického zpěvníku.

------------

Pane Bože náš,

obracíme se k Tobě po kolikáté už, jak to máme ve zvyku vždycky, když je nám ouvej.
Málokdy poděkujeme, když se v našich životech setkáme s Tvou mocí a velikostí Tvé lásky k nám, ale jakmile si nevíme rady, nebo hledáme pomoc, umíme si vzpomenout hned.
Děkujeme Ti za to, že tuhle naši nezdvořilost neustále přehlížíš a že nám i nadále nabízíš svou pomocnou ruku.Pokorně Tě prosíme o Tvou sílu a moc v zápase, který v těchto dnech svádí celý svět.
Buď prosíme s těmi, kdo v tomto zápase přišli o své milované a nemohou se s nimi důstojně rozloučit.
Buď prosíme s těmi, kdo nyní bojují o život, i s těmi, kdo by je při jejich boji chtěli držet za ruku, ale nemohou.
Buď prosíme se všemi, kdo zůstali v tomto zápase sami a nemají nikoho, kdo by o ně měl starost.
Buď s těmi, kdo žijí v nejistotě a obavách, dávej jim sílu nepropadnout beznaději.
Děkujeme Ti za všechny, kdo v tomto zápase stále ještě stojí odhodlaně tváří v tvář nepříteli a nepolevují ve své pomoci druhým. Dodávej jim prosíme i nadále sílu a vytrvalost.
Buď prosím s námi všemi. Dávej nám sílu, dobrou mysl a otevřené srdce.
Ochraňuj prosíme nás, naše blízké i nám neznámé. Neboť není nikde silnějšího a mocnějšího ochránce, než jsi Ty.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Ženatý, 36 let, divadelník z Opavy

-------------------------

21. DUBNA 2020

------------

Bože,

v tomto čase si zvykáme na spoustu nových situací,
učíme se s nimi pracovat a nepropadat panice.
Jednou z věcí je, že se nemůžeme setkávat s našimi milými,
s rodinou, přáteli… lidský kontakt je omezený.

Vzdálenost mezi námi je najednou relativní.
Je jedno, zda bydlíme ve stejném městě, ve stejné zemi
nebo na druhém konci Evropy či světa. Fyzicky se potkávat nesmíme.

Děkujeme, že nás ani v tomto nenecháváš na holičkách.
Děkujeme za technologie, které nám pomáhají se s našimi milými slyšet nebo vidět.

Můžeme tak společně sdílet alespoň některé okamžiky,
být si na blízku když potřebujeme slyšet známý hlas.
Děkujeme, že díky internetu můžeme společně sdílet i bohoslužby
a být tak v lepším kontaktu i s Tebou.

Prosíme za ty, kteří k technologiím nemají přístup a cítí se osamocení.
Prosíme za ty, kteří mají blízké v nemocnicích a nemohou je navštívit a podržet za ruku.
Prosíme za ty, kteří v těch nemocnicích leží – dej ji obrovskou sílu nemoc překonat.
Prosíme za doktory, dej jim energii, kterou teď tak potřebují.

A prosíme za politiky, kteří se teď perou s velice těžkými otázkami
a snaží se najít co nejlepší řešení, dej jim moudrost.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravilaMartina Prethero, 32 let, grafická designérka, Sevenoaks, Velká Británie

 

---------------------

20. DUBNA 2020

Dobrotivý Bože, Otče náš,
voláme k Tobě.
Ke komu jinému bychom šli?
Děkujeme, že Tě můžeme znát a smíme se k Tobě utíkat.
To Ty jsi naše síla, naše pomoc, naše naděje. V Tebe doufáme.
Všechno je vzhůru nohama. Nevíme si rady. Máme strach. O své nejbližší, o sebe,
o budoucnost, o svět.
Jsi v tom s námi? Nedopustíš, abychom uklouzli? Co všechno lze ještě unést?

Ty jsi poznal strach i bolest.
Tys prošel peklem, abychom my nemuseli.
Říkáš nám, abychom se nebáli.
Dávej nám víru, když se všechno zdá temné. Buď naším světlem.
Posiluj všechny, komu se sil nedostává. Potěšuj zoufalé. Buď útěchou
nemocným a umírajícím.
Buď nám všem na blízku a dej, ať ani v těžkostech nesejdeme ze Tvé cesty.
Pane, smiluj se.

- Vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Irena Lukášová, 26 let, na mateřské dovolené, Tábor

---------------------

19. DUBNA 2020

Pane Bože na nebesích,

jiné roky jsme v těchto dnech slavili s přáteli a rodinami, s mnoha rituály a veselím, bolestný, ale nadějný konec pozemského příběhu Tvého syna a našeho spasitele Ježíše Krista – a teď je vše jinak. Rituály jsou rozvráceny, naše společenství se otřásají v základech, slova našich modliteb nám vysychají na rtech.

Jsme bezradní, ztracení, doufáme, že se probudíme a že to vše, co nás teď každodenně obklopuje, lidé přicházející o život, o práci, o majetek, ba i střechu nad hlavou, o studium, o celý obraz své budoucnosti... to vše že bude jen sen. Víme, že nebude, a nejistota těchto dnů nás paralyzuje. Nevíme, jak se modlit – naše dřívější modlitby jsou prázdné, jako z jiného světa.

Pane neztrať nás v údolí našeho zmatku! Řekl jsi, že nedolomíš nalomenou třtinu – nedolom! Sviť nám svým světlem v těchto tmách, ukaž nám novou cestu, novou naději, novou budoucnost. Chyť nás za ruku a podepři nás, když se nám podlamují nohy. Nedopusť, aby naděje, že tímto projdeme do lepších dnů, v našich srdcích uhasla.

U Tebe není Bože nic nemožné – učiň, aby se i tato strašná rána obrátila v něco dobrého. Pro lidstvo jako celek – i pro každého zasaženého. My nevíme, jak by se to mohlo stát, ale vyznáváme, že věříme, že Ty to umíš a chceš – dobro a radost pro Ty, kteří Tě hledají, a pro všechen lid.

Do Tvých rukou poroučíme Pane vše, co jsme od Tebe přijali – sebe sama i naše blízké, každého, kdo nám leží na srdci.

Vlastní modlitba

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Barbara Řimánková, 51 let, bankovní úřednice z Ostravy

 

----------------------

18. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Mocný Bože,
víc, než kdy jindy se ztrácíme. Ztrácíme se ve změti otázek, informací i možných cest.
Nevíme, co všechno jsme jako lidé zemi, kterou jsi nám svěřil do péče, způsobili. Kam až zašla naše touha vytěžit pro sebe maximum.
Nevíme, jestli budeme mít možnost své zažité zvyky a způsoby změnit.
Nevíme, kolik zbývá času jednomu každému z nás, natožpak kolik času zbývá vzduchu, který se dá dýchat, vodám, které se dají pít, rostlinám, které se dají jíst, ani živočichům, kteří byli stvořeni společně s námi.
Tváří v tvář křehkosti našich pečlivě vybudovaných systémů, které dokáže kousek obalené nukleové kyseliny během několika týdnů zbořit jako domeček z karet, vyznáváme, že věříme.
Věříme, že Ty, který jsi od počátku všeho, jsi s námi.
Věříme, že s Tebou není žádný kalich strastí hořký natolik, abychom se museli třást.
Věříme, že to Ty jsi Pánem nad životem i smrtí.
Dej Bože, abychom toto zastavení, způsobené koronavirovou krizí, dokázali využít k nápravě. Nápravě vztahů k Tobě, přírodě i svým bližním.
Pane, zůstaň s námi, i když se připozdívá.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Michaela Kubelová, 35 let, odborný pracovník v biomedicínském výzkumu (Farmakologický ústav, LF MUNI), Brno

----------------------

17. DUBNA 2020

Pane Bože,
s Tebou v ničem nejsme sami.
Společně to zvládneme? Opravdu?
Společně s Tebou.
Pomoz mi, ať neúnavně vážím, co je dobré pro mě a mé bližní.
Dobré pro mě a dobré pro tebe.
Dobré pro můj život i pro tvůj život.
Dobré pro mou smrt i pro tvou smrt.
Pomoz mi neztratit se ve vlastních myšlenkách.
Ať naslouchám Tobě a nechám se Tebou vést.
Díky, že mě nic nebolí. A tak prosím za ty, kdo cítí bolest.
Díky, že mě nic nehoní. A tak prosím za ty, kdo jsou ve vleku událostí.
Díky, že mi nikdo neubližuje. A tak prosím za ty, kdo jsou týráni.
Pomoz jim a ukaž nám všem cestu, jak se k Tvé pomoci přidat.
Vlastním slovem, dobrým skutkem.
Dopřej mi radost být poslem Tvého světla, jež je nadějí v beznaději.
Nejsme Bohy, jsme lidmi.
Jsme Božími lidmi.
Nezapomeň, človíčku!

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Ester Hubená, 31 let, na rodičovské dovolené, Praha

----------------------

16. DUBNA 2020

Drahý Bože,
děkujeme Ti v těchto časech.
Děkujeme za každé ráno na tomto světě a za každý večer, kdy s Tebou můžeme ulehnout. Děkujeme za rodiny, s kterými můžeme trávit tento čas a za přátele, kteří na nás myslí stejně tak jako my na ně.
Děkujeme také za všechnu pomoc v tak těžké době. Za všechny lidi, kteří šijí nebo tisknou ochranné pomůcky.
Prosíme za všechny pracovníky v nejzasaženějších oblastech. Prosíme za všechny nemocné. Dej jim vůli bojovat.
Drahý Bože, dej ať i zítra můžeme být Tvoje děti stejně jako Tvůj syn, který byl ukřižován, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých, aby nás vykoupil z našich hříchů.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Michal Jun, 21 let, Svratka, student průmyslového designu, člen SOMu Poličského seniorátu

----------------------

15. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Pane,
zmítáni nejistotou a obavami dnešních dnů hledáme, kde v tom jsi Ty.
A přesto věříme, že Ty své stvoření neopouštíš, že Tvá láska je s námi i v této podivné době. Prosíme, naplňuj nás moudrostí a rozumností.
Zvěst Velikonoční neděle ať nás povzbuzuje a naplňuje nás radostí, a je silou k překonání toho neviditelného zla, jež nás usiluje pohltit.
Pane, buď s těmi, kdo stojí v první linii a nasazují vlastní zdraví i životy pro druhé lidi, žehnej jim.
Pane, smiluj se nad námi!

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jaroslav Andrejs, 65 let, Rožnov (u Jaroměře), penzista, dříve technik elektro

 

------------------

14. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

------------

Milý Bože,
díky, že jsi nám blíž, než si dokážeme představit, a že Ti můžeme s důvěrou předkládat vše, co nás trápí i těší.
Prosíme Tě za všechny, kteří se v této době cítí opuštění, kterým chybí někdo blízký, posiluj je ve vědomí, že jsi s nimi právě Ty.
Provázej prosím všechny, kterým strach a smutek zatemnil srdce, posílej jim do života radost a útěchu.
Buď s těmi, které postihl nedostatek a nouze, vstupuj také k těm, kteří jsou nemocní nebo nemoc léčí. Dávej jim sílu k dalšímu boji.
Myslíme také na lidi, kteří se trochu ztratili z centra naší pozornosti, obyvatele uprchlických táborů, národy žijící v nesvobodě a strachu, všechny ohrožené válkou. Vstupuj prosím do jejich srdcí a vnášej tam svůj pokoj.
Prosíme Tě také za naši církev a její společenství, dej, ať přečká dobu odloučení.
Díky, že naše prosby slyšíš.
S vděčností a úžasem hledíme na nové jaro, které pro nás tvoříš. Naplnil jsi ho tolika barvami, vůněmi a zvuky. Tak moc se snažíš, abys nás potěšil. Dej, ať i my umíme těšit druhé.
Děkujeme také za každý den, který můžeme strávit se svými rodinami. Uč nás, jak spolu žít ve vzájemné lásce a úctě.
Díky, že nás provázíš svou láskou a pokojem.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Anežka Tefrová, 18 let, studentka střední školy, Luže

..................................

13. DUBNA 2020

Bože náš,
voláme k Tobě my, kteří věříme, že se svět ubírá po cestách, které Tys vyměřil. Po cestách, které od Tebe vycházejí, k Tobě směřují a u Tebe končí. Děkujeme za ně a za to, že můžeme po nich jít a dívat se kolem.
Nech nás po svých cestách kráčet, každého svým tempem, každého svým krokem. Zachovej nás v naší různosti.
Dej nám poznání Tvé svobody a taky toho, že ta svoboda stojí za obranu.
Ať na všech cestách nepoztrácíme vzájemnou náklonnost a lásku jeden k druhému. A ať při našich poutích nevytrousíme dar zdravého rozumu, když už bývají ty cesty tak hrbolaté.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Josef Blažek, 54 let, lékař z Brna

 

--------------------------

12. DUBNA

Nebeský Otče,

nad vše představitelné přesahuje Tvá sláva i moc. Tvé moudrosti se nic nevyrovná. U Tebe je řešení pro každou situaci. Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi Svrchovaný. Nemusíme se bát.

Děkujeme, že jsi se nám dal poznat a nabídl jsi tak skálu, na níž můžeme stavět své životy. Jak cenné zvláště v této době sílící nejistoty!

Děkujeme za všechny veřejnosti neznámé pracovníky mnoha profesí, ale Tobě velmi dobře známé, kteří v tyto dny obětavě stojí ve větších zdravotních rizicích než většina z nás. Jak důležitý příklad žité lásky, z níž přijímáme věci důležité pro náš život, podobně jako z Tvé velikonoční oběti, Pane Ježíši. Prosíme, kéž jsou za to hojně odměněni.

Posiluj, prosíme, nemocné. Kéž sami nahlédneme, jak jim osobně můžeme být nablízku.

- vlastní modlitba -

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Dan Žárský, 59 let, ředitel Diakonie Vsetín

 

----------------------

11. DUBNA 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
děkuji Ti za čas Velikonoc, že si můžeme znovu připomínat Tvou oběť na kříži, kterou jsi pro nás vytrpěl.
Prosím Tě za situaci, ve které se teď nacházíme. Dej, ať ji nevnímáme jako překážku, nýbrž se díky ní můžeme více osobně ponořit do prožití Velikonoc.
Prosím Tě za lidi, kteří jsou nemocní nebo jsou v karanténě.
Prosím Tě za rodiny, které mají nemocné své členy.
Prosím Tě za důchodce v domovech pro seniory či v nemocnicích.
Ať se necítí opuštěně, ale ať můžou pociťovat Tvou přítomnost. Dávej jim odvahu, sílu a trpělivost.
Chci Ti také poděkovat za všechny, kteří pomáhají – zdravotníky, lékaře, záchranáře, policisty, dobrovolníky - že tak ochotně pomáhají nad rámec svých možností. Dej jim prosím, Pane, vytrvalost.
Prosím, provázej nás a dávej nám najevo svou přítomnost.

Vlastní modlitba

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Zuzana Dostálová, 21 let, studentka oboru Farmaceutický asistent, Olomouc

 

---------------------

10. DUBNA 2020

Náš milý Pane,
Skláníme se před Tebou.
Prosíme Tě, v okamžiku Tvého ukřižování,
O Tvou milost.
Víme, že Tvá bolest a utrpení je neporovnatelné s naším,
Ale zároveň také věříme,
Že právě Ty, nám skrze své ukřižování rozumíš.
Pane, děkujeme Ti za Tvou oběť a děkujeme Ti za naději.
Děkujeme TI za světlo a radost, kterou nám přinášíš.
I když jsme dnes smutni z Tvé smrti, i když jsme smutni ze situace na naší planetě,
Přesto víme, že díky Tobě, bude následovat radost ze vzkříšení.
A to nejen v neděli, ale i v budoucích dnech.
Jsme vděčni, že nečelíme špatným věcem sami,
Že máme Tebe a své bratry a sestry ve víře.
A proto s velkou radostí, ale i úctou a pokorou se spojujeme
K jednotné modlitbě všech křesťanů:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Blanka Nová, 42 let, sociální pracovnice Hospice sv. Kleofáše

 

--------------------

9. DUBNA 2020

Pane Bože,

dnes jsme ustrašení víc než dříve, a proto se k Tobě obracím s ještě větší vroucností.

Prosím, buď v těchto dnech při všech nemocných. Nejen při těch nakažených virem, ale při všech v bolestech, často na konci života.

Buď s těmi, kteří jejich trápení vidí a pomáhají jim ho snášet.

Prosím, zachovávej sílu a zdraví našich lékařů, kteří jsou teď pod obrovským náporem. Ukazuj nám cesty, jak těmto lidem vyjádřit vděčnost a dodají jim sílu, smysl a naději k práci. Chci také poprosit za všechny, kteří jsou momentálně v nouzi, ale jsou kvůli pandemii přehlíženi. Ať o lidi na hranicích, ve válkách či třeba osamělé lidi. Buď s nimi.

Zároveň chci moc poděkovat, za naději, kterou nám dáváš.

Chci poděkovat za Bibli, kterou je čas v těchto dnech studovat.

Děkuji za knihu Jób, která nám ukazuje, že vždy může být hůř, ale také to, že vždy je naděje. Děkuji Ti za knihu Zjevení, stejně jako za Kazatele.

Děkuji za moderní prostředky, díky kterým můžeme bohoslužby sledovat z domu a díky kterým můžeme být ve spojení s přáteli na dálku.
Na závěr Tě chci poprosit, dej nám odhodlání být doma, poslouchat nařízení vlády a chránit tak naše bližní od koronaviru. Je to pro nás těžké.
Díky.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Štěpán Pikna, 19 let, student z Brna - Hatí

 

...........................

8. DUBNA 2020

Bože, Otče náš milostivý,

uprostřed bezradnosti a obav z příštích dnů chceme ti děkovat za všechny ty, kteří se v nastalé situaci nenechali ovládnout devastujícím strachem, či jenom sebezáchovnými myšlenkami, ale uměli se rozhlédnout kolem sebe a nezištně vyjít k pomoci potřebným.

Jejich obětavost a ochota ke službě odkazují k základním lidským hodnotám, které naše sebejistá konzumní civilizace tak ráda přehlíží, podceňuje, či se jim přímo vysmívá.

Budeme mít, Hospodine, po nynějším čase úzkosti a zkrotlosti dost sil k tomu alespoň něco pochopit?

Bože, smiluj se.

 

- vlastní modlitba -

 

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Balcar, 74 let, učitel hudby v penzi

 

...........................

7. DUBNA 2020

Milý Pane,

prosíme Tě, dej nám sílu v bouřlivém čase, kdy zakoušíme mocnost viru.
V nejisté chvíli, kdy ochromen je celý svět.
V okamžicích, kdy bojíme se čísel a omezujících vět.
Dej, ať nezlomí nás strach a úzkosti.
Dej, ať je to dar, který nás k Tobě obrací.
K Tobě, k víře, do rodin a k vzájemné blízkosti, k moudrosti, starosti o druhé a k lidskosti.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Pešková, 40 let, fyzioterapeutka z Teplic

 

...........................

6. DUBNA 2020

Bože, Ty jsi věčný,
nacházíš nás v obavách, kterých jsme plni,
znáš všechny touhy, kterých jsme přesyceni.

A nyní stojíme, tak moc se bojíme,
o čas, o lásku, o život náš i bytí,
o sílu, o práci, o blízké lidi,
o svobodu, o dny, o starý svět,
ten v sobě držíme a chceme ho zpět,
co přijde nevíme, jen k Tobě se modlíme.

Bože, dej nám víru,
že najdeme novou sílu,
neznámou dobu překonat.

Bože, dej nám sílu,
vzbudit v sobě víru,
že společně smíme dál putovat.

Bože, dej nám lásku,
ať nedáme bližní v sázku,
všem nové zítřky chceme zvěstovat.

Klid v srdcích našich plyne,
ta doba zlá pomine,
láska duši střeží,
člověk v Tebe věří,
život jednou měří,
Bože smiluj se.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil David Tomáš, 41 let, Pardubice

 

--------------------

5. DUBNA 2020

Díky, Pane Ježíši, za to, že ses nám dal poznat.
Díky za to, že to ty sis nás vyvolil.
Díky za naději, kterou můžeme mít skrze to, cos pro nás na kříži udělal.
Právě v tomto jarním období, kdy se vše kolem nás začíná probouzet ze zimy, můžeme tak nějak víc naději vnímat a pociťovat, a to i přesto, že okolnosti kolem nás jsou nepříznivé. A to i přesto, že zprávy, které slyšíme, v nás mohou vyvolávat strach a úzkost.
Dej, ať nezapomínáme na to, že ty jsi Vítěz nad každou nemocí a dokonce i nad smrtí.
Prosíme, dej, ať tu naději dokážeme sdílet.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Eva Urbanová, 43 let, asistentka pedagoga ze Svébohova

 

--------------------

4. DUBNA 2020

Kriste, náš Pane, bratře, příteli,

zaskočila nás pandemie koronaviru a omezuje nás mnohem víc, než jsme si v tomto čase půstu chtěli odříct sami. Chybí nám osobní setkání a volnost pohybu, vadí nám nejistota blízké i vzdálenější budoucnosti, obáváme se o své nejbližší i o sebe. Nevíme si rady s časem, se změnami, se zprávami, se svými myšlenkami.

Děkujeme, že pro Tebe zákaz vycházení ani vcházení neplatí, že s Tebou můžeme být kdykoli, blízko, bez roušky. Děkujeme, že slyšíš a - jsme-li připraveni slyšet my - odpovídáš. Děkujeme, že krize, ohrožení a omezení je - podobně jako půst - také příležitostí. Příležitostí soustředit se na to podstatné, na to, co nese náš život, co mu dává smysl a nám naději, co nás uzdravuje ze strachu. Na Tvé vítězství nad smrtí.

Prosíme za ty, na kterých nám záleží. Prosíme za ty, kdo nesou tíhu boje s pandemií. Prosíme za ty, kdo ztrácejí naději a víru. Ať jim Tvá láska skrze nás pomáhá obstát.

 

- vlastní modlitba -

 

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Tomáš Lavický, 59 let, ajťák z Chrudimi

 

..........................

3. DUBNA 2020

Bože, Otče, který miluješ každého z nás,

voláme k Tobě a prosíme o posilu do těchto dní. Prosíme, pomáhej nám překonávat znepokojení a obavy, ať se nenecháme sevřít strachem, dokážeme čelit panice a chovat se zodpovědně. Chraň nás a naše nejdražší na těle i na duchu.

Dej, ať v Tobě nalézáme klid a vyrovnanost a dokážeme je přenést i do svého okolí. Ukazuj nám, kde a jak je nás třeba a dávej nám dostatek morálních i fyzických sil takové příležitosti neodmítnout a od nich neutéct. 

Svou obrovskou mocí ochraňuj zdravotníky. Posiluj je v jejich únavě a vyčerpání, chraň jejich těla před nákazou a jejich duše před podrážděností a sobectvím pacientů.

Prosíme, sešli Ducha Svatého na ty, kteří rozhodují o všeobecných opatřeních, ať jsou jejich rozhodnutí moudrá.

Do Tvé ochrany vkládáme sebe i své milované, s pokorou a důvěrou Ti odevzdáváme tuto situaci. Tvá moc ať se zjevuje v každý čas. Tobě budiž věčná sláva.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Martina Jůzová, 51 let, projektantka z Hradce Králové

 

...........................

2. DUBNA 2020

Milý Pane Bože,

chválíme svět, který jsi stvořil a ve kterém nám bylo dopřáno žít.

Žasneme při pohledu na jeho nesmírnost a složitost, ale také nám nahání strach.
Cítíme se ve světě malí a ztracení a čím více můžeme nahlédnout do jeho složitosti, rozlehlosti a propojenosti, tím více nás leká.

Bojíme se i toho, čím jsme my lidé k té složitosti, byť i jen v rozměrech planety Země, přispěli. Nahání nám strach virtuální svět, kterým jsme naši Zemi omotali jako sítí.

Nejsme si jistí, zda jsme Tvé dobré dílo zase jednou nezaneřádili svým lidským zlem.

Dobrý Pane Bože,

prosíme o rozum, o jasný a střízlivý pohled v současné krizi, která nás ochromuje a izoluje,
ale současně nám i nabízí vidět to, čím jsme mohli přispět k Tvému dílu, jako požehnání.

Děkujeme Ti za dar lidské vynalézavosti a zvídavosti, který přispěl k tomu, že dnes v časech krize, můžeme zůstávat ve spojení se svými blízkými a vůbec se svými spoluobčany alespoň pomocí té virtuální sítě.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Miloš Ferjenčík, vysokoškolský učitel a výpomocný kazatel z Choltic (sbor ČCE Heřmanův Městec)

 

..............

1.4.2020

Pane Bože,

prosíme Tě, buď s námi v tyto dny nejistoty a strachu.

Buď s opuštěnými, dávej naději na uzdravení nemocným.

Dávej moudrost, odvahu a sílu mocným v jejich bezmoci, chaosu a zmatku.

Chraň, opatruj a posiluj zdravotníky a všechny, kteří pečují o nemocné, kteří chrání zdraví a bezpečnost druhých, kteří pomáhají ostatním.

Chraň nás před virem sobectví, bezohlednosti a hlouposti.

Děkujeme za příležitost nespěchat,

děkujeme za možnost být se svými blízkými, naslouchat svým rodičům i dětem,

děkujeme za zájem a podporu svých kamarádů, přátel a sousedů.

Děkujeme za naději do příštích dnů.

Děkujeme, že jsi s námi.

 

 - vlastní modlitba -

 

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Ruth Kopecká, penzistka, dříve: výpravčí vlaků, vedoucí pošty, manažerka v ČSOB, FR, PR, sociální pracovnice v Diakonii, Střítež nad Bečvou

................

31.3.2020

Pane Bože,
ve chvíli ztišení a zklidnění ducha i těla skládám tu slova své malé modlitby.
Rok co rok těším se na půst, jímž se nechávám vytrhnout z koloběhu dnů,
ve kterém uvolněný čas naplňuji tím, k čemu jindy prostor hledám stěží.
Uprostřed půstu přišel teď nečekaně půst od bohoslužebných setkání.
Nesejdou se často ani dva neb tři.
Najednou tu něco chybí. Společenství, sdílení.
Jsem ale vděčný i za tohle vytržení.
Všichni naráz ho teď prožíváme sami, či v kruhu svých blízkých.
Otevírá se nám soukromý prostor pro rozjímání a setkání s Tebou.
Pro dotek toho, na čem fakt záleží.
Tnout do živého, jít do hloubky. Až na dřeň.
Zavřeni v komnatách, či v lůnu přírody, máme tu možnost úplně nového prožitku.
Děkuji!

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Jan Kučera, advokát z Prahy

 

--------------

30. 3.2020

Náš nebeský Otče,
voláme k Tobě v tomto těžkém čase. Ty jediný jsi náš Zachránce.

Posilni naši důvěru v Tebe. Ať víme, že na Tebe můžeme spoléhat v každé chvíli našeho života - v době, kdy se radujeme, ale i v době, kdy cítíme ohrožení zdraví, ohrožení života.

Dej, ať nepropadáme beznaději, zoufalství, panice, jak to s námi bude. Vždyť Tys řekl, že nás nikdy neopustíš, nikdy se nás nezřekneš.
Prosíme Tě, ať s touto jistotou složení naděje v Tebe se můžeme probouzet do dalších pro nás nesrozumitelných dnů. Vezmi naše životy do svých rukou.

 - vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Modlitbu připravila Dita Bartolšicová, 44 let, učitelka hudby z Ostravy

 

...............

29.3.2020

Svatý Bože a Otče náš v Pánu Ježíši Kristu.

Obracíme se k Tobě a hledáme u Tebe pomoc.

Přicházíme proto, že jsme poznali, že jsi dobrý Bůh, že nás máš rád a že Ti na nás záleží. Děkujeme Ti za to, chválíme Tě a oslavujeme. Děkujeme Ti za to, že nám rozumíš a víš, co prožíváme.

Přimlouváme se za všechny nemocné, nakažené koronavirem, za všechny, kteří mají strach a s obavou se dívají do příštích dnů.

Prosíme Tě za rodiny, dej jim dobrý společný čas, prosíme za všechny zdravotníky a ostatní, kteří jsou velmi vytíženi. Prosíme Tě za vládu, aby dělala moudrá a rychlá rozhodnutí ke zvládnutí situace a k ochraně občanů.

Děkujeme Ti za to, že Tvoje slovo platí a že v Bibli můžeme číst mnohá zaslíbení a ujištění, že jsi s námi a že se nemusíme bát. Mnohokrát nám říkáš „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh.“

Prosíme Tě Pane, pomoz nám spoléhat na Tvoje slovo a důvěřovat Ti a Tvůj pokoj šířit kolem nás.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Modlitbu připravila Jana Horáková, 60 let, současná penzistka a dříve hospodářka na Obecním úřadě, Horní Krupá

 

...................

28. 3. 2020

Pane!

Voláme k Tobě každý den. Vyslyš nás, když za Tebou přicházíme i dnes.

Děkujeme Ti, že jsi s námi v každé době, že nad námi držíš ochrannou ruku. Víme, že se na Tebe můžeme spolehnout. Věříme, že nás povedeš tou správnou cestou a že se dostaneme přes všechny překážky – ty všední i neobvyklé. A v důvěře, kterou v Tebe vkládáme, Tě v těchto časech především prosíme:

Tato doba může být pro někoho darem a pro někoho těžkou zkouškou. Přimlouváme se za rodiny. Dej, ať je tento čas pro ně možností smíření a pochopení, nikoli svárů a hádek.

Prosíme Tě, Pane, za všechny staré lidi. Dej, ať na ně ani v pokoronavirové době nezapomeneme. 

Dej, aby vnoučata chodila svým prarodičům pro nákup i za běžného stavu, aby jim příbuzní volali a psali s takovou intenzitou, s jakou se to děje v těchto dnech.

Hospodine, přimlouváme se za všechny, kteří jsou teď sami nebo se cítí opuštěni, jsou vystrašeni a nemají se o co nebo o koho opřít. Buď jim i nám oporou. Pomáhej nám zvládat nelehké úkoly, které nás čekají. Kéž jsme pak my schopni pomáhat lidem kolem nás, kteří to potřebují.

Povzbuzuj všechny nejisté, kteří nevědí, jak s náhle získaným časem naložit. Buď s nimi a pomáhej jim hledat možnosti, jak využít tyto chvíle k něčemu dobrému.

Prosíme Tě, Bože, dej, ať si začneme vážit naší svobody, jejíž omezení teď pociťujeme. Prosíme Tě také za ty, jejichž svoboda je omezována i mimo dobu pandemie. Dávej jim odvahu a sílu bojovat.

Pane náš, děkujeme Ti za všechny lékaře, zdravotní sestry a další pomocný personál v nemocnicích. Prosíme, dávej jim sílu čelit nebezpečí každý den.

Pane Ježíši Kriste, daruj nám radost, abychom neupadali na mysli. Daruj nám porozumění, abychom dovedli být citliví ke svým bližním. Daruj nám pokoj a zůstávej s námi. Tobě, Bože Otče i Synu i Duchu svatý, buď sláva po všechny věky věků.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravil pražský seniorátní odbor pro mládež, věk 16 - 22

 

................

27.3.2020

Bože,

děkujeme Ti za to, že jsi s námi stále. Díky Ti za to, že jsi nám dal církev, sbor, kde máme svoje kolegy ve víře. Díky za online bohoslužby, modlitby a zamyšlení, které nám na chvíli nahradí společenství v kostele.

Prosíme Tě za to, abychom zvládli tuhle dobu, abychom měli dost síly a motivace k tomu doma nezakrnět. Naopak, prosíme, abychom čas strávený doma dobře využili. Prosíme Tě, abychom jen nečekali, až „se to přežene“, ale abychom i v této době nacházeli příležitosti, ve kterých můžeme někomu pomoci, ve kterých si můžeme najít čas sami na sebe a na tebe.

Prosíme Tě, abys nám pomohl překonávat paniku jak v sobě, tak i v druhých. Prosíme Tě, daruj nám radost, aby nám nebylo smutno. Díky za nové příležitosti a nové hezké věci, které se v této době v našich životech objevují. Dej nám prosím oči k tomu, abychom jich viděli stále víc!

Díky za solidaritu, která se probudila v Česku, za lidi šijící roušky, pomáhající s nákupy či hlídáním dětí. Díky za zdravotníky! Děkujeme také za naši vládu a prosíme za to, aby rozhodovali nejlépe, jak jen je možné.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravila Daniela Matoušová, 24 let, studentka – Veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd UK

 

.................

26. 3. 2020

Pane Bože,
děkujeme Ti za každý život, který jsi dal. Za vše, co jsi stvořil, za celou naši zemi. Nacházíme se v posledních dnech v těžkých chvílích, jak celá společnost, tak i rodiny a jednotlivci.
Věříme v Tvoji nekonečnou lásku, a i v to, že jsi v těchto dnech s námi, s každým osobně.
Jsi zde a dáváš nám sílu překonat toto období.

Rádi bychom se v tento čas přimlouvali za tvoji bezednou lásku k nám, za Tvoji milost a Tvoji útěchu. I v tento čas, když nás uzavírá a omezuje koronavirus, prožíváme osobní těžkosti. Ztrátu blízkých, problémy v rodinách, těžkosti v práci, osobní otázky o smyslu života.
Ale věříme, že v Tobě a v Tvé přítomnosti na Zemi můžeme najít naději, lásku a pokoj.

Přimlouváme se v tento čas za všechny, které potkalo něco zlého či smutného. Za ty, kteří ztratili někoho blízkého, za opuštěné děti, za rozvrácené rodiny, za lidi, kteří jsou opuštěni.
I v osobních těžkostech se přimlouváme za lidi, co nás drží nad vodou. V první řadě jsou to naše rodiny, přátelé.

Ale hlavně se přimlouváme za ty, co jsou v první linii. Lékaři, zdravotnický personál, záchranáři, hasiči, policisté. V první linii jsou i všichni duchovní a církevní pracovníci, kteří v tento čas nabízí své služby všem, kteří to potřebují. Pane, dávej jim sílu vytrvat, sílu odhodlání a sílu se nezlomit. Všem jim patří velké díky.

Pane, věříme, že s Tebou, tento čas překonáme a že nám dáš sílu, abychom nemysleli jen na
sebe, ale mysleli na všechny kolem nás. Pane, Tvoje láska ať s námi zůstává po všechny dny.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravil Štěpán Groll, 34 let, pražský učitel původem z Ostravy

.................

25.3.2020
Pane,
prožíváme složité období. Celý svět je v tom až po uši.
Prosíme, nauč nás se na Tebe spoléhat. Zase a znovu. Kéž se nám daří v Tobě nalézat podporu a utěšení.
Prosíme i za politiky po celém světě. Kéž volí moudrá řešení a daří se jim najít slova vlídnosti a uklidnění.
I v této době však děkujeme za radost. Za radost z toho, že je venku pěkně, že se na nás někdo vlídně usměje…
Kéž ani v tuto těžkou chvíli nezapomínáme na postní období. Víme, že nás máš rád a jsi s námi. Dokonce nás máš rád tak moc, že jsi obětoval svého vlastního syna.
Děkujeme za to!

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Magdalena Stahrová, 27 let, kameraman ve výcviku z Arlesey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

.................

24. 3. 2020

Náš Pane a Bože,
prosím za ty, kteří teď trpí kvůli nemoci, ať už vlastní nebo svých blízkých a cítí se zoufalí a bez naděje.
Prosím Tě za ty, kdo mají strach. O sebe, o své blízké, z ostatních lidí nebo jen z toho vyjít z domu.
Prosím za ty, kdo jsou v tom sami.
Prosím, uzdravuj těla i duše a dej ať vše s pokorou přečkáme.
Dej, ať všichni znovu najdeme klid.
Ať máme sílu si pomáhat a chovat se k sobě lidsky v době, kdy je to potřeba nejvíc.
Děkuji za Tvou přítomnost, lásku a naději, že se nemusíme bát ničeho zlého.
Vždyť s námi jsi Ty.

- zde můžete doplnit vlastní modlitbu -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Hana Raurová, 19 let, studentka z Brna - Vinohrady

................

23.3.2020

Hospodine,
děkujeme Ti, že nás máš rád, že jsi umožnil život a my ho můžeme žít.
Vyznáváme, že se nám vědomí tohoto jedinečného obdarování vytrácí a podléháme různým strachům.
Prosíme Tě, posiluj naši víru. Dávej nám poznávat svoji láskyplnou přítomnost – v našich bližních, ve všem dobrém, co smíme zažívat a užívat.
Prosíme, abychom měli schopnost a sílu rozpoznávat nejrůznější pokušení, abychom dokázali čelit zlu v nás i kolem nás.
Dopustíme-li se něčeho zlého, dej, ať si to umíme přiznat, Tobě i bližním to vyznat a činit pokání, v přijetí Tvé milosti a odpuštění, abychom pak měli odvahu vykročit do dalšího života.
V Tobě nalézáme naději i v této výjimečné době, kdy nás rozsáhlá nákaza znovu učí pokoře, ohleduplnosti, trpělivosti a orientaci v sobě samých.
Prosíme Tě za všechny trpící i za ty, kdo o ně pečují.
S důvěrou se svěřujeme do Tvé milostivé péče.

- zde můžete doplnit vlastní modlitbu -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravil Jan Esterle, 52 let, učitel ZUŠ z Chrástu u Plzně

.................

22. 3. 2020

Bože,
celý národ šije roušky, aby zakryli svou tvář, Ty však svou tvář neskrývej.
Lidé se bojí podat si ruku, Ty však svou nenech v kapse.
Lidé se uzavírají do pevností svých domovů, Ty se však od nás neodtahuj.
Ať se necháme nakazit Tvou vírou.
Ať si předáme Tvoji naději.
Ať se mezi námi šíří Tvá láska, rychleji než koronavirus.

- zde můžete doplnit vlastní modlitbu -

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Olga Pikousová, 54 let, chůva v mateřské škole z Českých Budějovic

--------------

21. 3. 2020
Milý Pane nad námi.
Prosíme buď s námi v těchto nejistých dnech, kdy se otřásá důvěra v lidské vědění i vedení.
Jsme neustálými žáky Tvého stvoření, ať je nám pět nebo padesát.
Dej nám sílu uvědomění.
Mluví se o válce, třebaže ne mezi lidmi samotnými.
Mluví se ale také o pomoci mezi bližními, když zavedené systémy selhávají.
Posilni nás v důvěře, že zase brzy budeme potkávat na ulici kolemjdoucí, od kterých nebudeme muset odvracet tvář, ale bez roušky se na ně usmějeme.
Dej nám sílu vydržet.
Pomáhej nám vybudovat si odolnost proti stresu, strachu a beznaději, tak jako pomáhají rodiče dětem budovat LEGO stavby, které nespadnou.
Díky Bože, že Tě máme a že se na tebe v modlitbách můžeme obracet.

- zde můžete doplnit vlastní modlitbu -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravil Malý Vlk, 31 let, technolog z Chotěboře

---------------------

20. 3. 2020

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Kromě ranních zamyšlení farářek a farářů chceme všem Vám ode dneška nabízet společné ztišení u večerní modlitby připravené členy naší církve. Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně (Otčenáš).
Text najdete denně před osmou hodinou zde a na webu e-cirkev.cz.
.......
Nebeský otče,
bojím se. Sleduji zprávy z Itálie, ze Španělska. A teď i doma. Zavřené školy, nouzový stav, karanténa. Ještě nikdy jsem nic takového nezažila. Jistoty se bortí jako domečky z karet.

Pane, co to znamená? Zvykli jsme si, že všechno si řídíme podle sebe. Cítíme se být pány tvorstva. A teď? Na počasí se nedá spolehnout, malý brouček zničil lesy. Neviditelný vir zabíjí. Pandemie.

Pane Bože, opravdu se bojím. Začínám rozumět žalmům. Pane, prosím, buď se mnou. Nedovol mi utopit se v úzkosti, propadnout panice. Buď prosím s námi se všemi. Nepočítej naše viny, nabubřelost, aroganci a odpusť nám.

Bože, myslím na všechny nemocné, nakažené i na lidi, kteří v nejistotě čekají na výsledky testu. Myslím na jejich blízké, kteří trnou strachy. Prosím za ně, buď s nimi.

Pane Bože, děkuji Ti za všechny zdravotníky, lidi v obchodech, řidiče, výrobce potravin. Prosím za ty, kdo rozhodují a ovlivňují náladu ve společnosti. Buď s nimi, i když o to nestojí a nedovol, aby mysleli jen na svoje zájmy.

Pane Bože, děkuji za tisíce dobrovolníků, kteří šijí a rozdávají roušky. Děkuji za ty, kteří míchají dezinfekci. Děkuji za všechny, kteří druhým nabízejí pomoc. Je jich mnoho. Věřím, že pomáháš jejich rukama. Děkuji za všechny, kteří nás starší smiřují s online světem – jak ráda si poslechnu kázání a modlitbu z internetu. Protože i když se všechno mění, ty sám jsi beze změny, tvé slovo posiluje za všech okolností. Děkuji Ti za to. Neopouštěj nás.

- vlastní modlitba -

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravila Hana Pojezdná, 51 let, asistentka pedagoga z Dvora Králové nad Labem

20.03.2020, 19:20