Aktuality

Slovo na prázdniny

Prázdninové zamyšlení duchovních ČCE uprostřed týdne.

Ecirkev · Slovo na prázdniny

>

Slovo na doma uzavírá 30. června 2020 svou první "koronavirovou" etapu, každopádně ale nekončí. V době prázdnin bude jen úvah a modliteb prázdninově méně. Chceme v tuto chvíli velmi poděkovat laikům, farářkám a farářům, kteří se do příprav zapojili. Bylo jich dohromady přes 200! Pro většinu z nás to byla a je nová zkušenost a my jako redakční minitým jim chceme ze srdce poděkovat za ochotu, nasazení a včasná a rychlá dodání. A budeme moc rádi, když vám jejich úvahy a modlitby budeme přinášet i nadále.

Asi největší dík zaslouží Pavlína Junová, která se v čase krize chopila oslovování velké části laiků pro večerní modlitby.
Hezký den a prázdniny přejeme za redakční tým Jirka Hofman a Martin Balcar a připojujeme se k přání Dana Ženatého: "Milí přátelé, přeji vám pěkný den, krásný začátek léta a prázdnin, čas dovolených. Ať tam, kde budete, vás Pán Bůh provází a jeho milost se vás dotýká."

---------------------

Slovo na doma biblická zamyšlení či úvahy evangelických farářů a farářek na každý den v rozviklaném období kolem koronavirové krize. Jedná se o denní nahrávky (podcasty). Slovo běží od 17. března 2020 do 30. června 2020. Zároveň jsou každý den vydávány večerní modlitby připravované laiky evangelické církve.

Na odkazu Církev doma najdete veškeré odkazy a podklady, které byly vydány v době karantény.

 

Do projektu se zapojili:

17.03.2020 Filip J. Boháč
18.03.2020 Hana Ducho
19.03.2020 Karel Šimr
20.03.2020 Štěpán Hájek
21.03.2020 Marta Židková
22.03.2020 Jordan Tomeš
23.03.2020 Ewa Jelinek
24.03.2020 Jiří Bureš
25.03.2020 Pavel Klinecký
26.03.2020 Petr Gallus
27.03.2020 Jiří Tengler
28.03.2020 Anna Lavická
29.03.2020 Jan Keřkovský
30.03.2020 Lenka Ridzoňová
31.03.2020 Dan Heller
01.04.2020 Miki Erdinger
02.04.2020 Alžběta Hanychová
03.04.2020 Jiří Palán
04.04.2020 David Šorm
05.04.2020 Zdeněk Šorm
06.04.2020 Saša Jacobea
07.04.2020 Petr Turecký
08.04.2020 Jana Hofmanová
09.04.2020 Pavel Janošík
10.04.2020 Radka Včelná
11.04.2020 Mikuláš Vymětal
12.04.2020 Ondřej Titěra
13.04.2020 Jakub Hála
14.04.2020 Karel Müller
15.04.2020 Leonardo Teca
16.04.2020 Magdaléna Trgalová
17.04.2020 Alžběta Hatajová
18.04.2020 Ida Tenglerová
19.04.2020 Miroslav Erdinger
20.04.2020 Benjamin Kučera
21.04.2020 Martina Zuštinová
22.04.2020 David Najbrt
23.04.2020 Daniel Matějka
24.04.2020 Jan Satke
25.04.2020 Pavel Prejda
26.04.2020 Michael Pfann
27.04.2020 Tkadleček Hynek
28.04.2020 Richard Dračka
29.04.2020 Tomáš Jun
30.04.2020 Lidka Míchalová Mikšíková
01.05.2020 Filip Němeček
02.05.2020 Elen Plzáková
03.05.2020 Filip Šimonovský
04.05.2020 Magdalena Ondrová
05.05.2020 Jakub Keller
06.05.2020 Martin Horák
07.05.2020 Petra Náhlovská
08.05.2020 Tomáš Matějovský
09.05.2020 Aleš Rosický
10.05.2020 Jonatan Hudec
11.05.2020 Kateřina Roskovcová
12.05.2020 Jakub Pavlús
13.05.2020 Petr Pivoňka
14.05.2020 Iva Květonová
15.05.2020 Hana Schusterová
16.05.2020 Michal Kitta
17.05.2020 Kristýna Kupfová
18.05.2020 Mojmír Blažek
19.05.2020 Jarmila Řezníčková
20.05.2020 Naděje Čejková
21.05.2020 Drahomíra Dušková Havlíčková
22.05.2020 Lukáš Klíma
23.05.2020 Ondřej Kolář
24.05.2020 Josef Hurta
25.05.2020 Martin Sabo
26.05.2020 Petr Chlápek
27.05.2020 Dan Páleník
28.05.2020 Ondřej Ruml
29.05.2020 Jaroslava Michnová
30.05.2020 Roman Mazur
31.05.2020 Ondřej Macek
01.06.2020 Eva Šormová
02.06.2020 Petr Kulík
03.06.2020 Ondřej Stehlík
04.06.2020 Jiří Šamšula
05.06.2020 Michal Vogl
06.06.2020 Jaroslav Pechar
07.06.2020 Jakub Malý
08.06.2020 Tomáš Vítek
09.06.2020 Marie Juptner Medková
10.06.2020 Gerhard Reininghaus
11.06.2020 Juliana Hamariová
12.06.2020 Kateřina Frühbauerová
13.06.2020 Hana Jalušková
14.06.2020 Ondřej Halama
15.06.2020 Pavel Hanych
16.06.2020 Maroš Klačko
17.06.2020 Martin Bánoci
18.06.2020 Ondřej Zikmund
19.06.2020 Pavlína Lukášová
20.06.2020 Olga Mrázková
21.06.2020 Martin T. Zikmund
22.06.2020 Matěj Opočenský
23.06.2020 Zvonimír Šorm
24.06.2020 Anna Peltanová
25.06.2020 Petr Mazur
26.06.2020 Marta Zemánková
27.06.2020 Simona Kopecká
28.06.2020 Joel Ruml
29.06.2020 Pavel Pokorný
30.06.2020 Daniel Ženatý

16.03.2020, 22:07