Aktuality

Církevní základní škola Filipka v České televizi

Brněnské Filipce – škole příběhem – se věnuje prvních sedm minut Křesťanského magazínu z 6. 10. 2019. Nahlédněte mezi žáky, do jejich planet (tříd), na výuku venku i do cestování za poznáním.

Odkaz na video na stránkách České televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/319298380040010/

 

08.10.2019, 11:51