co děláme    Prohlášení    Prohlášení synodní rady

K 50. výročí okupace

Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností odmítejme všechny projevy, které je ohrožují.

Události 21. srpna 1968 krutě udupaly naděje na svobodný život v tehdejším Československu. Mnozí tu trpkou bezmoc a bolest pamatujeme. Proto jako ti, kdo žijí ve svobodném státě a mají zkušenost života v totalitě, podporujme všechny, kdo na této planetě žijí v útlaku a po svobodě touží. Modleme se za ně a žádejme představitele našeho státu, aby se jich aktivně zastávali.

Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností odmítejme všechny projevy, které je ohrožují.

Synodní rada ČCE

14.11.2018, 16:28