Aktuality

Vikáři převzali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě

Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické převzali vikáři Karel Müller a Filip Boháč.

Z rukou synodní rady převzali v pondělí 26. června osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře Českobratrské církve evangelické vikáři Karel Müller a Filip Boháč. Jejich ordinace (pověření ke službě slova a svátostí) se uskuteční při slavnostních bohoslužbách 1. října ve farním sboru Praha – Smíchov.

Roční vikariát je povinný pro absolventy odborného bohosloveckého vzdělání magisterského stupně, kteří chtějí zastávat službu faráře. Vikáři pracují pod dohledem mentora – faráře některého ze sborů církve.

 

27.06.2017, 07:34