Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26