Zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš.“

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26