Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26