Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26