O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26