Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26