Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, vysvobodí nás.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26