Jákob řekl: Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení…

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26