Hospodine, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26