Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech národů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26