Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený…

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26