Chvalte Hospodina všickni národové, velebte ho všickni lidé.

Sdílet na Facebooku

23. 3. 2020, 21:26