Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

ÚTERÝ 9. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Bože

můj Pane

děkuji ti za život

za pestrost života

děkuji za sílu k běhu

i za chvilku odpočinku

děkuji za rodinu

za lidi kolem mě

a prosím tě o sílu unést druhého v jeho pestrosti

o odvahu udělat i nesnadný krok

prosím, ať nepřehlédnu signály lidí, kteří něco potřebují a nemají odvahu si říct

ať se umím zastavit s tím, kdo má sílu už jen stát

ať dokážu naslouchat tomu, kdo slova teprve hledá

prosím tě o radost, která zajiskří

pomoz mi život nekazit

a daruj mi pokoj

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Věra Brandová, zdravotní sestra z Pardubic

16. 11. 2020, 15:48