Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

STŘEDA 10. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Hospodine, Pane náš,

chválíme Tě a děkujeme Ti za dnešní den. Děkujeme za slunce i déšť, za čerstvý vzduch, za krásu květů, zpěv ptáků i růst plodin na polích i v zahradách.

Přiznáváme se, že nám všední povinnosti a starosti o zítřek často brání v soustředění na Tvé Slovo a rozptylují nás při modlitbě. Odpusť nám naši nedostatečnou důvěru v Tvoje zaslíbení.

Děkujeme Ti za možnost účastnit se živých bohoslužeb, za práci našich kazatelů, za čerstvé Slovo každou neděli, za písně prověřené věky i za ty nové. Prosíme, ať rosteme ve víře a upevňujeme se v naději. Jsme si vědomi, že i naše vzájemné vztahy mají dopad na naše svědectví evangelia.

Pane, zvlášť Tě prosíme za všechny opuštěné, za těžce nemocné, za ty, kdo nevidí naději. Prosíme, smiluj se; potěšuj a posiluj svým Duchem všechny trpící.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Buzková, 60let, učitelka ze Vsetína

16. 11. 2020, 16:51